Forsiden

:NAMN: Fretta spør, hører og får vite

 • Fretta.no driver redaktørstyrt journalistikk og er en fri publikasjon som utgis av den frittstående medievirksomheten OBM (Oslo Business Memo AS).  Vi har fått nytt navn på publikasjonen fra og med 2024!

Vi startet i 2010 som en lokal osloavis med fokus på økonomi, politikk, arbeids- og næringsliv. Etablererne og deltagerne har bakgrunn som journalister og redaksjonelle ledere i landets store mediehus.

Journalistikken har i årenes løp utvidet seg til også å omfatte arbeidsliv, samfunn og kultur.  Derfor var det mer og mer naturlig å endre navn på selve publikasjonen. Navnet Fretta ble introdusert i nettavisen i januar 2024.

Vi mener at Fretta også er et dekkende begrep for hva journalistikk er.  Det er av norrøn opprinnelse og er i ordboken registrert både på nynorsk og på bokmål med betydningen å spørre / få høre, vite:

 • frette etter noe
 • frette om noe
 • frette nytt
 • fritte ut noen om noe
Fra januar 2024 heter OBMs redaktørstyrte publikasjon Fretta - og finnes på url-en www.fretta.no.

Frettas logo tar utgangspunkt i en flere tusen år gammel helleristning av en havskilpadde. Hvorfor det? Ja, hvorfor ikke? Symbolikken med havskilpadden, som er en av klodens eldste nåeksisterende arter, synes vi passer godt med Frettas profil, både redaksjonelt og demografisk.

For Frettas deltagere er også noen utholdende personer med lang fartstid i norsk og global mediesektor.  Med helleristningen fra Hawaii ønsker vi å fremstå som "vitale surfere" på den journalistfaglige eldrebølgen, unnskyld, kan rettes til seniortrenden, da ordet eldre er i ferd med å bli bannlyst :)

REDAKSJONELL PROFIL

Rent geografisk har vi fortsatt Oslo som nullpunkt, men med et vidt geografisk blikk med tanke på saker, vinklinger og sjangere. Vi definerer oss som en absolutt fri publikasjon, både partipolitisk, ideologisk og mht. målform.  Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten er bunnplankene i vår journalistikk.

Vi tar 100 prosent avstand fra ytterliggående, ekstreme, manipulerende aktører i mediesektoren som notorisk beskriver verden, mennesker, kultur og natur på dogmatisk, faktasviktende vis. Vi tar 100 prosent avstand fra trakassering, rasisme og bedømming av menneskeheten utfra etnisitet og kultur. Vi ønsker å bidra så langt vi makter til å demme opp mot tsunamien av falske fakta, nyhetssvindel og manipulering.

Menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati ser vi på som det 100 prosent viktigste for utvikling av arbeidsliv, privatliv, økonomi og samfunn. Vårt vesle bidrag til en demokratisk utvikling er å dyrke innholdet i begrepene fakta og troverdighet i vår journalistikk. Fretta er en sped spire med røtter i tradisjonell journalistikk, og vi satser, som østerdalslyrikeren Einar Skjæraasen, på at "spede spira lyt få stå".

ET LITE TILBAKEBLIKK

Gjennom de 14 årene OBM har eksistert, har virksomheten vært forankret i pressens etiske rammeverk. Som en del av virksomheten har vi det utviklet aktiviteter innenfor videojournalistikk, direktestrømming og podkastproduksjon i tillegg til klassisk, tekstbasert reportasjejournaistikk.   

Vi har knyttet til oss et frilanser-nettverk av erfarne journalister og redaktører, med spisskompetanse innen de fleste redaksjonelle og produksjonsmessige områder. Virksomheten holdt i perioden 2014-2020 hus i kontorfellesskapet Oslo Media House, et konsept hvor innovativ multimediaproduksjon var et viktig fokus. Flere av frilanserne  i nettverket vårt hadde også kontorplasser i Oslo Media House.  

I tillegg til egen publisering har vi realisere nye prosjekter i samarbeid med mediaaktører som ønsker å satse på journalistisk og redaktørstyrt publisering.  

OBMs driftsinntekter har gjennom årene ligget mellom en og to millioner kroner, noen år godt under millionen, og er derfor stadig vekk å anse som en gründerpreget og filantropisk virksomhet, med en betydelig andel investering fra arbeidende aksjonærer i form av egeninnsats.  

Vi utga fra starten i 2010 til 2015 ca. 40 papirmagasiner i tillegg til publisering på nettstedet obm.no.

I 2017 startet vi samarbeid om journalistikk med andre fagblader, og vi lager årlig hundrevis av artikler og reportasjer i dette journalistiske samarbeidet med andre publikasjoner. 

Vi har rammeavtaler og prosjektkontrakter med i underkant av 20 journalister, fotografer, formgivere og markedsførere som tilknyttede leverandører. Samlet leverer og fakturerer deltagerne journalistikk og multimedial produksjon som, medregnet investering i form av egeninnsats og innovasjon, tilsvarer 2-3 årsverk.  

 

NOEN PUNKTER FRA VÅR HISTORIE 

 

 • 2010: Oslo Business Memo startes av Per Gjørvad og Magne S. Otterdal, begge med lang fartstid som journalister og ledere i Dagens Næringsliv.  Publisering på nett og papir. 
 • 2012: Utviklet og produserte Oslo Innovation Magazine 
 • 2013: Startet utvikling og produksjon av strømmetjenester for møter og konferanser. 
 • 2015: Støtte fra Fritt Ord til kartlegging av kommunal/privat næringsaktivitet i Oslo 
 • 2017: Starter samarbeid om journalistiske prosjekter med andre redaktørstyrte publikasjoner 
 • 2018-2019: Utviklet prosjektet “Nevimos Norvego” – et redaktørstyrt videomagasin – i samarbeid med Romano Kher, det romske kultursenteret med totalt 8 utgaver. 
 • 2020: Utvikling og produksjon av den engelskspråklige podkasten The Oslo Mediapod for Oslo Media House 
 • 2019-20: Utvikling av videomagasinprosjekt inspirert av Nevimos Norvego-prosjektet.
 • 2021: Støtte bevilget fra Medietilsynets innovasjons- og utviklingstilskudd til utvikling av OBM Videomagasin.
 • 2022: Konkrete prosjekter knyttet til utviklingen av OBM Videomagasin gjennomføres. Blant annet dette videomagasinet ble sendt direkte i samarbeid med Fjordingen og Møre-Nytt.
 • 2023: Endringer i myndighetenes mva-politikk med hensyn til multimedial publisering, spesifikt publisering av "lyd og levende bilder" gjør at lansering av magasinet utsettes til nytt, forutsigbart regelverk er på plass.
 • 2023: Samproduksjon med Nynorsk pressekontor av videomagasin om Jon Fosse. Videomagasinet ble publisert i flere lokalaviser. Sjå videomagasinet her!
 • 2024: Navnebytte på nettavisen til fretta.no

DE SOM ER MED I FRETTA OG OBM

Deltagerne i vårt nettverk består av frilansere med rammeavtale og oppdragskontrakt med OBM. Over 30 frilansere har vært og er engasjert i ulike perioder i løpet av de 14 årene siden publiseringsaktiviteten ble startet. I 2024 har OBM avtaler med hovedsakelig følgende journalistiske leverandører og bidragsytere, eksperter på nettdrift og utvikling, markedsførere og leverandører av administrative tjenester, flere med base utenfor Oslo: 

 

 • Magne S. Otterdal, Oslo/Volda, journalist/ ansvarlig redaktør/daglig leder/prosjektleder (Otterdal Media & Gar AS) 
 • Tellef Øgrim, Oslo, redaktør, journalist, podkastprodusent
 • Sverre V. Bjørnholt, Oslo, journalist, redaksjonell TV-produsent (Bjørnholts Mediascooter) 
 • Tor Slette Johansen, Oslo, journalist
 • Vegar Aase, Oslo, film- og videoprodusent (V-Film & TV) 
 • Trond Indrebø Hovland, Kongsberg, journalist, medie-innovatør og prosjektleder (Hovland Words) 
 • Aslaug Olette Klausen, Oslo, journalist  (Frilans)
 • Claude R. Olsen, Oslo, journalist (Teknomedia AS) 
 • Jørn-Arne Tomasgard, Nordfjordeid, journalist (AJ Tomasgard Media AS) 
 • Hasse Farstad, Oslo, journalist (Farstadfilene)
 • Bodil Fuhr, Oslo, journalist
 • Dag Yngland, Stathelle, journalist (Stathelle Skrivestue) 
 • Ivan Emberland, Fortaleza, tegner/formgiver (Sveen & Emberland) 
 • Øyvind Sveen, Ho Chi Minh-byen, tegner/formgiver (Sveen & Emberland) 
 • Chaitra Shamraya, Oslo, journalist, video, podkast (CSA Media) 
 • Alexey Golovin, Oslo, markedsfører, administrative tjenester, video- og podkast-tekniker 
 • Ibraheem Alghosh, administrative tjenester, controller regnskap og økonomi 
 • Asle Benoni, DataDirect, drift av websiden fretta.no, webutvikling, it-strategi mv 
 • Christian Jørgensen, Berlin, foto/video, markedsføring/kommunikasjon (Joergensen Research) 

I tillegg har vi tidvis inntak av unge talenter som ønsker å prøve seg på journalistikk, eksempelvis ved praksisplasser for journaliststudenter ved Høyskolen Kristiania og arbeidstrening som journalist i samarbeid med NAV.  Flere av disse har hatt avtaler om levering av journalistikk etter praksisperiode.  OBMs redaktør har i årenes løp vært ansvarlig for opplegg og gjennomføring av undervisningsprosjekter i journalistikk både ved Høyskolen Kristiania, BI og Gimlekollen. Flere av deltagerne i OBMs nettverk har deltatt som forelesere og veiledere. 

STYRET

Styreleder, daglig leder i Oslo Business Memo AS og ansvarlig redaktør i Fretta: Magne S. Otterdal

Styremedlemmer: Geir Terje Ruud, Tellef Øgrim, Erlend Lappegard - Gorm K. Gaare (vara) Lillian Olsen (vara).

OBM har totalt 18 aksjonærer, hvorav den største aksjonæren, Otterdal Media & Gard, har ca. 29 prosent.

ORGANISERING

Vi er medlem av Fagpressen.  Ansvarlig redaktør Magne S. Otterdal er medlem av Norsk Redaktørforening. 

(Oppdatert januar 2024)