Forsiden

/ namn / "Eg må jobbe, eg – eg har framleis så mykje som er ugjort."

– Å bli sett, når ein er gründer i eit distrikt som politikken har prøvd å avfolke i mange år – det gjer inntrykk på meg. Det betyr jo at me i distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, seier Arne Brimi etter å ha fått NHO Reiseliv sin heiderspris. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

– Å bli sett, når ein er gründer i eit distrikt som politikken har prøvd å avfolke i mange år – det gjer inntrykk på meg. Det betyr jo at me i distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, seier Arne Brimi etter å ha fått NHO Reiseliv sin heiderspris. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering. 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker