Forsiden

/arbeid/ Den kraftige auken av forsvarsmilliardane byr på nye kjærkomne oppdrag for næringslivet

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram Sp) varsla ei kraftig opprusting då dei la fram langtidsplanen for Forsvaret fredag. Pressekonferansen var lagt til kystvaktskipet KV Bjørnøya som ligg til kai i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram Sp) varsla ei kraftig opprusting då dei la fram langtidsplanen for Forsvaret i april 2024. Pressekonferansen var lagt til kystvaktskipet KV Bjørnøya som ligg til kai i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

PENGEDRYSS OVER FORSVARET: Statsminister Jonas Gahr Støre er viss på at næringslivet ønskjer auken i forsvarsbudsjetta velkomen. 

MUSIKK OG MØBEL: Møt Vassendgutane-gitaristen Frank Willy Utgård, han driv møbelverksemd og gitarbutikk i Hundeidvik.

 

/ arbeid / Reiselivsnæringa kan by på nye jobbar for eldre arbeidstakarar, meiner reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold. Ho synes dessutan det er sprøtt å formueskatte gamle trehotell som om det var kontantar i banken.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

Faktasjekkerne jobber på spreng i det store valgåret 2024, ikke minst når millioner av europeere skal velge nytt EU-parlament i juni.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Aktuelle saker