Forsiden

 
  • :KORONAEN: Oslo og resten av landet var fortsatt i en slags virusfornektelse ved inngangen til februar 2020, samtidig som nøkkelpersoner og beredskaputvalg begynte å tenke på det verste. Da bydelsoverlege Irene Teslo slo full alarm torsdag 27. februar, startet krigen mot virusinvasjonen for alvor. Ett år senere pågår krigen for fullt i hovedstaden. Les OBMs koronadagbok.
 
  • :ARBEDISLIV: Som saksbehandler i forsikringsselskapet Gjensidige har Monica Døvigen hatt krevende arbeidsdager etter raskatastrofen på Gjerdrum. 
 
  • :ARBEIDSLIV: Stadig flere vil bli medeier i egen bedrift, viser en rapport fra NyAnalyse/Finansforbundet.  Det er musikk i finansminister Jan Tore Sanners ører, som mener eierskap er motiverende og samtidig forsterker arbeidsinnsats og produktivitet. – De ansatte får en sterkere tilknytning til virksomheten, med lavere fravær som resultat, sier finansministeren. 
 
  • :ARBEIDSLIV: Det kan gå hardt for seg på Sentrum tannklinikk i tredje etasje på Galleriet i Oslo. – Jeg ble slått ned i fjor, sier tannhelsesekretær Lill-Åse Pedersen.
 
  • :ARBEIDSLIV: Å sende arbeidstakere på hjemmekontor er mildt sagt i den juridiske gråsonen. Hvordan hjemmekontorene landet rundt harmonerer med arbeidsmiljøloven er et godt spørsmål. Hvordan følges reglene for fysisk arbeidsmiljø, psykososiale forhold, medvirkning fra tillitsvalgte, verneombudets rolle og arbeidstiden?
  • Er Clubhouse en hype som vil gå over? Fremtidens sosiale nettverk? Eller vil appen bli kjøpt eller kopiert av Twitter, Facebook og andre? Jeg tror at Clubhouse er kommet for å bli, men at vi også kommer til å få se social audio som en viktig funksjonalitet i andre plattformer. 
  • Hvordan taklet landets største bank med hovedkontor i Bjørvika pandemien?  Les det åpenhjertige intervjuet Signy Fardal gjorde med DNB-sjef Kjerstin Braathen.