Forsiden

/ arbeid / "Eldre arbeidstakarar må ta ansvar for eigen jobb og karriere!"

Forsking har til dømes for lengst tilbakevist at eldre er mindre omstillingsdyktige. Sjølv om eldre lærer på ein annan måte, er den intellektuelle kapasiteten og læreevna uendra til langt opp i 70-åra. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Forsking har til dømes for lengst tilbakevist at eldre er mindre omstillingsdyktige. Sjølv om eldre lærer på ein annan måte, er den intellektuelle kapasiteten og læreevna uendra til langt opp i 70-åra. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud. 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker