Forsiden

Fretta og personopplysninger

Oslo Business Memo AS som utgiver av fretta.no viser til lover og regler nedfelt i Personopplysningsloven, herunder unntakene for journalistiske formål.

I Datatilsynets omtale av unntakene fra Personoplysningsloven heter det:

  • "Når det gjelder behandling av personopplysninger utelukkende for journalistiske formål, vil dette unntaket for eksempel dekke nyhetsproduksjon og debatt i regi av etablerte medier. Unntaket vil normalt også dekke behandling av personopplysninger i undersøkelses- og forberedelsesfasen av en mediesak. Behandlingen må være nødvendig av hensyn til samfunnets behov for informasjon og samfunnsdebatt."

Les mer om Personopplysningsloven (GDPR) på Datatilsynets nettside: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/lover-og-regler/