Forsiden

:FJERN-SYN: "Man må faktisk ganske langt ut på landet for virkelig å innse storheten i det å være et menneske på denne deilige delen av jorden."

– Kanskje best å holde seg til adventstidens enkle budskap, skriver Bodil Fuhr. Her er hun i julestemningens hovedstad.

– Kanskje best å holde seg til adventstidens enkle budskap, skriver Bodil Fuhr. Her er hun i julestemningens hovedstad.

  • Deilig er jorden, sånn i utgangspunktet, skriver Bodil Fuhr og undres over hvem som sender sjelen ut på en real pilgrimsgange.


 

BUDSTADSKRISE PÅ GANG: Ei dobling av innbyggarar over 80 år dei neste 17 åra skaper utfordringar for eldre som vil bu lengst mogleg heime.

 

PENGEDRYSS OVER FORSVARET: Statsminister Jonas Gahr Støre er viss på at næringslivet ønskjer auken i forsvarsbudsjetta velkomen.

KUNSTIG MANIPULASJON: Meningsløse bilder tar eventyret fra oss, skriver Bodil Fuhr.

SKULLE SPRÅKE:Skodespelar Arnhild Litlere tenkjer med skrekk attende til då spesialundervisning på teaterhugskulen skulle få henne til å snakke austlandsk.

UT MED KARAKTERKRAV: Regjeringa vil skrote kjønnspoeng og avvikle karakterkrav for sjukepleiarutdanning.

INSPIRERT AV FOSSE: – For meg er nynorsk norsk, sier den unge journalisten Julie Haugen i videomagasinet om Jon Fosse, laga av Nynorsk pressekontor i samarbeid med Fretta (OBM) i høve tildelinga av Nobelprisen i litteratur for 2023.