Forsiden

I interviewed Gaute Hagerup avbout what is going on when Oslo spend a week on innovation during the pandemic

Gaute Hagerup, centre, is the CEO at Oslo Business Region, organizing the annual Oslo Innovation Week.  Photo: Gorm K. Gaare.

Gaute Hagerup, centre, is the CEO at Oslo Business Region, organizing the annual Oslo Innovation Week.  Photo: Gorm K. Gaare.

:CHAITRAS BLOG: 

  • The Oslo Innovation Week attracted in 2019 more than 13 000 participants from around the world, they alle came to Oslo the last week in September.  But not in 2020.  I spoke digitally to Gaute Hagerup at Oslo Business Region.


 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

Faktasjekkerne jobber på spreng i det store valgåret 2024, ikke minst når millioner av europeere skal velge nytt EU-parlament i juni.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Aktuelle saker