Forsiden

:MAT: "Maten norske forbrukarar kastar kvart år har ein verdi på 12 milliardar kroner."

Leiar av Matsvinnutvalet, Petter Haas Brubakk, overrekkjer rapporten til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) og landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp). Det meste av reduksjonen i matsvinn er venta å skje heime hjå deg og meg – medan daglegvarehandelen og matindustrien skal bidra med ein femdel kvar. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK

Leiar av Matsvinnutvalet, Petter Haas Brubakk, overrekkjer rapporten til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) og landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp). Det meste av reduksjonen i matsvinn er venta å skje heime hjå deg og meg – medan daglegvarehandelen og matindustrien skal bidra med ein femdel kvar. Foto: Lise Åserud / NTB / NPK

  • Når matsvinnet skal halverast innan 2030 får forbrukarane den største jobben.


 

BUDSTADSKRISE PÅ GANG: Ei dobling av innbyggarar over 80 år dei neste 17 åra skaper utfordringar for eldre som vil bu lengst mogleg heime.

 

PENGEDRYSS OVER FORSVARET: Statsminister Jonas Gahr Støre er viss på at næringslivet ønskjer auken i forsvarsbudsjetta velkomen.

KUNSTIG MANIPULASJON: Meningsløse bilder tar eventyret fra oss, skriver Bodil Fuhr.

SKULLE SPRÅKE:Skodespelar Arnhild Litlere tenkjer med skrekk attende til då spesialundervisning på teaterhugskulen skulle få henne til å snakke austlandsk.

UT MED KARAKTERKRAV: Regjeringa vil skrote kjønnspoeng og avvikle karakterkrav for sjukepleiarutdanning.

INSPIRERT AV FOSSE: – For meg er nynorsk norsk, sier den unge journalisten Julie Haugen i videomagasinet om Jon Fosse, laga av Nynorsk pressekontor i samarbeid med Fretta (OBM) i høve tildelinga av Nobelprisen i litteratur for 2023.