Forsiden

:HISTORIE: "Lova er ei bru mellom dagens praksis og heilt tilbake til menneska i vikingtida."

Sidene i Magnus Lagabøtes landslov er ikkje berre vakre, men har eit innhald som er «oppsiktsvekkjande humanistisk», og vernar fattige og kvinner. Foto: Gorm K. Gaare / Nasjonalbiblioteket

Sidene i Magnus Lagabøtes landslov er ikkje berre vakre, men har eit innhald som er «oppsiktsvekkjande humanistisk», og vernar fattige og kvinner. Foto: Gorm K. Gaare / Nasjonalbiblioteket

  • Magnus Lagabøtes landslov skal feirast i 2024: – Viktigare enn Grunnlova, seier nasjonalbibliotekaren.


 

BUDSTADSKRISE PÅ GANG: Ei dobling av innbyggarar over 80 år dei neste 17 åra skaper utfordringar for eldre som vil bu lengst mogleg heime.

 

PENGEDRYSS OVER FORSVARET: Statsminister Jonas Gahr Støre er viss på at næringslivet ønskjer auken i forsvarsbudsjetta velkomen.

KUNSTIG MANIPULASJON: Meningsløse bilder tar eventyret fra oss, skriver Bodil Fuhr.

SKULLE SPRÅKE:Skodespelar Arnhild Litlere tenkjer med skrekk attende til då spesialundervisning på teaterhugskulen skulle få henne til å snakke austlandsk.

UT MED KARAKTERKRAV: Regjeringa vil skrote kjønnspoeng og avvikle karakterkrav for sjukepleiarutdanning.

INSPIRERT AV FOSSE: – For meg er nynorsk norsk, sier den unge journalisten Julie Haugen i videomagasinet om Jon Fosse, laga av Nynorsk pressekontor i samarbeid med Fretta (OBM) i høve tildelinga av Nobelprisen i litteratur for 2023.