Forsiden

:FJERN-SYN: "Man må faktisk ganske langt ut på landet for virkelig å innse storheten i det å være et menneske på denne deilige delen av jorden."

– Kanskje best å holde seg til adventstidens enkle budskap, skriver Bodil Fuhr. Her er hun i julestemningens hovedstad.

– Kanskje best å holde seg til adventstidens enkle budskap, skriver Bodil Fuhr. Her er hun i julestemningens hovedstad.

  • Deilig er jorden, sånn i utgangspunktet, skriver Bodil Fuhr og undres over hvem som sender sjelen ut på en real pilgrimsgange.


 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker