Forsiden

:ARBEID: Ein kan få lang jule- og nyttårsferie, om ein har vore taktisk.

Meir enn ni av ti nordmenn vel å feire jul i Noreg. Av dei som reiser til utlandet, er det først og fremst nabolanda våre, for å besøkje familie, som freistar. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB / NPK

Sjølv om dei fleste nordmenn vel å feire jul i Noreg, er det ein del som ønskjer seg sørover. Illustrasjonsfoto: Kari Hamre / NPK

  • Dei fleste held seg heime, men utlandet lokkar ein av ti nordmenn i jula 2023.


 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker