Forsiden

:DIREKTE: Riksmålsforbundets mediepriser 2022

:DIREKTE: Riksmålsforbundets mediepriser 2022

Riksmålsforbundet tildelte årets mediepriser i Oslo Militære Samfund torsdag 28. april 2022. Gullpennen gikk til Egon Holstad i iTromsø og VG, TV-prisen til Sturla Dyregrov i TV2-nyhetene og Lytterprisen til NRKs sportskommentator Olav Traaen. 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker