Forsiden

:NAMN:

NAMN: "Det er ikkje umuleg å klare 100", seier Fosse.

  • Jon Fosse har publisert rundt 70 verk, dobbelt så mykje som Henrik Ibsen. – Det er ikkje umuleg å klare 100, då, viss eg er flink og iherdig, seier Fosse når han kikar nærare på Nasjonalbiblioteket si Fosse-samling.

Les mer...

:NAMN: "Då eg las Fosse si novelle forstod eg at her var det noko heilt anna på gang enn det eg kunne få til"

  • Har du lyst til å bli betre kjent med forfattarskapen til nobelprisvinnar Jon Fosse, men er usikker på kva for bøker du skal lese? Her tilrår 14 norske forfattarar sine Fosse-favorittar.

Les mer...

:NAMN: "På overflata kan stilen og forma hans verke som parodi på seg sjølv. Men går du djupare, blir det utruleg eksistensielt og humoristisk"

  • – Eg kjem frå bygda sjølv, og kan kjenne meg igjen i veremåten eg finn i tekstane til Jon Fosse, seier NRK-programleiar Hans Olav Brenner.

Les mer...

:NAMN: "Mest av alt vil eg lage nokre store, stygge måleri som ingen vil ha"

  • – Eg har rangla for fleire generasjonar, seier 85-åringen Oddvar Torsheim og hevdar samstundes at han ikkje har inhalert hasj.

Les mer...

:NAMN: «Eg trur vi er Wittgenstein evig takksame for at han bygde seg ei hytte høgt oppe i ein fjellskråning i Skjolden»

  • Jon Fosse tykkjer sjølv det er klokt å kopla det nobelprisvinnande forfatterskapet med filosofen Ludwig Wittgenstein, slik Fritt Ord-direktør og forfattar Knut Olav Åmås ser mange og gode grunnar til.

Les mer...

:NAMN: "Gløym arven, du må bruke livet ditt på å leve best mogleg på eigne vegne."

  • Dei fleste 50.000 følgjarane mine på Instagram er unge menneske, og eg skjønnar ikkje heilt kvifor eg er så populær blant dei unge, seier Trude Drevland.

Les mer...

:NAMN: "Tanken på at det finst ei nettside som ikkje har eksistert før, men som no er i ferd med å løyse sånne draumesykkelproblem er jo veldig fin."

  • Erlend Loe har vore forfattar i 30 år – framleis er han tru mot skrivestilen han fann i tjueåra, skriv intervjuar Kjell Åsmund Sunde i Nynorsk Pressekontor.

Les mer...