Forsiden

/namn/ "Språk har så mykje med identitet og personlegdom å gjere, men det skjønar du ikkje fullt ut når du er 20 år."

FJELLA HEIME: Bustadpolitikken i Oslo var sterkt medverkande til at Arnhild Litlere valde å flytte heim til Strandebarm for ti år sidan. Og uansett kor mange millionar du har i hovudstaden, får du aldri kjøpt utsikta til Gygra-fjellet og Hardangerfjorden. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

FJELLA HEIME: Bustadpolitikken i Oslo var sterkt medverkande til at Arnhild Litlere valde å flytte heim til Strandebarm for ti år sidan. Og uansett kor mange millionar du har i hovudstaden, får du aldri kjøpt utsikta til Gygra-fjellet og Hardangerfjorden. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

SKULLE SPRÅKE:Skodespelar Arnhild Litlere tenkjer med skrekk attende til då spesialundervisning på teaterhøgskulen skulle få henne til å snakke austlandsk. 

MUSIKK OG MØBEL: Møt Vassendgutane-gitaristen Frank Willy Utgård, han driv møbelverksemd og gitarbutikk i Hundeidvik.

 

/ arbeid / Reiselivsnæringa kan by på nye jobbar for eldre arbeidstakarar, meiner reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold. Ho synes dessutan det er sprøtt å formueskatte gamle trehotell som om det var kontantar i banken.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

Faktasjekkerne jobber på spreng i det store valgåret 2024, ikke minst når millioner av europeere skal velge nytt EU-parlament i juni.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Aktuelle saker