Forsiden

['_'] MOTVILLIG & WOKE ROBOT SKRIVER ET ELDREDRAMA

Et robotiserte eldredrama under utvikling, tolket av roboten Stablediffusion.

Et robotiserte eldredrama under utvikling, tolket av roboten Stablediffusion.

  • Bullshit Memos algoritme styrte reporter Robotta Simula Virale ['_'] har utfordret sin mer viralt verdenskjente kollega ChatGPT (*_*) til å utvikle et dagligdags helsedrama i eldrebølgens tid. Råmaterialet publiseres her i sin helhet. Det kommer tydelig frem at program varen vegrer seg for drama. PS: Snart er Robotta klar til å skrive med norsk ord delings normal. Red.anm.


 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker