Forsiden

"As we know and made peace with how most social media giants mine our data"

"As we know and made peace with how most social media giants mine our data"

:CHAITRA BLOG: 

  • Recalling the time I changed my iPhone to google plus, amazed by the features it had and was appalled by how google voice was listening to me 24/7. I still use the same phone, it knows what I want to see/read on my social media platforms, a pair of shoes that I don’t need, but it goes on to influence me to follow certain feminist page or even to new plant-based recipe. My phone take care of everything, I just have to google JBL headphones and my Instagram ad will show me the best headphones on the market today on the sales price. 


 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker