Forsiden

]**[ Ny ROBOT ut sletter en hel YRKES GRUPPE ]**[

Roger-Otto Sklitaklingen i MeniskInnovasjon med den nye BYRJAR-app drevne landslags sjef roboten.

Roger-Otto Sklitaklingen i MeniskInnovasjon med den nye BYRJAR-app drevne landslags sjef roboten.

 

[**PRESS melding**]  Robotiseringen ruller videre i rekord fart, og stadig nye yrkes grupper rammes.  BYRJAR gründerne står bak en veldig etter lengtet robot app som med et taste trykk ut sletter et fag 100 pro sent. Sjekk hvilket yrke ned over i teksten.  

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker