Forsiden

:FJERN-SYN: "Kom deg i nærheten av et vann, dykk hele kroppen under og ta noen lange, gode svømmetak, så vil automatisk din sinnstilstand endre seg.”

Lag deg en definisjon på lykke som er oppnåelig for deg. I stedet for å fokusere på det du ikke har, fokuserer du på det du har.

Lag deg en definisjon på lykke som er oppnåelig for deg. I stedet for å fokusere på det du ikke har, fokuserer du på det du har. 

  • Bodil Fuhr skriver om hvordan takknemlighet kan bekjempe selvfølgelighetenes klamme grep. 


 

MUSIKK OG MØBEL: Møt Vassendgutane-gitaristen Frank Willy Utgård, han driv møbelverksemd og gitarbutikk i Hundeidvik.

 

/ arbeid / Reiselivsnæringa kan by på nye jobbar for eldre arbeidstakarar, meiner reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold. Ho synes dessutan det er sprøtt å formueskatte gamle trehotell som om det var kontantar i banken.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

Faktasjekkerne jobber på spreng i det store valgåret 2024, ikke minst når millioner av europeere skal velge nytt EU-parlament i juni.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Aktuelle saker