Forsiden

:FJERN-SYN: "Historiene ga oss ute på bygda innblikk og kunnskap om den verden vi drømte om."

:FJERN-SYN: "Historiene ga oss ute på bygda innblikk og kunnskap om den verden vi drømte om."

STEMMEN FRA PARIS: Det. var noe helt spesielt ved den røyklagte og rødvinsmarinerte rustne røsten til Gidske Anderson - hun lagde radiobilder som fikk lytteren med gatelangs i Paris. Bildet er fra 1964. Foto: Rigmor Dahl, Delphin/Oslo Museum

  • Hun var en viktig stemme fra den store verden, skriver Sverre Bjørnholt etter å ha lest biografien om Gidske Anderson.


 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker