Forsiden

Norske togs fjerntogseminar

Se opptaket fra Norske togs innspillsmøte om de forestående milliardinvesteringene i nye fjerntog. Se alle foredragene og diskusjonene her, formidlet og produsert av OBM Nettkringkasting!

-Tusen takk! Jeg har skrevet så blekket spruter, sa Norske tog-sjef Øystein Risan etter en tre timers intens speed-date med 11 ulike brukergrupper og interessenter. Alle kom med konkrete innspill til hvordan fremtidens fjerntog bør se ut og inneholde.

Norske tog skal kjøpe opp mot 100 nye fjerntog som skal trafikkere Dovrebanen, Bergensbanen, Sørlandsbanen og Nordlandsbanen. Flere av de togene som trafikkerer disse strekningene i dag er over 40 år. Fornyelse av nattogtilbudet inngår også i anskaffelsen. Å kjøpe tog er en omstendelig prosess som tar rundt fem år. Norske tog jobber nå med å forberede en konkurranse for å anskaffe nye fjerntog, og fjerntogseminaret er en del av dette arbeidet.

-Flere hoder tenker bedre enn ett. Jeg tror jo gjerne at jeg vet alt best selv, men jeg har lært i dag at det er lurt å spørre andre, sier Risan.

  • "Mer à la carte!"

Statssekretær i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarseth og jernbanedirektør Kirsti Slotsvik tegnet opp noen rammer for fremtidens fjerntog. Slotsvik var blant annet opptatt av at man i anskaffelsen av nye fjerntog også tar hensyn til en ventet økning i togtrafikk.

-Jernbaneinfrastrukturen ligger der i dag, og et økt tilbud bidrar til effektiv utnyttelse, fremholdt hun.

Sigrid Elsrud, som driver togbloggen.no, la vekt på togreisen sett fra togpassasjerens perspektiv. Hvordan er reisegleden i Russland, i Østerrike, Sveits, Ungarn – og Norge, spurte hun. Hun oppfordret Norske tog til å la seg inspirere av togopplevelser i andre land, og tenke variasjon i tilbud når fjerntogene skal bestilles.

- Ikke kneippbrød til alle, alltid. Mer à la carte, oppfordret Elsrud.

  • "En del av klimakuren"

Flere av innlederne var opptatt av klimaperspektivet.

-For hver passasjer som flyttes fra bil og fly til tog, oppnår vi en betydelig klimagevinst. Togturen er en del av klimakuren, fremholdt Cathrine Elgin, administrerende direktør i Go-Ahead.

Også de to andre togoperatørene holdt innlegg; Sverre Høven fra SJ Norge og Arne Fosen fra Vy Tog. Alle de tre operatørene var enige i at det haster med å bestille nye fjerntog. I dag må operatørene stadig sette inn buss for tog, fordi deler av togflåten er gammel og trenger hyppig reparasjon.

En ting var operatørene enige i: Wifi! God nettdekning om bord på togene, er viktig for en god togtur.

  • Lover nytt fjerntogseminar

Også reiselivet, representert ved Fjord Tours Group, og Naturvernforbundet, kom med konkrete innspill til Norske tog. Magnhild Sørbotten i Handikapforbundet var opptatt av at man har fokus på universell utforming i bestillingen av nye fjerntog, slik at togreisen blir en god reise for alle.

Toget også skal være en god arbeidsplass, med gode arbeidsforhold for de ansatte, var budskapet til Ronald Lerøen i Norsk Jernbaneforbund og Rolf Ringdal i Norsk Lokmotivmannsforbund.

-Jeg er så glad for det engasjementet og kreativiteten som er kommet frem på dette møtet. Dette er ideer som jeg skal ta med meg videre, når Norske tog nå starter prosessen med å skulle bestille nye fjerntog, oppsummerte Risan.

Han lovte å invitere til et nytt fjerntogseminar.

-Vi er nødt til å snakke mer med interessentene, både formelt og uformelt, avsluttet Risan og la til:

-Lager vi gode løsninger, så vil det være et gode for alle. Som Sigrid sa – vi skal ikke ha kneip til alle.