Forsiden

/fjern=syn/ "Vi har som regel rundt ti nye på kvar øving, dei har knapt gått eit dansesteg før. Stort sett kjem dei utanfrå folkedansmiljøet."

Musikar Tuva Syvertsen kuraterer ein nattklubb der konseptet er dansekurs, dansespel og folkemusikk-DJ-ar, som kvar månad samlar hundrevis av både unge og eldre til dans og spel. Arkivfoto: Kyrre Lien / NTB / NPK

Musikar Tuva Syvertsen kuraterer ein nattklubb der konseptet er dansekurs, dansespel og folkemusikk-DJ-ar, som kvar månad samlar hundrevis av både unge og eldre til dans og spel. Arkivfoto: Kyrre Lien / NTB / NPK

GAMLE OG NYE TAKTER: Tonane av ny og gammal norsk folkemusikk strøymer utover hovudstaden. Ingen skjønar kvar den aukande trongen til å danse leikarring og lye på slåttar kjem frå, eigentleg. 

MUSIKK OG MØBEL: Møt Vassendgutane-gitaristen Frank Willy Utgård, han driv møbelverksemd og gitarbutikk i Hundeidvik.

 

/ arbeid / Reiselivsnæringa kan by på nye jobbar for eldre arbeidstakarar, meiner reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold. Ho synes dessutan det er sprøtt å formueskatte gamle trehotell som om det var kontantar i banken.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

Faktasjekkerne jobber på spreng i det store valgåret 2024, ikke minst når millioner av europeere skal velge nytt EU-parlament i juni.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Aktuelle saker