Forsiden

/fjern=syn/ "Vi har som regel rundt ti nye på kvar øving, dei har knapt gått eit dansesteg før. Stort sett kjem dei utanfrå folkedansmiljøet."

Musikar Tuva Syvertsen kuraterer ein nattklubb der konseptet er dansekurs, dansespel og folkemusikk-DJ-ar, som kvar månad samlar hundrevis av både unge og eldre til dans og spel. Arkivfoto: Kyrre Lien / NTB / NPK

Musikar Tuva Syvertsen kuraterer ein nattklubb der konseptet er dansekurs, dansespel og folkemusikk-DJ-ar, som kvar månad samlar hundrevis av både unge og eldre til dans og spel. Arkivfoto: Kyrre Lien / NTB / NPK

GAMLE OG NYE TAKTER: Tonane av ny og gammal norsk folkemusikk strøymer utover hovudstaden. Ingen skjønar kvar den aukande trongen til å danse leikarring og lye på slåttar kjem frå, eigentleg. 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker