Forsiden

/ arbeid / "Det er fint med ein auke i andelen kvinnelege oppfinnarar, men vi er ikkje der vi bør vere"

Kathrine Myhre, direktør i Patentstyret, arbeider for å auke talet på kvinnelege oppfinnarar. Foto:Mathilde Palmers/Nucleus

 Kathrine Myhre, direktør i Patentstyret, arbeider for å auke talet på kvinnelege oppfinnarar. Foto:Mathilde Palmers/Nucleus

KVINNEDAGEN: Sjekk ut trenden for kvinnene med omsyn til løn, økonomistyring, finansnæring, politikk, patentar, sjukefråvær med meir. Her er glimt frå saker som har kome ut på kvinnedagen 2024.  

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

Faktasjekkerne jobber på spreng i det store valgåret 2024, ikke minst når millioner av europeere skal velge nytt EU-parlament i juni.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Aktuelle saker