Forsiden

:VATN: Krevjande oppgradering av vatnforsyninga vil koste over 330 milliardar kroner

Investeringsbehovet i kommunalt eigde vass- og avløpsanlegg er anslått til å koste 330 milliardar kroner fram til 2040. – Den relative gebyrauken for hushalda vil bli størst i kommunane der det bur minst folk og det er færre å dele kostnadene på, seier Ragnhild Aalstad i Norsk Vann. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

Investeringsbehovet i kommunalt eigde vass- og avløpsanlegg er anslått til å koste 330 milliardar kroner fram til 2040. – Den relative gebyrauken for hushalda vil bli størst i kommunane der det bur minst folk og det er færre å dele kostnadene på, seier Ragnhild Aalstad i Norsk Vann. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

MILLIARDFORNYING: Det blir tøft for hushaldningane å finansiere vatn i kranen dei komande 20 åra.  

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker