Forsiden

:ARBEID: Slår eit slag for berekraftige hampetau til nye og gamle seglbåtar

KUNNSKAP: Reipslaging sit i fingrane og krev mykje erfaring. Sarah Sjøgreen set si ære i å lære bort den tause kunnskapen. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

KUNNSKAP: Reipslaging sit i fingrane og krev mykje erfaring. Sarah Sjøgreen set si ære i å lære bort den tause kunnskapen. Foto: Heidi Molstad Andresen / NPK

RENESSANSE FOR HAMP: Det er ei gryande interesse for naturtau frå miljømedvitne eigarar av moderne seglbåtar, som ikkje lenger vil bidra til plastforsøplinga av havet, fortel reipslagar Sarah Sjøgreen. 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker