Forsiden

:ARBEID: "Mange småbryggeri har brygga på hobbybasis og på dugnad i mange år, og det er klart det blir slitasje når kostnadane er så store"

Bryggeri- og drikkevareforeningen har hatt stor auke i medlemmer dei siste 15 åra. No er det derimot litt nedgangstider for bransjen. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB / NPK

Bryggeri- og drikkevareforeningen har hatt stor auke i medlemmer dei siste 15 åra. No er det derimot litt nedgangstider for bransjen. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB / NPK

BAKRUS FOR ØL: Mykje tyder på at deler av bryggerinæringa er inne i ein skikkeleg bakrus. 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker