Forsiden

:ARBEID: "Landbruksnæringa kunne blitt endå flinkare til å rekruttera blant folk utan landbruksbakgrunn"

Eit fredfullt augneblikk i ein periode som elles kan vera hektisk i grisehuset. Det er godt å ha nokon ein kan ringa til og be om hjelp. Foto: Karoline Riise Kristiansen / NPK

Eit fredfullt augneblikk i ein periode som elles kan vera hektisk i grisehuset. Det er godt å ha nokon ein kan ringa til og be om hjelp. Foto: Karoline Riise Kristiansen / NPK

BØNDENE JAKTAR FLEIRE FRILANSARAR: For å planlegge årets ferie eller når ein blir sjuk treng bøndene vikarhjelp med avløysarar. Men det er prekær avløysarmangel fleire stader i landet. 

MUSIKK OG MØBEL: Møt Vassendgutane-gitaristen Frank Willy Utgård, han driv møbelverksemd og gitarbutikk i Hundeidvik.

 

/ arbeid / Reiselivsnæringa kan by på nye jobbar for eldre arbeidstakarar, meiner reiselivsdirektør Kristin Krohn Devold. Ho synes dessutan det er sprøtt å formueskatte gamle trehotell som om det var kontantar i banken.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

Faktasjekkerne jobber på spreng i det store valgåret 2024, ikke minst når millioner av europeere skal velge nytt EU-parlament i juni.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Aktuelle saker