Forsiden

:ARBEID: "Landbruksnæringa kunne blitt endå flinkare til å rekruttera blant folk utan landbruksbakgrunn"

Eit fredfullt augneblikk i ein periode som elles kan vera hektisk i grisehuset. Det er godt å ha nokon ein kan ringa til og be om hjelp. Foto: Karoline Riise Kristiansen / NPK

Eit fredfullt augneblikk i ein periode som elles kan vera hektisk i grisehuset. Det er godt å ha nokon ein kan ringa til og be om hjelp. Foto: Karoline Riise Kristiansen / NPK

BØNDENE JAKTAR FLEIRE FRILANSARAR: For å planlegge årets ferie eller når ein blir sjuk treng bøndene vikarhjelp med avløysarar. Men det er prekær avløysarmangel fleire stader i landet. 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker