Forsiden

:ARBEID: "Kvardagen består av mange overraskande utfordringar, hardt arbeid og verkeleg magiske augneblikk"

Rakel Nystabakk med eit lite lam i armane. Det er syster hennar som er filmregissør. Ein del av målsettinga med dokumentaren er å visa både høgdepunkta og dei vanskelege sidene ved det å vera sauebonde. Foto: FX Produksjoner / NPK

Rakel Nystabakk med eit lite lam i armane. Det er syster hennar som er filmregissør. Ein del av målsettinga med dokumentaren er å visa både høgdepunkta og dei vanskelege sidene ved det å vera sauebonde. Foto: FX Produksjoner / NPK

SAUEBONDEN: Rakel Nystabakk i dokumentarfilmen «Sau»har flytta heim for å ta over sauegarden, som fjerde generasjon. For henne er det viktig å driva garden på tradisjonelt og innovativt vis. 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker