Forsiden

]**[ VANT pris for NABOSOPP.NO ]**[

Byrjar-grunder Ike Olafssen-Thangen jubler med teamet bak nabosopp.no for OAH-prisen som ble delt seint i forrige uke. Foto: U

Byrjar-grunder Ike Olafssen-Thangen jubler med teamet bak nabosopp.no for OAH-prisen som ble delt seint i forrige uke. Foto: U

 

**PRESS melding** Det ble full POT for BYRJAR grunderne under Oslo Up All Time High (OUATH)  Byrjar fikk første prisen for sin heil norske flein sopp app, som kan lastes ned fra det ny opp rettede nabosopp.no. 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker