Forsiden

]**[ KOMISKE ALI fikk engasjement i OSLO KOMMUNE ]**[

Komiske Ali (bilde fra sine vel makts dager) får god nytte for gamle kunn skaper når han... eh hun... eh hen, skal kommunisere søppel krisen i Oslo. Foto: Wikimedia Commons

Komiske Ali (bilde fra sine vel makts dager) får god nytte for gamle kunn skaper når han... eh hun... eh hen, skal kommunisere søppel krisen i Oslo. Foto: Wikimedia Commons

 

**PRESS melding** Etter 13 år under jorden og ut vandring til Norge, kjønns skifte og navne skifte har Dorothea Didrixen, alias Muhammed Saed al-Sahaf - bedre kjent som "Komiske Ali" under den USA ledede innovasjonen i Irak for 13 år siden - dukket opp som senior trainee i by regjeringens kommunikasjons departement.  I råd hus korridorene kalles hen nå "Kosmetiske Alma". 

HAR TILSETTE I ALLE ALDRAR: Meisterkokk Arne Brimi er overtydd om at distrikta har kvalitetar som storsamfunnet treng, og at det ikkje er nok at det berre er byane som driv med utvikling og rekruttering.

 

IKKJE TEL NED: Pensjonskulturen er i endring. Eldre bør tenkje karriere framfor å telje ned til pensjonen, meiner Kari Østerud.

 

Sjelesørgende firkanter uten fasit. Slik oppsummerer Bodil Fuhr maleriene av Mark Rothko.

/ arbeid / Det er ikkje så mykje som skil ungdom på bygda og ungdom i byen frå einannan. Men unge som satsar på yrkesfag er mindre grad med på lokalstyre enn jamaldringar som tek studieførebuing i vidaregåande.

Marte Ulltveit-Moe ønskjer momskutt for reparatørar. Ho har skrive bok om korleis Norge kan bli eit reparatørsamfunn.

Aktuelle saker