Forsiden

:FJERN-SYN: "Det er først i det subjektive, når man nærmest har hugget sitt ukjente selv ut av stenen, at man blir seg selv."

Bodil Fuhr på Kongens Nytorv, som tilreisende elev på dannelseskurs i Søren Kierkegaards univers.

Bodil Fuhr på Kongens Nytorv, som tilreisende elev på dannelseskurs i Søren Kierkegaards univers.

  • Enten går det bra, ellers går det over. Bodil Fuhr siterer artisten Tix etter å ha vært på kierkegaardsk dannelsesreise. 


 
  • :: Her kan du sjå opptaket av nobelprisvinnar Jon Foss sitt foredrag i Stockholm torsdag 7. desember 2023.
 
 
  • Jon Fosse har publisert rundt 70 verk, dobbelt så mykje som Henrik Ibsen. – Det er ikkje umuleg å klare 100, då, viss eg er flink og iherdig, seier Fosse når han kikar nærare på Nasjonalbiblioteket si Fosse-samling.
  • Med fleire eldre og færre yrkesaktive, må vi legge betre til rette for at folk kan stå lenger i arbeid. Det betyr at vi må vere særleg merksame på det psykososiale arbeidsmiljøet i sektorane med størst fråfall, seier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.
  • Mossingen Erlend Flakstad har fått rådgiverjobben til å handle om miljø, klima, sosialt ansvar og et raskt voksende regelverk i utslippskuttenes tidsalder. 

     

  • – Eg har rangla for fleire generasjonar, seier 85-åringen Oddvar Torsheim og hevdar samstundes at han ikkje har inhalert hasj.