Forsiden

Veidekke kaprer Økern-kontrakt

Økern-jobber for halv mrd. til Veidekke

Veidekke får 240 millioner kroner for å bygge om Økern-stasjon.

 

Den omfattende ombyggingen av Økern skaper høy økonomisk aktivitet på Oslos østkant.

Nå har Veidekke sikret seg en kontrakt på en halv miliard kroner med Statens vegvesen, for bygging av veiprosjektet Ring 3 mellom Ulven og Sinsen.

Fordelingsåre

Strekningen fra Sinsen til Ulven er i dag en av Oslos viktigste gjennomfartsårer, og en helt sentral lokal fordelingsåre. Veidekke har tidligere sikret seg ombyggingen av Økerns T-banestasjon til 240 millioner kroner samt Lørentunellen til 620 millioner kroner. Det lokale næringslivet må finne seg i å leve med kaoset som i dag preger området, Veidekke skal starte arbeidet omgående og må gjøre seg ferdig i 2014.

Relaterte saker fra arkivet

BYGGER FOSSILFRI JORDAL AMFI FOR 400 MILLIONER

 [pressemelding] Kontrakt til 400 millioner kroner:   NCC Norge AS bygger nye Jordal Amfi for Kultur- og idrettsbygg Oslo KF 

Les mer...

Oslonavet: Slik kan det bli nullvekst i personbiltrafikken

[pressemelding] Store investeringer i Oslonavet:  Anslår investeringer på 70-80 milliarder kroner i bane, buss, sykkel og gåing.

Les mer...

Follobanen til høring

PRESSEMELDING: Konsekvensutredningen for Follobanen er lagt ut på høring. Det nye dobbeltsporets påvirkning på miljø og omgivelser er kartlagt, og nå vil Jernbaneverket ha omverdenens mening om konsekvensene av Norges lengste togtunnel.

Les mer...

Store jernbaneplaner for Osloregionen

PRESSEMELDING: Utbygging og opprustning av jernbanenettet i Osloregionen er omfattende i Jernbaneverkets utredning for de kommende 30 årene.

Les mer...