Forsiden

Flere handelssenter vil forsvinne

Handelssenter vil forsvinne

Seniorrådgiver Bjørn Nygaard i Experian (tv) sier Groruddalen vil få færre handelssentra. Her sammen med utviklingssjef Lars Fredriksen i Oslo Handelsstands Forening. Foto: Oslo Business Memo

Blir Grorud Nærsenter det nye ”Grorud Supersenter” som skal stanse handelslekkasjen fra Groruddalen?

Handelsnæringen i Oslo er opptatt av utviklingen i Groruddalen. I dag opplever Groruddalen en stor handelslekkasje til butikkene i sentrum og til Lørenskog og Skedsmo. 70 prosent av pengene som Groruddølene bruker på klær, brukes i butikker som ikke ligger i Groruddalen.

Seniorrådgiver Bjørn Nygaard i Experian er ekspert på å analysere trender og utviklingstrekk innen varehandelen. Han mener det fortsatt vil være lønnsomt å drive handel i Groruddalen, men det gjelder å tilpasse tilbudet sitt til befolkningens størrelse og egenart.

- Utviklingen gå fra mange og små butikker med lojale kunder, mot færre og større sentre med mange butikker og ikke så lojale kunder. Denutviklingen greier vi ikke å stoppe, og det vil bli færre handelsknutepunkter i Groruddalen, mener Nygaard.

Når han skal tenke høyt om utviklingen i Groruddalen, ser han for seg et nytt Grorud Supersenter i 2030, der Grorud Nærsenter ligger i dag.

- Med riktig størrelse, bransje- og butikkmiks, kan et slikt senter forsyne seg godt av lommebøkene til Groruddølene og Nittedølene, mener han.

Groruddalen har i dag 127.000 innbyggere som hver bruker cirka 100.000 kroner i året på detaljehandel. I 2030 kan det bli opp mot 170.000 innbyggere som bruker 200.000 kroner hver.

Når det nye senteret på Økern står klar i 2015-2016 vil det bidra til å tette igjen noe av lekkasjen til sentrum og Lørenskog.

- Betyr dette at sentre som Romsås, Trosterud, Vestli og Veitvet, som sliter tungt i dag, kommer til å forsvinne?

- Andre steder i landet ser vi eksempler på kjøpesentre som klarer seg godt selv på et mindre befolkningsgrunnlag enn disse sentrene har. Men det krever blant annet at de har solide og gode dagligvarebutikker, det gir bra omsetning og en god plattform. Så gjelder det å finne de små, lokale og dyktige driverne av blomsterforretninger, frisører, pc-reparatører og lignende. Det er ikke garantert at de skal dø ut, men de må ta grep, sier Nygaard.