Forsiden

TALLKNUSERNE KNELER: Småbedriftene klarer IKKE skattemelding, årsregnskap og koronatiltak uten hjelp

TALLKNUSERNE KNELER: Småbedriftene klarer IKKE skattemelding, årsregnskap og koronatiltak uten hjelp

REGNSKAPSTRESS: Koronakrisen kommer på toppen av årets mest hektiske sesong for regnskapsførere og revisorer, og hjemmekontor bidrar neppe til å dempe stresset. Foto: Shutterstock.

  • Bedriftenes årlige innspurt med årsoppgjør og skatteoppgjør er i gang. Hos regnskapsfolket er arbeidspresset enormt, som vanlig, og så bryter koronakrisen løs.

Hasse Farstad.

Nå skal det seneste krisetiltaket – kontantstøtteordningen - betjenes, med tre separate måneders dokumentasjon av omsetningsfall og av uunngåelige faste kostnader som kan kompenseres for. Myndighetene ser likevel ikke ut til å ville gi noen form for utsettelser med års- og skatteoppgjør.

– Ikke ett eneste SMB-selskap vil klare å gjennomføre skattemelding, årsregnskap og alle koronarelaterte tiltak innen fastsatte frister, uten å hente inn ekstern assistanse, sier administrerende direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Han viser spesielt til at mange næringsdrivende, regnskapsførere og revisorer må prioritere ressurser til å rapportere grunnlaget for kostnadskompensasjon, den såkalte kontantstøtten for bedrifter. Både Danmark og Finland har åpnet for utsettelser av frister, og han mener at norske myndigheter bør følge opp.

 

  • Kontantstøtteordningen iverksettelse 17. april

Alternativet er regnskaps- og rapporteringsarbeid under til dels uforsvarlig høyt press i måneder fremover. Kostnadene til innleid ekstra kompetanse og arbeidskraft er ikke beregnet, og på toppen av det hele er regnskapsføring ikke ført opp i myndighetenes definisjon av uungåelige faste kostnader som kvalifiserer for kompensasjon.

Revisorenes forslag om utsettelse av leveringsfristene for skattemeldingen og årsregnskapet til henholdsvis 30. september og 31. oktober, er ikke imøtekommet av Finansdepartementet, og ble heller ikke fanget opp under stortingsbehandlingen tirsdag 7. april.

Hanstad har ikke gitt opp håpet om at regnskapsføreres og revisorers arbeidsdager skal bli mer overkommelige de nærmeste månedene. Stortinget foretar torsdag 14. april sin endelige behandling av kontantstøtten. Etter planen skal søknader for mars kunne sendes inn fra 17. april.

 

USIKKERHETEN TOTAL: Lederen for Revisorforeningen, Per Hanstad, sier at usikkerheten i mange selskaper er total, og at det er vanskelig å vurdere fortsatt drift de neste tolv månedene. (Foto:OBM )

 

  • Stans av tvangsmulkt

Siden midten av mars har Revisorforeningen ved flere anledninger fortalt Finansdepartementet og Næringsdepartementet hvor stort behovet er for å få utsatt leveringsfristene.

– Vi har ikke fått noen offisiell respons på vårt forslag. Finansdepartementet har underhånden gitt oss beskjed om at det ikke har tenkt å utsette fristene, og henviser til at Skatteetatens bruk av tvangsmulkt er suspendert for skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper og for MVA-oppgaver med frist til og med 10. juni, sier Per Hanstad.

Han fremholder at en midlertidig stansing av tvangsmulkt, uten tidsangivelse, ikke gir nødvendig forutsigbarhet.   

 

  • Kontaktet Stortinget

I begynnelsen av april løftet Hanstad saken til stortingsnivå, ved å rette en e-post direkte til sentrale stortingspolitikere: «Situasjonen blir mer og mer prekær for hver dag som går. Det rapporteres nå daglig fra våre medlemmer om stadig større forsinkelser i arbeidet med å ferdigstille regnskaper og få gjennomført revisjonen».

Forsinkelsene skyldes sykdom/karantene, hjemmekontor for mange med hjemmeværende små barn, svært begrenset mulighet for fysisk kontakt og nødvendig prioritering av andre oppgaver som er viktig for å redde virksomheten både hos de regnskapspliktige, regnskapsførerne og revisorene.

Dessuten har mange bedrifter mistet all inntekt og har måttet permittere alle ansatte, inkludert de som arbeider med skattemeldingen og årsregnskapet.

 

  • Total usikkerhet

Revisorforeningen trekker også frem at usikkerheten i mange virksomheter er total, noe som også gjør det svært vanskelig å avlegge et regnskap hvor eksempelvis fortsatt drift de neste 12 månedene må vurderes.

Revisorforeningen mener det nå må være mye viktigere å ivareta bedriftene i en meget vanskelig situasjon enn at Skatteetaten skal kunne gjennomføre skatteoppgjøret som normalt.

– Koronakrisen har satt veldig mange av bedriftene i situasjon hvor de ikke vil klare å holde leveringsfristene. Vi håper derfor fortsatt at myndighetene vil imøtekomme vårt forslag om utsettelse, sier Hanstad.