Forsiden

April 2021: Oslo skal gjenåpnes trinn for trinn

April 2021: Oslo skal gjenåpnes trinn for trinn

Ved utgangen av april 2021:  Kan Oslos innbyggere håpe på at byen gjenåpnes etter et halvt års nedstenging? Foto: Shutterstock.

APRIL 2021

Totalt antall smittede pr. 01.04.2021

>>Norge 97 423

>>Oslo 28864

  • SISTE: Byrådsleder Raymond Johansen og hans byråd har lagt fram skissen over gjenåpningsplanen for hovedstaden. Planen inneholder 5 forskjellige trinn.

Sverre Vidar Bjørnholt

 

Sist oppdatert: 27. april 2021. Se hele koronakronologien her!

  •    Tirsdag 27.april. 

Byrådsleder Raymond Johansen og hans byråd la fram skissen over gjenåpningsplanen for hovedstaden.Planen inneholder 5 forskjellige trinn. Siden mandag 9.november 2020 har Oslo vært under strenge smittvernstiltak med en omfattende sosial nedstengning av byen. Fra tirsdag 27.april innfører byrådet første trinn i sin gjenåpningsplan. Den strenge begrensningen med bare to besøkende i private hjem som har eksistert siden november 2020 endres til at det maksimalt kan være ti personer tilstede. Det åpnes for utendørs arrangementer for inntil ti personer og det åpnes for 20 deltagere på organisert idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år. 

Johansen vil allerede i slutten av kommende uke vurdere smittespredning, sykehuspress og vasineringsutvikling for når det er aktuelt å bevege seg til trinn 2. Det trinnet har betydelig innslag av solid gjenåpning. Butikker, kjøpesentere og varehus vil igjen slippe kundene til. Kafeer og restauranter kan åpnes, men skjenking vil stanse kl. 22. Det er krav om matservering. Treningssentre og liknende vil igjen være virksomme, museer og biblioteker vil være tilgjengelige. Gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og liknende ritualer med inntil 20 personer samlet på tilviste plasser vil være tillatt. 

Byrådet vil også i trinn 2 vurdere om breddeidrett for voksne velvære tillatt. Idrettshaller og andre innendørsanlegg kan åpnes med inntil 20 personer tilstede. Fritidsklubber med maksimalt 20 personer samlet vil være tillatt.

Trinn 3 i byrådets gjenåpningsplan gir mulighet for å åpne kinoer, teatre, konsertsteder, bingohaller, bowlinghaller, spillehaller og lekeland. Det er aktuelt å øke antall for hvor mange som kan være tilstede på arrangementer utendørs. Byrådet åpner også døra på gløtt for mer fysisk tilstedeværelse på jobben. Videre vil det bli vurdert å fjerne matserveringskravet for skjenking. Byrådetslederen sa at pandemiens utvikling vil avgjøre når dette trinnet kan gjennomføres.  

Neste trinn, trinn 4, vil lempe på smittevernsbegrensninger og antallsbegrensningen for arrangementer innendørs og utendørs. Byrådet vil også justere antall for hvor mange som kan samles privat. Skjenking vil bli utvidet til til kl.24. Kravet om matservering vil trolig avvikles.  

Siste trinn, trinn 5, vil  oppheve de lokale reglene og gå over til de reglene som regjeringen har satt nasjonalt. Det kan være aktuelt å opprettholde egne lokale anbefalinger ved behov. 

  •    Torsdag 22.april. 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og kultur- og likestillingsminister Abid Raja la på regjeringens vegne fram nasjonale retningslinjer for nasjonaldagsfeiringen 17.mai. Regjeringen understreker at markeringen må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og eventuelt regionale og lokale regler og anbefalinger. Det er den enkelte kommune som har ansvar for feiringen og overhold av smittevernsreglene. Planlagte arrangementer som kan føre til folkeansamlinger eller tiltrekke folk fra forskjellige kommuner bør avlyses. 

Det nasjonale høydepunktet under fjorårets feiring var etter regjeringens oppfatning syngingen av nasjonalsangen felles over det ganske land umiddelbart etter saluttene kl. 12. Dette ønsker regjeringen at skal gjentas i år som en samlende markering av nasjonaldagen. 

Der det ikke er lokale begrensinger med arrangementsforbud, kan det gjennomføres aktiviteter som 17.mai-tog med gjeldende antalls- og avstandsbegrensninger. 

Statsrådene understreket at metersreglen gjelder, at folk må begrense sosial kontakt og at treff helst bør skje utendørs. Kun fem gjester kan komme på besøk til private hjem. 

  • Fredag 16.april  

Det meldes at over en million nordmenn nå har fått minst en vaksinasjonsdose. På denne dagen er det registrert 1 025 436 har fått første stikk. Samtidig fastslås det at i overkant av 300 000 er blitt fullvaksinerte i Norge.

  • Torsdag 15.april. 

Under en pressekonferanse opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie at regjeringen utsetter den endelige beslutningen om Astra-Zeneca-vaksinen skal være i vaksineprogrammet. Dette skjer til tross for at Folkehelseinstituttet anbefaler å nekte bruk av vaksinen i Norge. Regjeringen ønsker at avgjørelsen utsettes til etter at det uavhengige utvalget ledet av doktor Lars Voland har gjennomgått ytterligere informasjon, blant annet fra utenlandske kilder, for å ta en endelig vurdering om Astra-Zeneca skal bruks i det norske vaksineprogrammet. Utvalget har frist til 10. mai med å komme med en anbefaling. 

  • Onsdag 14.april 

Corona-kommisjonens leder Stener Kvinnsland la fram rapporten om pandemiens første tid og de handlingene og beslutningene som ble gjort og ikke gjort av utøvende myndigheter. 

Kommisjonen har avdekket en rekke uoverenstemmelser, konflikter og faglig uenighet underveis. Rapporten viser også til svak beredskap, manglende samordning og dårlig samarbeid mellom stat og kommuner underveis. 

Rapporten er på 450 sider og det er mening at ikke bare startfasen, men også det videre arbeide i korona-tiden skal ble undersøkt og evaluert. Statsminister Solberg har tidligere sagt at hun forventet kritikk, men at en slik rapport er et dokument for en videre læreprosess.

Norge er blitt tildelt 550 000 ekstra vaksinedoser fra Pfizer/BionTech. Vaksinene vil komme i løpet av andre kvartal, altså før 1.juli. Dette er Norges andel av en ekstraordinær tildeling av 50 millioner doser til EU-landene. 

 

Les mer om korona-rapporten her!

 

Under en pressekonferanse orienterte Oslo-byråd Raymon Johansen om smitteverntiltakene i hovedstaden. Byrådet har registrert at smittesituasjonen i Oslo fortsatt er alvorlig og har derfor bestemt at hovedstaden ikke følger den nasjonale gjenåpningsplanen, men beholder de strenge tiltakene som gjelder i byen. Tiltakene vil gjelde i 2 uker til. 

Det betyr at man anbefaler å holde på 2-meters regelen, at man bare kan invitere to gjester tio private hjem, at byen har forbud mot innendørsaktiviteter for barn og unge, serverings- og skjenkesteder vil fortsatte være stengte, butikker vil fortsatt være stengte med unntak av blant annet apotek og matvarebutikker, det vil være stengte treningssentre, teatre og kinoer og forbud mot arrangementer. 

Det er noen mindre justeringer av idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge og fra mandag 19.april åpnes skolene igjen. 

  •  Tirsdag 13.april. 

På en pressekonferanse annonserer statsminister Erna Solberg det første skritt til gjenåpning av samfunnet. Det er i tråd med hva regjeringen antydet for en uke siden. Første trinn av gjenåpningsplanen gjelder fra midnatt, natt til fredag 16.april. De nasjonale smittevernreglene vil ikke ha betydning for de regionale eller kommunale områder som har vedtatt strengere lokale forskrifter. 

>>Den nye avstandsanbefalingen er nå 1 meter. 

>>Det kan inviteres inntil fem personer til eget hjem. 

>>Maks 10 personer på private sammenkomster innendørs. Maks 20 utendørs. 

>>Maks 10 personer på innendørs arrangementer uten faste sitteplasser, men likevel 50 personer på idretts- og kulturarrangementer som samler deltagere under 20 år. De må være fra samme kommune. 

>>Det blir åpnet for skjenking av alkohol ved servering av mat. Skjenkestopp er kl. 22. 

>>Handelsnæringen kan åpne sine butikker med smitteverntiltak. 

>>Innen høyere utdanning vil det fra fredag være mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. 

>>Unngå reiser innelands og reiser utenlands frarådes. 

Foruten det skisserte første tinn som ble lagt fram uken før, gjøres det noen lettelser for arrangementer for barn og unge under 20 år og innen toppidretten. 

– Selv om det kommer noen lettelser i de nasjonale tiltakene er de fortsatt strenge. Det er for eksempel skjenkestopp kl. 22.00 og krav om matservering. Vi anbefaler også at arrangementer som samler personer fra flere kommuner utsettes eller avlyses, sa Solberg. 

I trinn 1 vil fortsatt tiltaksnivå i skoler og barnehager besluttes lokalt.  

Det åpnes for treningskamper utendørs i de to øverste divisjonene for kvinner og menn. I uke 18 vil regjeringen ta endelig beslutning om seriespill i de to øverste divisjonene i fotball. 

Maks 100 personer kan være på arrangementer innendørs hvor alle sitter på fast tildelte plasser. 

Det kan være maks 200 på utendørsarrangementer, men 600 personer fordelt på 3 kohorter a 200 personer hvis det er fast tildelte plasser og minst 2 meter mellom kohortene. 

I følge statsminister Solberg vil det være data og ikke dato som bestemmer om befolkningen kan bevege seg til trinn 2.  

– Det er en helhetlig vurdering basert på tre sjekkpunkter som avgjør når vi kan gå videre til trinn 2 i gjenåpningsplanen: smittesituasjonen og smittebyrde, kapasitet i helsetjenesten og status for vaksinasjonsprogrammet. Vi vil vurdere om forholdene ligger til rette for å gjennomføre trinn 2 av gjenåpningen i løpet av mai måned. Vi skal åpne Norge trinnvis og kontrollert, sa statsminister Solberg. 

  • Fredag 9. april.

Sør-Øst politidistrikt ilegger statsminister Erna Solberg en bot på 20 000 kroner for å ha brutt smittevernreglene under hennes fødselsdagsfeiring på Geilo. Ektemannen Sindre Finne får påtaleunnlatelse. (Definisjon: Påtalemyndigheten vurderer at alle vilkår for straffbarhet er oppfylt og en person skyldig til straff. Likevel blir det ikke åpnet straffesak. I stedet lyder reaksjonen på påtaleunnlatelse. Dette er å anse som en strafferettslig reaksjon. - Kilde: SNL.no)

  • Onsdag 7. april.

Statsminister Erna Solberg redegjør for Stortinget om regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet.  Hun understreker at hun ikke kan komme med noen datoer, men at forslaget til gjenåpningsplan inneholder fire trinn og fremdriften vil til enhver tid være avhengig av den aktuelle smittesituasjonen og sykdomsbyrde i samfunnet, hvor presset kapasiteten i helsetjenesten er og hvor god fremdrift og effekt det er i vaksinasjonsprogrammet.

Solberg ser for seg at de fire nivåene i gjenåpningsplanen trolig vil gjennomføres i fire faser som hver varer i tre uker. Barn og ungdom har førsteprioritet, deretter arbeidsplasser og næringsliv, sa Solberg. Regjeringen foreslår å drive aktiv smittetesting blant skoleelever.

>>NIVÅ 1

Allerede kommende uke vil regjeringen og helsemyndighetene avgjøre om første skritt kan tas. Det er å stille samfunnet i samme nivå som før de strenge restriksjonene ble innført før påske.

Første steg, som karakteriseres som en forberedende fase, betyr at det kan inviteres inntil fem gjester til private heim, at vi skal tilbake til 1-meteren når det gjelder avstand, at butikker åpner og serveringssteder kan skjenke alkohol til mat fram til kl. 22. Barn og ungdom under 20 år kan trene og delta i fritidsaktiviteter. Barnehager, skoler og SFO følger lokale trafikklysregler. Maks 10 personer på innendørsarrangementer uten faste tilviste plassere. Inntil 50 personer på idrettsarrangementet innendørs som samler deltagere under 20 år fra samme kommune. Inntil 100 på innendørs arrangementer som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle i publikum sitter på fast tilviste plasser. Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, og 200 personer ganger tre kohorter (grupper) hvis publikum sitter på fast tilviste plasser og at det er distanse mellom kohortene.

>>NIVÅ 2 ( kanskje siste halvdel av mai)

Nå kan du invitere 10 gjester til ditt private hjem. På universiteter, høgskoler og fagskoler vil de bli økt fysisk undervisning. Skjenketiden utvides til midnatt og kravet om spiseplikt fjernes. Antall tilstedeværende innendørs økes til 200 med tilviste plasser. For voksne innen breddeidretten vil det skje en gradvis åpning. Innen midten av april vil regjeringen legge fram en plan for gjenåpning av breddeidretten. Det vil komme lettelser på familiebesøk fra utlandet. Også prioriterte arbeidsreisene fra utlandet vil få lettelser,

>>NIVÅ 3 (trolig tidlig  juni)

Du kan invitere 20 gjester hjem og i innleid lokale kan det være 50 gjester. Det blir normale skjenketider. Organisert breddeidrett vil gradvis åpne. Barn og unge kan delta på arrangementer utenfor egne kommunegrenser. Fortsatt ønsker regjeringen at flest mulig jobber fra hjemmekontor. toppidrettsutøvere kan drive normal aktivitet. For offentlige arrangementer vil regjeringen vurdere hurtigtester og korona-sertifikat for fullvaksinerte. Vil åpne for utenlandsreiser, men fortsatt med testing og karantene. Normal arbeidsinnvandring blir tillatt.

>>NIVÅ 4 ( juni/juli)

Samfunnet vil nærme seg normaltilstand, men med visse begrensinger innen smittevern som ved avstand, reiser og større arrangementer. Det er fortsatt ønskelig med et visst bruk av hjemmekontor. Det kan kanskje være innreiserestriksjoner, særlig fra tredjeland og land eller regioner med stor smittespredning.