Forsiden

:FJERN-SYN: Mareritt med mobilen

Tapt og funnet. Ulf Peter Hellstrøm tok ikke sjansen på å reise til Spania uten iphonen på innerlommen.  Det kostet ham både ekstra flybilletter og en nye iphone.  Her er den gamle gjenfunnet.  Foto: Ulf Peter Hellstrøm.

Tapt og funnet. Ulf Peter Hellstrøm tok ikke sjansen på å reise til Spania uten iphonen på innerlommen.  Det kostet ham både ekstra flybilletter og en nye iphone.  Her er den gamle gjenfunnet.  Foto: Ulf Peter Hellstrøm.

  • Da jeg sjekket at mobilen lå trygt i innerlommen, ble jeg sjokkert!


 
  • Seniorene er frampå i arbeidslivet, ikke minst som følge av at etterspørselen etter kompetent arbeidskraft nærmest har eksplodert. Også i kundesentrene er eldre arbeidstakere etterspurt, selv om de fleste kollegene er unge arbeidstagere  
 
  • Iveren etter å yte service til medlemmane i bransjeforeiningar kan føre til at konkurransereglane vert brotne, skriv Konkurransetilsynets juristar Katrine Amdam og Tormod Sverre Johansen i denne kronikken.
 
  • Her viderepubliserer vi videoer og bilder fra verdenspressens dekning av krigen i Ukraina, som ble angrepet av Russland 24. februar 2022.
  • ::
  • BBC har lagt ut denne oppsummeringen av sabotasjen av Nord Stream - gassrørledningene fra Russland til Tyskland.
  • Men drømmene deres får du aldri, skriver Bodil Fuhr som har oppsøkt drømmegrotten på Malta.

***---***

BULL SHIT: Så kalla NRK kjenn dissar som går ut og gjer eigen butikk på sitt kjende andlet og som dessutan ikkje kan opp føre seg som vanleg folk skal no betale grunn rente. 

***---***