Forsiden

Banker og låntakere i grenseland

De eldste og yngste låntakerne er også de som utfordrer lånegrensene mest. Fem prosent av de samlede boliglånene overskrider 500 prosent av husholdningens inntekt. 

Siden utlånstilstrammingen i boliglånsforskriften fra juni 2018, der det blant annet ikke tillates utlån som overskrider fem ganger lønnsinntekt, er det fortsatt en betydelig andel utlån i forskriftens grenseland.

Årets boliglånsundersøkelse viser at 12 prosent av de samlede nye utlån ble innvilget til tross for at de gikk utover ett eller flere krav i boliglånsforskriften.

Boliglånsundersøkelsen ble fremlagt av avdelingsdirektør Per Mathis Kongsrud og seksjonssjef Thea B. Kloster i Finanstilsynet, og den viser at det er en viss økning i nye nedbetalingslån som går utover kravet til henholdsvis gjeldsgrad, betjeningsevne og belåningsgrad.

 

Økning i antall lån som ligger inntil og utenfor begrensningen i boliglånsforskriften. OBM Grafikk/Kilde: Finanstilsynet

 

Undersøkelsen viser at gjeldsgraden har økt særlig blant de eldste og de yngste låntagerne.  Disse to gruppene representerer også tendensen til å presse de maksimale lånegrensene.

– Det er en opphopning av nye lån opp mot grensene i forskriften. Det trer tydelig frem i figuren som viser belåningsgrad, sa Per Mathis Kongsrud.

Thea B. Kloster pekte på at tallene kan fortelle om en økende tendens til at eldre låntagere i 60-årene øker eksempelvis rammekreditter med pant i egen bolig for å hjelpe barn i 20-årene med boligkjøp.

– Eldre låntakere som støtter barna i boligkjøp kan være en forklaring på tallene, sa Kloster under fremleggelsen av boliglånsundersøkelsen.