Forsiden

>>DIREKTE FRA ARENDALSUKA 2019

>>LIVE>> Oslo Business Memos videoteam OBM Nettkringkasting var på plass under Arendalsuka 2019.  Her kan du se våre produksjoner fra fire hektiske dager i sørlandsbyen.

Slik vil Norge kunne bli digitale vinnere

 

Vil bli digitale vinnere from Oslo Business Memo on Vimeo.

Intet annet land på kloden har bedre muligheter med digitalisering enn Norge, mener Innovasjon Norge-sjef Håkong Haugli.

Vil bruke 500 milliarders innkjøpsmakt til å skape bærekraftig sirkulærøkonomi

 

Vil bruke 500 milliarders innkjøpsmakt til å skape bærekraftig sirkulærøkonomi from Oslo Business Memo on Vimeo.

Stat, fylke og kommune må bruke sin innkjøpsmakt verd 500 milliarder kroner årlig til å skape en bærekraftig sirkulær fremtid. Det sa statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet på et møte i regi av Ragn-Sells og Eyde-klyngen under Arendalsuka 2019. Se videoreportasjen fra møtet.

 

Politisk sprik om boliger for personer med funksjonsnedsettelser

 

Politisk sprik om boliger for personer med funksjonsnedsettelser from Oslo Business Memo on Vimeo.

Det er et stykke igjen før de politiske partiene har kommet frem til en løsning for å styrke boligsituasjonen for personer med funksjonsnedsettelser. Det viste et møte i regi av CP-foreningen i Arendalsuka 2019.

Endringer i veisektoren - utfordrer de nullvisjonen?

 

 

Hva kan stordata fortelle om lokalvalgkampen i 2019?

 

 

Hydrogen - en nøkkel for utslippsfri transport?

 

Rekrutteringsbarometeret 2019

 

 

Kreftbehandling med genterapi – hvor går vi?

 

Klimautslipp og transport - det offentlige i bakleksa?

 

Den store bildebatten

 

Kunstig intelligens: Ønsker klarere regler

 

"Vi trenger tydeligere rammer for å forhindre de cowboy-tilstandene vi av og til ser nå" from Oslo Business Memo on Vimeo.

  

Kåring av Norges miljøhovestad 2019

 

 

Har vi et todelt helsevesen?

 

Legemidler: Billigst mulig – til hvilken pris?

 

Lansering av fair transport med samferdselsminister Jon Georg Dale

 

Smartere offentlige innkjøp av transporttjenester

 

Arendalsuka 2019: Helsenæring – dette skal vi bli best på!

 

 

Podkasten Radium epiosde 87

 

Endringer som kan få konsekvenser for de som skal ta førerkort

 

Er skoleeiere profesjonelle skoleutviklere?

 

Sofasamtale om fremtidens mobilitet

 

 

Blockchain og token-økonomien

 

Lansering av EYs klimabarometer

 

 

Hvordan jobbe med innovsjon for å øke omstillingstakten i offentlig sektor?

 

1,2 millioner elbiler i 2025 - hvordan lader vi?

 

Fossildøden: Hva gjør bensinstasjonene når de ikke lenger skal selge bensin og diesel?

 

Hvordan kan vi styrke boligsituasjonen for personer med funksjonsnedsettelser?

 

Norge som foregangsland for en sirkulær økonomi

 

Det grønneskiftet og bærekraftige bilavgifter. Hva skjer?

 

Mange går med synsproblemer etter slag uten selv å vite det

 

Hva skjer når flere sykler? Renere luft og flere hodeskader?

 

Bilen etter 2025

 

Demonstrasjon av den nye alkobommen

 

Mobilitet i endring- veien til en bedre trafikkultur?