Forsiden

::TI ÅR SIDEN:: Starter Oslo Business Region AS alene

::TI ÅR SIDEN:: Starter alene

Starter Oslo Business Region AS.  Næringsbyråd Hallstein Bjercke har fått flertallet i bystyret  til etablere det nye næringsselskapet Oslo Business Region AS.

(OBM i 2013)Oslo kommune har besluttet å starte nytt næringsselskap på egen hånd.  Etter flere mislykkede forsøk på å få med Akershus fylkeskommune som deleier i det nye selskapet Oslo Business Region AS, ble det til slutt flertall for et rent Oslo-selskap.

Nedleggelsen av det interkommunale selskapet Oslo Teknopol ble besluttet for to år siden.  Fire medarbeidere inkludert daglig leder Fredrik Winther har drevet virksomheten i påvente av nyetableringen.  Hovedoppgavene har vært å arrangere den årlige Oslo Innovation Week i oktober.

Oslo bystyre vedtok i september 2013 vedtektene for Oslo Business Region AS.  Det nye næringsutviklingsselskapet skal overta det kommunale Servicekontoret for næringslivet med seks ansatte som driver kursing og faglig bistand til etablering av næringsvirksomhet.

Uenighet

Beslutningen om å starte på egenhånd skjer etter mye frem og tilbake mellom Oslo og Akershus.  I forbindelse med avviklingen av Oslo Teknopol, har Akershus fylkeskommune ikke ønsket å bli med i en nyetablering.  En rekke møter mellom representanter for Akershus og Oslo førte ikke frem til enighet om en felles løsning.  På bordet lå opplegg for et felles næringsselskap med 17 ansatte med et lønns- og driftsbudsjett på 18,7 millioner kroner.

FrPs Camilla Wilhelmsen har stilt spørsmål om hvorfor ikke kommunen kan vente med etableringen til en felles regional plan for innovasjon og nyskaping foreligger.  Byråd for næring og kultur Hallstein Braaten Bjercke svarer at "Akershus fylkeskommune har sagt og skrevet at de ikke ønsker samarbeid med Oslo kommune om et nytt næringsutviklingsselskp."

Ifølge Bjercke kan likevel Akershus bli medeier i Oslo Business Region AS på et senere tidspunkt.  Oslo kommune ønsker å legge sekretariatet til Samarbeidsalliansen Osloregionen til det nye Oslo Business Region AS.

Støtte fra NHO

Rett før Oslo bystyre tok beslutningen om å etablere Oslo Business Region med flertall fra Høyre, Venstre, KrF og Ap, kom også Næringslivets Hovedorganisasjon med støtte til at Oslo starter alene.  NHO Oslo og Akershus har inntil nylig vært motstander av at det etableres et næringsselskap som ikke inkluderer Akershus fylkeskommune.

Noen dager før saken ble behandlet i Oslo bystyre, sendte NHOs regiondirektør Nina Solli brev med støtte til  det nye selskapet.

- Organiseringen som aksjeselskap åpner for at Akershus fylkeskommune og andre regionale aktører kan inngå som eiere i næringssselskapet på et senere tidspunkt.  NHO Oslo go Akershus mener at flere eiere bør være  et av næringsselskapets hovedmål fremover, skriver Nina Solli i brevet til kommunen.

Attraktiv region

- Formålet med etableringen er å posisjonere Oslo som en av Europas mest attraktive regioner for etablering og utvikling av kunnskapsbasert næringsliv, investeringer og kompetanse, sier Hallstein Bjercke (V) i en pressemelding.

Han peker på at regionen i følge internasjonale analyser og rangeringer ikke har utnyttet innovasjons- og verdiskapningspotensialet i næringslivs-, forsknings- og kunnskapssektoren.

Oslo Business Region skal samarbeide med andre nærings- og utviklingsaktører og legge til rette for næringsutvikling gjennom å bidra til økt entreprenørskap og innavsjon, samt forestå internasjonal markedsføring av Osloregionen som attraktiv næringsregion.  Her følger listen over noen av oppgavene:

# Drive etablefirngsinformasjon og veiledning, både for nyoppstartede bedrifter og større bedrifter som ønsker å etablere seg i regionen

# Skape møteplasser og samarbeidsarenaer for å styrke samhandling mellom næringsliv, forksning og virkemiddelapparat

# Benytte kommunens og selskapets internasjonale samarbeidsrelasjoner som døråpner for næringslivet internasjonalt og bistå næringslivet for eksempel ved internasjonal deltagelse på messer og i søk etter partnere

# Arbeide for å gjøre det attraktivt og enklest mulig for utenlandske arbeidstagere og bedrifter å etablere seg, og sikre mediekontakt mot bransjemedier, internasjonale tidsskrift og magasiner, studentmedier og nettsteder, karrieremedier og livsstilsmedier med sikte på omtale av regionen som attraktivt sted å arbeide og bo

# Arbeide med statistikk og analyser både som grurnnlag for internasjonale sammenlignende undersøkelser med Oslo og for å synliggjøre Osloregionens attraktivitet som lokaliseringsalternativ  for bedrifter og kunnskapsarbeidere og investorer.