Forsiden

Forlik om Holmenkollen-regning

Unngikk rettssak om Holmenkollen-regning

Endelig i mål. Utbyggingsdirektør Erik Øimoen i Holmenkollen Skianlegg har inngått forlik med skiheisprodusenten Doppelmayr. Nå gjenstår bare noen få sluttoppgjør med enkelte leverandører etter utbyggingen til 1,9 milliarder kroner. Foto: Janne Grytemark

Den østerrikske skiheisprodusenten Dopplmayr har inngått forlik med Oslo kommmune om oppgjøret etter selskapets heis-leveranser til Holmenkollen Skianlegg. Oslo kommunes oppgjør med leverandørene til gigantutbyggingen er nå så godt som over.

Doppelmayr leverte kabinheisen til tårnet i Holmenkollbakken og to stolheiser til henholdsvis Holmenkollbakken og Midtstuen. Ifølge Holmenkollprosjektets egen oversikt hadde Doppelmayr kontrakter for tilsammen 29 millioner kroner.

Etter Ski-VM ifjor tok Doppelmayr ut stevning mot Oslo kommune, for det selskapet mener var manglende betaling for tilleggsarbeider som ble utført. Partene var uenige om hva som inngikk og ikke inngikk i kontrakten.

Peter Strandberg, Doppelmayr.

Rettssaken var berammet med start 13. februar i Oslo tingrett, men for noen uker siden inngikk partene et forlik.

- Oslo tingrett kalte inn til et rettsmeglingsmøte. Der møtte vi motparten, og dialogen som utviklet seg etter møtet endte i et forlik, sier administrerende direktør Peter Strandberg i Doppelmayr Skandinavia AB.

Han ønsker ikke å si noe om innholdet i forliket.

- Dette er et avsluttet kapittel for oss. Nå ser vi fremover, sier han.

- Men er dere fornøyd med forliket?

- Et forlik innebærer jo ofte et kompromiss fra begge parter. Samtidig må man huske på at det er store kostnader ved å føre en sak. Vi er vel rimelig fornøyd men ikke hundre prosent, sier han.

- Ikke forlik

Utbyggingsdirektør for Holmenkollen Skianlegg Erik Øimoen vil ikke kalle enigheten med Doppelmayr et forlik.

- Vi mener dette er et normalt sluttoppgjør, hvor beløpet vi har kommet til enighet om er i henhold til den opprinnelige kontrakten, sier han.

- Dette er veldokumentert fra vår side, vi har hatt orden i bøkene og dokumentene og det innså vel også Doppelmayr i løpet av denne prosessen, sier Øimoen.

Ifølge Øimoen krevde Doppelmayr 2,6 millioner kroner av Oslo kommune, mens partene til slutt ble enige om 317.000 kroner.

Striden dreide seg i hovedsak om tårnheisen i Holmenkollbakken, som kostet 10,5 millioner kroner. Sjenerende støy fra heisen førte til klager fra de nærmeste naboene, og etter prøve-VM ble det ettermontert vibrasjonsdempere i heistraseen for å løse problemet. Byggherren og Doppelmayr var imidlertid uenige om dette var innenfor den opprinnelige kontrakten eller ikke.
- Nå er vi så godt som i havn med etteroppgjøret etter utbyggingen, det gjenstår bare noen mindre sluttoppgjør, men de vil ikke endre på totalbildet som viser at vi kommer i mål innenfor totalrammen på 1,9 milliarder kroner. Vi har valgt å bruke den tiden vi trenger for å få riktige sluttoppgjør med leverandørene, og det mener jeg har vært riktig, slik også denne saken viser, sier Øimoen.