Forsiden

Ledighet mest ned på vestkanten

Mens ledigheten i bydel Ullern falt med 13 prosent, økte ledigheten i bydel Gamle Oslo med 19 prosent i juni. I snitt økte ledigheten i Oslo med seks prosent sammenligent med juni ifjor til 12 415 personer. Det tilsvarer 3,7 prosent av hele byens arbeidsstyrke.

Ifølge NAV er Oslo fylket med høyest arbeidsledighet i Norge. Men ledigheten har nådd et vendepunkt, ifølge NAVs analyse.

- Når vi justerer for vanlige sesongvariasjoner har antallet helt arbeidsledige kun økt med 125 personer eller 1 prosent de tre siste månedene. Selv om det er en viss usikkerhet knyttet til ledighetsutviklingen fremover, er dette trolig et tegn på at arbeidsledigheten i Oslo har nådd et vendepunkt, sier fungerende fylkesdirektør Henrik Lyng i NAV Oslo.

Nedgang i ledigheten for unge menn

Ved utgangen av juni 2010 er 5 095 kvinner og 7 320 menn i Oslo helt arbeidsledige. Sammenlignet med samme måned i fjor er dette en økning på henholdsvis 9 og 4 prosent.

Arbeidsledigheten går mest ned for menn under 19 år. Her har antallet helt ledige blitt redusert med - 25 prosent sammenlignet med juni 2009. Menn mellom 24-29 år og over 60 år har også en positiv utvikling, med en nedgang på henholdsvis - 4 prosent og - 7 prosent. Ledigheten øker mest for kvinner mellom 24-29 år, som har en ledighetsøkning på 29 prosent sammenlignet med juni 2009.

Færre arbeidsledige meglere og konsulenter

Personer med en yrkesbakgrunn som meglere og konsulenter eller fra jordbruk, skogbruk og fiske har ved utgangen av juni den største ledighetsnedgangen. Sammenlignet med samme måned i fjor har helt ledige innenfor disse yrkesgruppene gått ned med - 2 prosent. Serviceyrker har også en nedgang denne måneden på - 1 prosent.

- Det er første gang siden oktober 2008 at det er en nedgang i helt ledige personer med yrkesbakgrunn som meglere og konsulenter. For serviceyrker må vi helt tilbake til september 2008 for å finne en ledighetsnedgang. I tillegg er ledighetsveksten lav og avtagende innen ingeniør og IKT-fag (0 prosent), industriarbeid (3 prosent) og kontorarbeid (4 prosent), avslutter fungerende fylkesdirektør Henrik Lyng.

Størst ledighetsøkning har personer med yrkesbakgrunn fra barne- og ungdomsarbeid eller som ledere, med henholdsvis 26 og 19 prosent flere helt ledige sammenlignet med samme tid i fjor.

Ledigheten mest ned i Bydel Ullern

Høyest arbeidsledighet finner vi i Bydel Gamle Oslo, hvor 5,3 prosent av arbeidsstyrken eller 1 370 personer er helt arbeidsledige ved utgangen av juni. Lavest ledighet er det i bydelene Vestre Aker og Ullern med 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Bydelen med sterkest ledighetsnedgang denne måneden er Bydel Ullern. Her har antallet helt arbeidsledige gått ned med -13 prosent sammenlignet med juni i fjor. Bydelene Bjerke og Gamle Oslo har størst ledighetsvekst med en økning på 19 prosent.