Forsiden

Færre offentlige kroner, like ambisiøst

Færre offentlige kroner, like ambisiøst

Erlend Mogård-Larsen er prosjektleder for by:Larm, daglig leder i Bureau Storm, som drifter festivalen, og gjør forøvrig en rekke andre jobber i rockenorge.

  • Selv om offentlig støtte til musikkbransjefestivalen by:Larm er mer enn halvert fra ifjor til i år endres ikke kjernevriksomheten av konserter og seminarer. Målet om å bli Nordens bransjetreff står fast, men forblir by:Larm i Oslo?

Samsaya er første artist på scenen når by:Larm 2011 åpner kl 21 kommende onsdag. Over 40 band har spilt og en rekke band tilbakelagt når svenske Adam Tensta avslutter arrangementet natt til søndag.

Likevel forteller by:Larm-regnskapet for de siste årene at aktiviteten reduseres som følge av mindre tilflyt av offentlige kroner. I 2008 (by:Larms regnskapsår varer fra 1.mai til 30. april) mottok festivalen 4,8 millioner fra både departementer og kulturlivets institusjoner. Toppen ble nådd i 2009 da 11 kilder tilsammen bidro med 5,7 millioner. Ballade har fått oversendt tallene for offentlig støtte i 2010, som altså omfatter den forestående festivalen. Tallene viser at Oslo kommune, UD, Kulturrådet, Kulturdepartementet og diverse ambassader bidrar til by:Larm 2011med til sammen 2,8 millioner.
by:Larms prosjektleder Erlend Mogård-Larsen sier at løsningen på reduksjonene er å begrense aktiviteten, uten at kjernevirksomheten til festivalen berøres.

- Halveringen av den offentlige støtten representerer ingen krise for oss. Pengene var knyttet til aktiviteter vi hadde utover konsert og seminardelen, så reduksjonen påvirker ingen av disse, sier Mogård-Larsen til Oslo Business Memo.

  • Nordens møtested

Også målsetningen om å bli det ledende musikkbransjetreffet i Norden ligger fast.
- Vi har ingen reelle konkurrenter i Norden, sier Mogård-Larsen.

Derfor intensiveres arbeidet med å befeste seg som internasjonal aktør i det nordiske musikklivet. Ifjor kom over 100 nordiske delegater til by:Larm.

- I år ser vi en 25 prosents økning i tilstrømningen av bransjeaktører fra utlandet, sier Mogård-Larsen.

Det innebærer at det også må være et godt innslag av utenlandske band på plakaten. I år skal i alt 13 band fra andre nordiske land opptre i følge by:Larms nettsider.

by:Larm hadde i 2009 13,6 millioner i driftsinntekter og endte på - 660 564 kroner i driftsresultat. For 2008 var resultatet - 1,2 millioner kroner.

  • Flyttes?

Etter at festivalen ble avholdt for første gang i 1998 flyttet den hvert år til en ny, norsk by. Med årets arrangement vil festivalen ha holdt til i Oslo i 4 år på rad. De siste årene har den imidlertid holdt hus i Oslo. Fra festivalens side oppgis det to grunner til denne endringen: stabil og stor offentlig støtte og at det er lettere å få utenlandske delegater til Oslo enn til andre byer.

Likevel holdt Mogård-Larsen døren oppe for at festivalen neste gang kan velge en annen vertsby. Også etter årets festival skal styret i stiftelsen by:Larm vurdere dette spørsmålet. Det står fortsatt i festivalens formål at “arrangementet flytter mellom de største byene i Norge”.
Under et debattmøte om by:Larm som ble arrangert av musikknettstedet Ballade i forrige uke sa Mogård-Larsen at en flytting neste år “kanskje er en god ide”, men viste til styrets behandling.

Selv om det er få som tror at by:Larm virkelig velger en annen by neste år, er en ting sikkert: formålet om å bli hovedtreff-sted for Nordens musikkbransje skal skrives inn i festivalens formål.