Forsiden

Mer om OBM

Oslo Business Memo (OBM) driver redaktørstyrt journalistikk og publisering.  OBM er medlem av Fagpressen.  Ansvarlig redaktør er medlem av Norsk Redaktørforening. OBM ble etablert i 2010 som en journalistisk publiseringsvirksomhet med fokus på økonomi, politikk, arbeids- og næringsliv. Etablererne og deltagerne har bakgrunn som journalister og redaksjonelle ledere i landets store mediehus.

Gjennom de 13 årene OBM har eksistert, har virksomheten vært forankret i pressens etiske rammeverk. Som en del av virksomheten har OBM utviklet en voksende aktivitet innenfor videojournalistikk, direktestrømming og podkastproduksjon i tillegg til den klassiske tekstbasert reportasjejournaistikk.   

OBM har knyttet til seg et frilanser-nettverk av erfarne journalister og redaktører, med spisskompetanse innen de fleste redaksjonelle og produksjonsmessige områder. Virksomheten holdt i perioden 2014-2020 hus i kontorfellesskapet Oslo Media House, et konsept hvor innovativ multimediaproduksjon var et viktig fokus. Flere av frilanserne  i OBMs nettverk hadde også kontorplasser i Oslo Media House.  

OBM har i tillegg til egen publisering bidratt til å realisere nye prosjekter med aktører som ønsker å satse på journalistisk og redaktørstyrt publisering, gjennom multimedial innovasjon.  

OBMs driftsinntekter har de siste årene ligget mellom en og to millioner kroner, og er å anse som en gründerpreget virksomhet, med en betydelig andel investering fra arbeidende aksjonærer i form av egeninnsats.  

OBM utga fra starten i 2010 til 2015 ca. 40 papirmagasiner i tillegg til publisering på nettstedet obm.no.  Siden starten i 2010 har OBM laget en betydelig mengde videojournalistikk samt en voksende aktivitet innenfor direktestrømming og podkastproduksjon i samarbeid med tredjeparter. 

I 2017 startet OBM samarbeid om journalistikk med andre fagblader. OBM produserer årlig 200-300 artikler og reportasjer i dette samarbeidet med andre publikasjoner. 

OBM har rammeavtaler og prosjektkontrakter med i underkant av 20 journalister, fotografer, formgivere og markedsførere. Samlet leverer og fakturerer deltagerne journalistikk og multimedial produksjon som, medregnet investering i form av egeninnsats og innovasjon, tilsvarer 5-6 årsverk.  

 

Noen punkter fra OBMs historie: 

 

 • 2010: Oslo Business Memo startes av Per Gjørvad og Magne S. Otterdal, begge med lang fartstid som journalister og ledere i Dagens Næringsliv.  Publisering på nett og papir. 
 • 2012: Utviklet og produserte Oslo Innovation Magazine 
 • 2013: Startet utvikling og produksjon av strømmetjenester for møter og konferanser. 
 • 2015: Støtte fra Fritt Ord til kartlegging av kommunal/privat næringsaktivitet i Oslo 
 • 2017: Etablering av tjenesten “redaksjon til leie” med levering av journalistikk til andre redaktørstyrte publikasjoner 
 • 2018-2019: Utviklet prosjektet “Nevimos Norvego” – et redaktørstyrt videomagasin – i samarbeid med Romano Kher, det romske kultursenteret med totalt 8 utgaver 
 • 2020-2021: Relansering av tegneserien "8tte til 4ire" med fokus på arbeidsliv.
 • 2020: Utvikling og produksjon av den engelskspråklige podkasten The Oslo Mediapod for Oslo Media House 
 • 2019-20: Startet arbeidet med å videreutvikle et videomagasinprosjekt inspirert av Nevimos Norvego-prosjektet, og fikk støtte til vildere søknadsprosess for prosjektstøtte fra Medietilsynets innovasjons- og utviklingstilskudd. Produksjon av en del piloter, samt research og utforsking av redaksjonell og teknologisk arbeidsflyt.
 • 2021: Støtte bevilget fra Medietilsynets innovasjons- og utviklingstilskudd til utvikling av OBM Videomagasin.
 • 2022: Konkrete prosjekter knyttet til utviklingen av OBM Videomagasin gjennomført.
 • 2023: Lansering av OBM Videomagasin: Endringer i myndighetenes mva-politikk med hensyn til multimedial publisering, spesifikt publisering av "lyd og levende bilder" gjør at lansering av magasinet utsettes til nytt, forutsigbart regelverk er på plass.
 • OBMs nettverk 

Deltagerne i OBMs nettverk består av frilansere med rammeavtale og oppdragskontrakt med OBM. Over 30 frilansere har vært engasjert i ulike perioder i løpet av de 13 årene siden publiseringsvirksomheten ble startet. Oppdragene via OBM har bidratt betydelig til frilansernes samlede virksomhet. I 2023 har OBM avtaler med hovedsakelig følgende journalistiske leverandører og bidragsytere, eksperter på nettdrift og utvikling, markedsførere og leverandører av administrative tjenester, flere med base utenfor Oslo: 

 

 • Magne S. Otterdal, Oslo/Volda, journalist/ ansvarlig redaktør/daglig leder/prosjektleder (Otterdal Media & Gar AS) 
 • Tellef Øgrim, Oslo, redaktør, journalist, podkastprodusent (Frilans)
 • Sverre V. Bjørnholt, Oslo, journalist, redaksjonell TV-produsent (Bjørnholts Mediascooter) 
 • Gorm K. Gaare, Oslo, (Nasjonalbiblioteket), bidrar innenfor nyhets- og featurefoto, videoproduksjon, strømming 
 • Vegar Aase, Oslo, film- og videoprodusent (V-Film & TV) 
 • Trond Indrebø Hovland, Kongsberg, journalist, medie-innovatør og prosjektleder (Hovland Words) 
 • Aslaug Olette Klausen, Oslo, journalist  (Frilans)
 • Claude R. Olsen, Oslo, journalist (Teknomedia AS) 
 • Jørn-Arne Tomasgard, Nordfjordeid, journalist (AJ Tomasgard Media AS) 
 • Hasse Farstad, Oslo, journalist (Farstadfilene) 
 • Dag Yngland, Stathelle, journalist (Stathelle Skrivestue) 
 • Ivan Emberland, Fortaleza, tegner/formgiver (Sveen & Emberland) 
 • Øyvind Sveen, Ho Chi Minh-byen, tegner/formgiver (Sveen & Emberland) 
 • Chaitra Shamraya, Oslo, journalist, video, podkast (CSA Media) 
 • Alexey Golovin, Oslo, markedsfører, administrative tjenester, video- og podkast-tekniker 
 • Ibraheem Alghosh, administrative tjenester, controller regnskap og økonomi 
 • Asle Benoni, DataDirect, drift av OBMs webside, webutvikling, it-strategi mv 
 • Christian Jørgensen, Berlin, foto/video, markedsføring/kommunikasjon (Joergensen Research) 

 

I tillegg har OBM tidvis inntak av unge talenter som ønsker å prøve seg på journalistikk, eksempelvis ved praksisplasser for journaliststudenter ved Høyskolen Kristiania og arbeidstrening som journalist i samarbeid med NAV.  Flere av disse har hatt avtaler om levering av journalistikk etter praksisperiode.  OBMs redaktør har vært ansvarlig for opplegg og gjennomføring av undervisningsprosjekter journalistikk både ved Høyskolen Kristiania, BI og Gimlekollen i perioden 2010-2020. Flere av OBMs  øvrige underleverandører har også vært hentet inn som forelesere og veiledere. 

 

I styret for OBM er styreleder Magne S. Otterdal og styremedlemmene Geir Terje Ruud, Tellef Øgrim, Erlend Lappegard - Gorm K. Gaare (vara) Lillian Olsen (vara).   OBM har totalt 18 aksjonærer, hvorav den største aksjonæren, Otterdal Media & Gard, har ca. 29 prosent. 

(Oppdatert juli 2023)