Forsiden

September 2021: GJENÅPNET!

September 2021: GJENÅPNET!

Gjenåpningsstemning i Oslo.  Her fra Torggata den første lørdagsnatten etter 18 måneder nedstengning av hovedsetaden.  Foto: OBM

:KORONAEN:

 • SISTE: Hovedstaden og hele landet er gjenåpnet

Sverre Vidar Bjørnholt

 

SEPTEMBER 2021

Antall smittede totalt pr. 01.09.21

** Norge: 160 087.

** Oslo: 43 764

** Antall vaksinedoser totalt: 6 953 006.

** Antall fullvasinerte: 3 087 741.

 

SISTE: LANDET GJENÅPNET!

 • Lørdag 25. september

Med kulturminister Abid Raja som førstedansere i Oslo sentrum var hele landeet gjenåpnet fra og med lørdag 25. september.  Folk trakk til sentrum for å feire på barer, restauranter og i gatene.

Slik tvitret den avtroppende kulturministeren fra Venstre sin glede over at landet nå går over i en etterpandemitid.

 

Oslos byrådesleder Raymond Johansen gikk på Facebook med denne jubelpostingen:

 
 • Fredag 24. september

Så kom endelig meldingen fra Solberg-regjeringen: Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap fra og med lørdag 25. september klokken 16:00.  Johansen-byrådet i Oslo meldte straks følgende: "Med bakgrunn i dagens situasjon, signaler fra sentrale smittevernmyndigheter og vurderinger fra smittevernoverlegen har byrådet kommet til at Oslo kommunes forskrift om forebygging av koronasmitte oppheves."

– Byrådet i Oslo opphever den lokale koronaforskriften med umiddelbar virkning. Det innebærer at Oslos befolkning kan følge nasjonale bestemmelser og råd, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Det betyr at vi kan stå nærmere enn en meter og vi trenger ikke lenger å bruke munnbind. Det betyr antallsbegrensingene opphører. Det betyr at vi igjen kan gi hverandre en god klem. Jeg oppfordrer alle til å ta i bruk kollektivtransporten, kulturtilbud og uteliv. Sammen får vi i gang arbeidslivet, hverdagslivet og kulturlivet, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). 

Smittetrykket i Oslo har vært nedadgående de siste ukene. Det er få mennesker innlagt på sykehus, og vaksinegraden øker jevnt og trutt. Oslo opphever nå den lokale forskriften, og de nasjonale reglene vil gjelde i Oslo.

– Endelig går pandemien mot slutten. Dette har vi ventet på lenge. Oslofolk har vært utrolig tålmodige, fulgt regler og råd, og slått ned smitten igjen og igjen. Jeg vil benytte anledningen til å takke hele Oslos befolkning for alt dere har gjort gjennom halvannet år. Vi har hele tiden sagt at vaksinene er veien ut av pandemien.  I Oslo har vi satt over 1 million vaksiner, over 83 prosent av de over 18 år er ferdigvaksinert, og tar vi med de som er delvaksinerte er det nesten 89 prosent, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).  Han oppfordrer folk til å følge disse punkteene i etterpandemitiden:

 • Vaksiner deg mot korona, hvis du ennå ikke har gjort det. Husk å ta begge vaksinedosene hvis du er over 16 år.
 • Hvis du er i en risikogruppe, ta influensavaksine i år.
 • Vær hjemme når du er syk, og test deg for korona ved symptomer.
 • Si fra til dine nærkontakter hvis du har korona.
 • Fortsett med god håndhygiene. 
 • Hvis du tilhører risikogrupper, hold avstand og bruk munnbind når det ikke er mulig.
 • Fredag 17.september

Helsemyndighetene tror vi har passert toppen av fjerde smittebølge og at vi snart vil være tilbake til en mer normal hverdag.  Foreløpig er det ikke satt noen dato får åpning av samfunnet. 

Tallene på smittede er fallende og presset på  sykehusene reduseres sakte, men sikkert. Samtidig går vaksineringen med raske skritt framover og vi har nå passert over 4 millioner som er vaksinert med minst en dose.

Dette kom fram under fredagens pressekonferanse med helse- og omsorgsminister Bent Høie, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold.

Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet innrømmer at tiltakene ikke har virket som ventet etter sommeren i det smittebølge nummer fire skyller innover landet. Foto: Finn Oluf Nyquist - Helsedirektoratet

Regjeringen innfører fra 27.september nedjustert TISK( testing, isolering, smittesporing og karantene) en stund framover. Det innebærer at færre må gå i karantene og at kommunene i mindre grad skal drive smittesporing. Regjeringen legger opp til at dette skal skje i om lag fire uker når det etter hvert blir klart for å gå over til en normal hverdag med økt beredskap.

Helse- og omsorgsministeren la under pressekonferansen fram noe av hva det innebærer å gå over til en normal hverdag med beredskap. Fra det aktuelle tidspunktet vil befolkningen i svært liten grad bli påvirket av pandemien i deres normale hverdag.

– Når vi vender tilbake til en normal hverdag, forsvinner de fleste nasjonale reglene. Meterkravet blir avviklet. Det samme gjelder restriksjonene knyttet til arrangementer og sammenkomster. Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringsstedene vil forsvinne. Vi må likevel huske å fortsatt holde hendene rene og bli hjemme når vi er syke, sa statsråd Bente Høie.

Ved innføring av «normal hverdag» vil regjeringen med noen få unntak fjerne regelen som hinder utlendinger å komme til Norge. Dette vil skje under nøye overvåkning, slik at man ved grensen og i kommuner kan fange opp importsmitte.

– Lokale og nasjonale myndigheter vil følge nøye med på utviklingen, slik at det raskt kan settes inn tiltak hvis situasjonen endrer seg», sa statsråd Høie under pressekonferansen.

 • Mandag 6.september.

40 000 elever i ungdoms- og videregående skoler i hovedstaden står nå i kø for å teste seg. Kommunen tilbyr massetesting to ganger i uken for alle elever i ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo.

Mandag og torsdag skal ungdommen testes. Testene organiseres av den enkelte skole. Enten skal elevene teste seg på skolen eller få med seg 8 tester som de selv kan ta hjemme. Målet er å gi elever og ansatte en forutsigbar og trygg skolehverdag.

 –Vi ønsker at elevene våre skal kunne være mest mulig på skolen, i en mest mulig hverdag, sier Marte Gerhardsen, utdanningsdirektør i Oslo.

 Helsebyråd Robert Steen understreker at smitten klart er størst blant de de uvaksinerte, og spesielt blant barn og unge i hovedstaden. Han frykter at massetestingen i Osloskolene vil føre til en kraftig økning av registrert smittede. Han mener imidlertid at med testing og innføring av vaksinasjon for gruppen 12 til 16 år snart vil få en positiv innflytelse på smittesituasjonen i hovedstaden. Det vil også resultere i lavere smitterisiko for den enkelte elev og lærer i skolen.

Testen er frivillig og skal utføres av den enkelte elev. Men håpet fra kommunen er at flest mulig benytter seg av denne anledning og også tar vaksinen når den blir tilbudt. Vaksinetilbudet med egen vaksinering er for fire ukers forbruk og tas mandag og torsdag.

–Massetestingen er et verktøy for en normal skolehverdag. Vi håper at det i tillegg vil gi oss bedre kontroll over smitten i skolene, sier Elisabeth Vennevold, leder for TISK-strategien i Oslo kommune, i en pressemelding.

 • Torsdag 2.september

Erna Solberg har lagt nok en plan. Hun sikter mot full åpning av samfunnet  i slutten av september. Da skal 90 prosent av den voksne befolkning være fullvaksinerte. Men som vanlig legger hun til et men: Det skal være en åpning med økt beredskap. Og at smittesituasjonen gjør beslutningen mulig.Så samfunnet fortsetter inntil videre på trinn 3 ut denne måned , fortalte statsministeren under torsdagens pressekonferanse.

Det er den rådende smittesituasjonen og det store presset på kommunene som gjør at regjeringen har besluttet å blir stående på trinn tre i den planlagte gjenåpningsfasen. «Skolestarten har vært krevende flere steder i landet, både for elever, lærere og kommunene. Kommunene må få tid til å få bedre kontroll over situasjonen», sa statsministeren.

Regjeringen og helsemyndighetene sikter nå en måned fram i tid da de tror at 90 prosent av den voksne befolkningen vil være fullvaksinerte. Igjen oppfordrer Solberg og helsetoppene at de som enten har satt sine vaksiner på vent eller kvier seg for å ta dem om raskest mulig å melde seg til kommunene for å stille seg i vaksinekøen. Det er nok vaksiner tilgjengelig.

Myndighetene forventer lokale utbrudd, men understreker at kommunene har vært flinke til å ta hånd om dem. Viktige lokale tiltak har i de fleste tilfeller raskt slått ned utbredt smittespredning.

– Vi har valgt å følge rådet fra helsemyndighetene om å tilby barn i alderen 12 til 15 år om å ta vaksine. I første omgang nøyer vi oss med en vaksine til de unge, sa statsministeren.

Hun understreket at i mange kommuner er man i gang med vaksinering av ungdom mellom 15 og 18 år. Statsministeren anså dette som svært viktig ettersom smitteøkningen nå skjer nettopp blant barn og unge. Også aldersgjennomsnittet for de sykehusinnlagte har sunket ned til 45 år og både barn og ungdom har måttet legges inn på sykehus.

Under pressekonferansen opplyste statsminister Erna Solberg at regjeringen har vedtatt å endre innreise- og karanteneregler for kjærester og familiemedlemmer som holder til i land utenfor EU/EØS-området. Dette er et tiltak som mange har etterspurt. Også idrett og andre storarrangører som krever koronasertifikat kan nå fylle innendørsareaner med inntil 5000 mennesker og utendørs, for eksempel fotballkamper, kan nå fylle studioene med inntil 10 000 tilskuere. Endringen skjer fra lørdag.

 • Onsdag 1. september.

Den fjerde smittebølgen fosser over hovedstaden og landet forøvrig. Stadig nye smitterekorder settes og fortsatt er det et godt stykke fram til å nå målet for tilstrekkelig fullvaksinering i befolkningen.

I øyeblikket er Norge versting i Norden. Likevel ønsker ikke byrådsleder Raymond Johansen og helseminister Bent Høie å stramme inn på smittetiltakene for hovedstaden eller nasjonalt..

– Vi har ikke veldig god kontroll nå, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Han setter sin lit til et strengt testregime i tiden framover og at smittede holder seg isolert. Nakstad håper at det gode tempoet i vaksineringen vil snart vil resultere i at smitteøkningen flater ut og at vi etter hvert vil oppleve en reduksjon i smitteutviklingen. Om en drøy uke forventer helsemyndighetene at 90 prosent av de voksne over 18 år skal være fullvaksinerte.

Ved månedskiftet august-september ble det registrert 1785 smittede siste døgn og 659 av de smittede var registrert i hovedstaden. I aldergruppen 13 til 19 år har smitten økt med 174 prosent sist uke. I samme uke ble det registrert en økning på 95 prosent i aldersgruppen 20 tok 39 år.

 

Diagrammet viser daglig antall nye pasienter med bekreftet covid-19 innlagt i intensivavdeling i Norge.

 

Smittebomben har først og fremst slått ned blant ungdommen i forbindelse med skoleåpningen. Det samme er registrert i barnehagene.

Folkehelsensitituttet innrømmer at skolene fikk for kort tid til å forberede seg til skolestart og FHI sier også at smittespredningen noe langt høyere enn det de hadde forventet.

– Smittestrategien har ikke fungert godt nok, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Helseminister Bent Høie slutter seg til Stoltenbergs uttalelse. 

Som et resultat at den dramatiske smittespredningen i hovedstaden har byrådet i Oslo besluttet at i tiden framover skal det gjennomføres massetesting av alle elever i byens skoler og barnehager. Testingen skal skje tre ganger i uken.