Forsiden

PÅ´N IGJEN: "SOSIAL LOCK-DOWN"

 • Mandag 9. november 2020 er det på an igjen i Oslo.  For andre gang på åtte måneder stenges byen ned i en desperat kamp mot den nye smittebølgen.

Byrådsleder Raymond Johansen kaller de siste dramatiske tiltakene en "sosial lock-down".  Utviklingen i vår koronablodrøde hovedstad utløste full alarm den første uken i november, idet pandemiherjingene i Norge nærmer seg åtte måneder.

 • KONKURSKRED FØLGER

De økonomiske tiltakene nasjonalt og lokalt har dempet og utsatt en varslet konkursbølge i næringslivet.  Den nye nedstengningen skaper en fornyet fare for at de utsatte økonomiske konsekvensene ikke vil kunne utsettes særlig mye lenger.

Symptomatisk utbasunerte frontfigurer for alle deler av nærings- og arbeidslivet, som rammes brutalt av den nye nedstengsbølgen, med krav om nye offentlige kompensasjonsordninger i kampen for å redde bedrifter og arbeidsplasser.  Åtte måneder med unntaktstilstand tærer på krefter og motivasjon.

Den godt synlige ute- og reiselivsektoren går noen dystre uker og måneder i møter.  Den ellers så innbringende julebordsesongen går fullstendig fløyten.  Utelivssektoren består av noen få store konserner, men også en stor flokk små og mellomstore bedrifter.  Her varsles tidenes konkursras, om ikke nye økonomiske tiltak kommer på plass raskt.

 • FRYKT I ARBEIDSLIVET

Allerede før Oslo stengte ned var arbeidslivets frontfigurer fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden første uken i november på vei til statsministeren med et felles varsku om at de nye omfattende smitteverntiltakene vil ramme bedriftene hardt, og ikke minst gjelder dette mindre bedrifter som denne gangen har brukt opp det de eventuelt har hatt av krisebuffer.

SMB Norge-leder Olaf Thommessen har medlemsbasen blant mange av småbedriftene som nå trues. Han sier dette på organisasjonens nettside:

– Vi har en smittesituasjon som er lik den vi hadde i vår, og dersom vi ikke får på plass en bred og forutsigbar ordning nå så vil konsekvensene for næringslivet bli enorme.

Bygg og anlegg er en sektor som også rammes hardt, ikke minst på grunn av tiltak for å hindre den økende tendensen til import av smlitte fra medarbeidere fra utlandet. Dette er regionsjef for NHO i Oslo og Viken, Nina Solli, opptatt av.

Krav om fersk negativ koronatest for reisende fra røde land. Ingen innslipp på utesteder etter ti om kvelden. Dette er to av regjeringens nye innstramminger for å hindre koronasmitten.

– Smittesituasjonen er urovekkende og nå må vi ta grep for å hindre at situasjonen blir enda verre. Dette vil få konsekvenser for bedrifter og derfor er det viktig at vi får plass en bedre kompensasjonsordning, sier Solli på NHOs nettside.

 • FRYKT I HANDELSSTANDEN

Oslo Handelstands Forening krever at myndighetene bidra økonomisk til å gjenskape handel- og serveringsstedene når smitten er borte.  OHF-sjef Bjørn Næss sier på handelsstandens nettside at det er to grep som Oslo kommune kan sette verk på egenhånd:

 • Alle serveringssteder må få generell adgang til å servere og skjenke utendørs, der det er fasiliteter, slik at både noe økonomisk aktivitet kan opprettholdes samtidig som det garanteres mot smitte. Dette må gjelde vinteren gjennom, og ikke bare de tre ukene som forbudet skal gjelde.
 • Faghandel og dagligvare som må innføre nye tiltak som krever bemanning og utstyr, må få direkte økonomisk støtte til å gjennomføre disse tiltakene.

– Vi forstår behovet for sosial nedstenging, og setter også pris på byrådslederens uttalelser om omsorg for handel og serveringsvirksomheter i Oslo, sier Næss. 

Han mener at å forby skjenking av alkohol er i prinsippet det samme som å stenge aller serveringssteder med skjenkebevilling.

 • ET NÆRINGSFORBUD

– Vi oppfatter at byrådets tiltak om å stanse skjenking av alkohol, som en krok på døren for utesteder og serveringssteder med skjenkebevilling. For bransjen blir dette i praksis et pålegg om næringsforbud. Det er derfor viktig at myndighetene erkjenner et ansvar for disse bedriftene som midlertidig må stenge dørene, sier Næss.

Det er en kritisk tid for handelsnæringen og serveringsbedriftene i Oslo, og særlig sentrum. Vår erfaring er at alle som driver næring i sentrum ønsker å bidra for å bekjempe viruset, men vi må forvente at myndigheter som pålegger oss svært tunge byrder, blir med på å holde handel og servering i live gjennom krisen. Det blir nå et økt avstandskrav mellom ansatte og kunder i butikker, noe som vil kreve mye av butikkene – ikke minst i adgangskontroll.

– Vi er veldig bekymret for konsekvensene hva to-meters-regelen vil bety for butikkene og kjøpesentrene, kommenterer Næss og understreker at Oslos butikker og serveringssteder er trygge og seriøse og gjør sitt aller ytterste for å følge de til enhver tid gjeldene smittevernreglene, sier OHF-sjefen.

 • SLIK STENGES OSLO

Byrådsleder Raymond Johansen ønsket hovedstadens befolkning god helg etter første uken i november 2020 med følgende huskeliste:

 • Alle innendørs arrangementer forbys. Det vil fremdeles være mulig å gjennomføre begravelser og bisettelser.
 • Det innføres stans i breddeidretten for voksne. Det vil også gjelde innendørs fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor. Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, og med publikum utendørs: 
 • Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek
 • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.
 • Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole og voksenopplæringen, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene
 • Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på kamper, cuper og turneringer, heller ikke utenbys
 • Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten
 • Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold
   

Tiltakene gjelder fra mandag kl. 24:00 og varigheten avhenger av utviklingen i smittetallene. I tillegg vil tidligere vedtatte tiltak videreføres.  Tiltakene fra tidligere høsten 2020 kan du se her, på kommunens egen nettside:

 • 6. november: Byrådet innfører sosial nedstenging av Oslo
 • 29. oktober: Nye koronaregler fastsatt i Oslo
 • 26. oktober: Byrådet ber befolkningen begrense sosial kontakt til et minimum
 • 15. oktober: Byrådet forlenger tiltak mot spredning av koronaviruset
 • 8. oktober: Ingen av regjeringens lettelser innføres i Oslo
 • 28. september: Byrådet innfører nye tiltak mot spredning av koronaviruset
 • 25. september: – Ta med koronavettet i høstferien
 • 21. september: Forbyr private sammenkomster med flere enn ti personer
 • 18. september: Vurderer strengere tiltak
 • 1. september: Slik skal Oslo teste 5 prosent av befolkningen