Forsiden

Norsk EU-nei til vernemaske: SKUFFER DE KABINANSATTE

Norsk EU-nei til vernemaske: SKUFFER DE KABINANSATTE

Den nye hverdagen for kollegene Randi Kile Aune og Daniel Larsen er kontrastfylt.  Det oppleves vemodig å måtte holde distanse og ikke kunne hilse hverandre god morgen med en klem, samtidig som det er frustrerende å ikke få benytte ønsket smittebeskyttelse på jobb ombord.

  • I motsetning til det EUs flysikkerhetsbyrå EASA anbefaler i en detaljert veiledning om koronavern for personer som jobber i luftfarten, sier det norske luftfartstilsynet nei til pålegg om bruk av vernemaske for kabinansatte.  
  • Parat: Skuffelse over Luftfartstilsynet

Daniel Larsen er nestleder i SAS Norge Kabinforening. Han er skuffet over at Luftfartstilsynet ikke har fulgt opp retningslinjene fra EASA, og kommet til at det tvert om ikke er hensiktsmessig for kabinansatte å bruk vernemaske på jobb om bord i flyet. 
– Det er ubehagelig å være såpass tett på så mange forskjellige mennesker hver dag uten å ha den muligheten til å beskytte seg, sier Larsen.  
Overfor tilsynet har han poengtert at de kabinansatte de siste ukene på ingen måte har kunnet følge helsemyndighetenes påbud om smittevern. Mange har følt seg svært utsatte, og spesielt de mange besetningsmedlemmene som flyr nordmenn hjem fra utlandet.  

  • SAS: Kit tilgjengelig 

Luftartstilsynets uttalelse fredag 3. april har gitt SAS-ledelsen grunnlag for å fortsette å nekte kabinansatte å bruke munnbind eller vernemaske om bord. Det bekreftes av pressesjef John Eckhoff i SAS. Selskapet har ikke endret sin vurdering i henhold til EASAs retningslinje. 
Han svarer dette på spørsmål fra OBM for Parat Luftfart:  “EASA viser til at flyselskapene kan følge lokale myndigheters råd og anbefalinger, blant annet vedlagte anbefaling fra Helsedirektoratet/Luftfartstilsynet. På SAS-flyvninger til høyrisiko-land så er det kit tilgjengelig.”