Forsiden

:KORONAEN: Her er hele tidslinjen for pandemien i Norge!

 • :KORONAEN: De strengeste nedstengningstiltakene noen sinne ble innført i Norge 12. mars 2020. Her kan du lese hele OBMs oppdaterte kronologi.
 • SISTE:Smittetoppen er passert.

 

Sverre Bjørnholt

Helt i slutten av februar 2020 traff koronaviruset Norge med full styrke. I første halvdel av mars tråkket Regjeringen på bremsen, samtidig som de trakk i håndbrekket. Samfunnet ble lukket ned med de strengeste og mest inngripende restriksjoner Norge har opplevd i fredstid. 

Nå er det gått drøyt et år, og pandemien rir oss fortsatt. Mange hundre er døde, flere tusen har vært innlagt på sykehus. Nordmenn i alle aldere er blitt rammet på forskjellig vis. Smitten har spredd seg over det ganske land.

Vaksineringen er i gang, men det er fortsatt langt fram til at alle som vil vaksinere seg får sine sprøyter. Bare i Oslo er det 600 smittejegere som daglig jager nye smittekilder.

Regjeringens pandemiregning er foreløpig oppunder 400 milliarder kroner. Men ingen vet hva sluttregningen blir og hvor mye dette vil svi for den enkelte, det offentlige og det private næringsliv. 

Vi har sett på en del av store og små ting som er skjedd underveis.

(Publisert første gang 19. februar 2021)

(Sist oppdatert 17. september 2021)

 

 

 

Globale tall 9. april 2021 rapportert til WHO: 133 552 774 smittede, inkludert 2 894 295 døde. Totalt 669 248 795 vaksinedoser er distribuert.

JANUAR 2020

 • Mandag 24.januar.

Regjeringen gir Helsedirektoratet i oppdrag å planlegge hvordan helsemyndighetene skal håndtere situasjonen, dersom det nye koronaviruset som har spredd seg fra Wuhan i Kina, skal komme til Norge. Sammen med Folkehelseinstituttet skal de gi nødvendig informasjon og bidra med anbefalinger til norske myndigheter.

 

FEBRUAR 2020

 • Mandag 3.februar.

Beredskapsutvalget for biologiske hendelser har sitt første koronamøte. Utvalget ble opprettet i 2019 og det var første gang det ble innkalt til møte i forbindelse med en reell hendelse. Leder for utvalget er HDI-direktør Bjørn Gulvåg.

 • Onsdag 26.februar.

På en pressekonferanse kl. 21 melder Folkehelseinstituttet at en nordmann har testet positivt. En kvinne fra Tromsø er smittet under et opphold i utbruddsområdet i Kina. Kvinnen kom hjem tre-fire dager tidligere. Hun har ingen sykdomssymptomer.

Samme dag meldes det om fem positive tester i Oslo.

 

Bydelsoverlege Irene Teslo i Gamle Oslo slo full smittealarm 27. februar 2020 etter at det ble påvist infiserte personer i hovedstaden med smitte fra Alpene. Det ble starten på omfattende smittesporing i hovedstaden. Foto: NTB.

 

 • Torsdag 27.februar.

Bydelsoverlege Irene Teslo, som hadde beredskapsvakt i Oslo, slår full alarm. Det er blant annet meldt om to smittetilfeller i bydel Frogner. Smitten kan spores til en skiferie i Alpene. De hadde hatt mange kontakter etter at de kom hjem, noe som ble starten på omfattende smittesporing i hovedstaden.

Meldingen om koronautbrudd i Norge førte til stor pågang på alarmtelefonen 113, spesielt i Oslo.

 • Fredag 28.februar.

Helsedirektoratet åpner informasjonstelefon om korona.

 

MARS 2020

Totalt antall smittede pr. 01.03 2020:

>>Norge: 31

>>Oslo: 7

 • Søndag 1.mars.

HDI anbefaler at ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har oppholdt seg i smitteutsatt område å holde seg hjemme i 14 dager.

 • Mandag 2.mars.

Det legges ut en informasjonsfilm på YouTube spesielt rettet mot barn.

 • Torsdag 5.mars.

I hovedstaden beslutter Oslo kommune i samråd med nasjonale helsemyndigheter å avholde Holmenkollen skifestival uten publikum.

 • Fredag 6.mars.

Oslo kommune bestemmer at 8.mars-toget kan gå som planlagt.

 • Mandag 9.mars .

Oslo kommune åpner korona-telefon der beboerne kan spørre om hva de lurer på rundt covid-19.

 • Tirsdag 10.mars.

Statsminister Erna Solberg og regjeringen annonserer strakstiltak for økonomien til hjelp innen bransjene og bedriftene som er hardest rammet, samt bidra med generelle tiltak for å aktivisere økonomien.

 • Onsdag 11.mars.

Oslo kommune høyner beredskapsnivået til 3.

Kommunen oppretter sentral kriseledelse. Arrangementer med mer enn 100 deltagere må søke kommunen om tillatelse. Det blir forbud med alle arrangementer med fler enn 500 deltagere både ute og inne. 1 meters avstand blir innført på serverings- og forsamlingssteder som ikke har plasstildeling. Oslo rådhus er bare åpent for vielser med begrenset antall gjester. Det sendes SMS til byens innbyggere. Fremste dør på trikkene stenges.

Samme dag erklærer WHO covid-19 som en pandemi.

 • Torsdag 12.mars.

Statsminister Erna Solberg holder pressekonferanse der hun stenger alle skoler og barnehager, anbefaler hjemmekontor for alle kommunalt ansatte som ikke har samfunnskritiske oppgaver, stenger biblioteker, idrettsanlegg, svømmehaller og museer og antall deltagere på arrangementer reduseres fra 100 til 50.

 • Fredag 13.mars.

Regjeringen legger fram de første økonomiske strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.

 • Lørdag 14.mars

Kommunen avlyser alle vigsler i Oslo rådhus. Samme dag tester en ansatt i Helsedirektoratet positivt for covid-19.

 • Søndag 15.mars.

I hovedstaden beslutter Oslo kommune å innskrenke alkoholskjenking på serveringssteder. Alkohol kan serveres til kl.20.30 og restaurantene må stenges kl. 21. 

20 serveringssteder er anmeldt for ikke å overholde avstandsreglene.

Nasjonalt besluttes at en rekke virksomheter stenges, blant annet fysioterapi, kiropraktor-kontorer, optikk og psykologvirksomhet.

 • Mandag 16.mars: 

I Oslo blir alle med helsefaglig kompetanse bedt om å melde seg til tjeneste.

Nasjonalt innføres det forbud mot å reise til hytte som ikke er i egen kommune.

 • Tirsdag 17.mars:

Regjeringen foreslår en tiltakspakke overfor næringslivet med hensikt å gi økt tilførsel av likviditet via lån og garantier.

 • Torsdag 19.mars

Det bekreftes smitte på flere sykehus og sykehjem i Oslo.

 • Mandag 24. mars.

Regjeringen vedtar å videreføre korona-tiltakene til over påske. 

 • Fredag 27. mars.

Regjeringen foreslår en ny, omfattende tiltakspakke til næringslivet på nær 5 milliarder kroner. Halvparten av pakken går til å styrke tilskudd til gründere og vekstbedrifter.

 • Mandag 31.mars.

Norsk pandemiregister opprettes. Det skal registrere sykdomsforløpet til samtlige pasienter som er rammet av covid-19.

 

APRIL 2020

Totalt antall smittede pr. 01.04. 2020:

>>Norge: 5304

>>Oslo: 1463

 • Onsdag 1.april.

I Oslo er antall helt arbeidsløse siden 10.mars økt med 39481. 12,7 prosent av hovedstadens arbeidsstyrke, til sammen 49 498, er uten jobb. 

 • Tirsdag 7. april.

Regjeringen viderefører de nasjonale tiltakene til 20.april.

 

 

 

 • Mandag 20. april.

Barnehagene åpner igjen. Tannleger, tannpleiere, fysioterapeuter, psykologer og andre med pasient til pasient-behandling kan igjen utøve sin virksomhet.

 • Torsdag 23. april.

Regjeringen vedtar at frisører, hudpleiere og tatovører kan gjenåpne sin virksomhet fra mandag 27.april.

 • Lørdag 25. april.

HDI fraråder kultur- og idrettsarrangementer med fler enn 500 til stede i perioden 15.juni til 31.august.

 • Mandag 27.april.

Barneskoler fra 1. til 4.trinn åpnes igjen.

 • Torsdag 30 april.

Oslo kommune vedtar å åpne for skjenking av alkohol i forbindelse med matservering fra onsdag 6.mai. All skjenking har vært forbudt i hovedstaden fra 21.mars.

 

MAI 2020

Totalt antall smittede pr. 01.05.2020:

>>Norge: 7827

>>Oslo: 2423

 • Mandag 4.mai.

Regjeringen innføres nasjonale regler om at det skal være minst en meter mellom gjester og serveringspersonalet.

 • Torsdag 7.mai.

Regjeringen annonserer gradvis gjenåpning av samfunnet. Det betyr at private grupper som møtes kan økes fra 5 til 20 personer. Trening og annen organisert idrettsaktivitet gjeninnføres for inntil 20 personer. Idrettshallene åpnes. Arrangementer med inntil 50 personer, også innen idrett, tillates. Utenlandsreiser frarådes. Reisekarantene kan vare over sommeren. Karanteneplikten endres fra 14 til 10 dager. Kjøreskoler åpnes. Grunnskoler og videregående skoler kan åpnes i løpet av uke 20. Universiteter, høgskoler og fagskoler fortsetter med fjernundervisning. Regjeringen sikter mot at badeland og svømmehaller kan gjenåpnes. Seriespill i fotball vil bli gjenopptatt fra 16.juni.

 • Fredag 8.mai.

Byrådet i Oslo forteller at alle skoler skal åpnes igjen fra 11. til 15.mai. Og det blir en gradvis gjenåpning av hovedstaden.

 • Tirsdag 19.mai.

Oslo byråd setter av 1,9 milliarder kroner i revidert budsjett for 2020 til å dekke ekstraordinære kostnader og inntektstap i forbindelse med pandemien. Det legges også fram en aktivitetspakke for å få ned arbeidsløsheten. Det er registrert 64 000 arbeidsledige i hovedstaden.

 • Tirsdag 26.mai.

Det blir gitt klarsignal for åpning av alle skjenkesteder med sitteplasser og bordservering i hovedstaden. Serveringen blir avsluttet kl. 23.30 og stedene stenger ved midnatt.

 • Fredag 29.mai.

Oslo kommune melder at fra tirsdag 2. juni vil sykehjemmene i hovedstaden åpne for mer besøk. Besøk må avtales på forhånd.

Samme dag innfører regjeringen trafikklys-prinsippet med rødt, gult og grønt for å angi smitteverntiltak i barnehager og skoler.

 

JUNI 2020

Totalt antall smittede pr. 01.06.2020:

>>Norge: 8438

>>Oslo: 2647

 • Mandag 15.juni.

Regjeringen åpner for fritidsreiser i Norden, bortsett fra i regioner med stor smitte.

 • Fredag 19.juni.

Oslo kommune gjeninnfører normale åpningstider på serveringssteder fra 22.juni. Samtidig setter kommunen av 81 millioner kroner til barn og unge i sommerferien.

 • Fredag 26.juni.

Regjeringen åpner for kystcruise og for reiseliv på Svalbard. 

 

JULI 2020

Totalt antall smittede pr. 01.08.2020:

>>Norge: 8892

>>Oslo: 2881

 • Fredag 10.juli

Regjeringen forteller at de fra 15.juli åpner for turisme til og fra «grønne» land innen EU og Schengen.

 • Onsdag 15.juli

Forbudet mot servering av mat fra buffet opphører.

 • Tirsdag 21.juli

HDI sender SMS-melding til alle nordmenn i Spania om et større utbrudd av corona-19 nord i landet og forteller at det kan bli aktuelt å gjeninnføre karantene for innreise fra landet.

 • Fredag 24. juli

Regjeringen erklærer Spania og Andorra som rødt område og gjeninnfører 10-dagers karantene for innreise fra området. Samtidig blir Ungarn og fire svenske regioner meldt «grønne».

 • Tirsdag 28.juli

HDI sender SMS-melding til alle nordmenn i Belgia om rask økning av smitte i landet.

AUGUST 2020

Totalt antall smittede pr 01.08.2020:

>>Norge: 9311

>>Oslo: 2999

 • Mandag 3.august.

Regjeringen krever midlertidig stans i anløp til norske havner for skip som er i cruisetrafikk langs kysten. Dette skjer etter melding om smittetilfeller ombord i Hurtigrutas cruiseskip.

 • Torsdag 6.august.

Oslo kommune har registrert økt smitte i hovedstaden og brudd på generelle regler om avstand og ansamling av folk.

 • Tirsdag 11.august.

De blir besluttet å øke kapasiteten i helsetjenesten i hovedstaden i forbindelse med økt smitte og spredning.

 • Fredag 14.august.

Det blir anbefalt å benytte seg av munnbind under kollektivreiser i Oslo.

 • Onsdag 19.august.

I hovedstaden klager innbyggerne om dårlig kapasitet og lang ventetid ved teststasjonene. I dagene framover økes åpningstidene og det etableres flere teststasjoner.

 • Tirsdag 25.august

Regjeringen ber reisende fra røde land om frivillig å teste seg.

 

SEPTEMBER 2020

Totalt antall smittede pr. 01.09.2020:

>>Norge: 11060

>>Oslo: 3524

 • Tirsdag 1.september.

Hovedstaden får en ny beredskapsplan. Testkapasiteten er økt og nå kan Oslo teste 35 000 personer pr. uke. Ventetiden er kun 1 dag,

 • Onsdag 2.september.

Nasjonalt blir det meldt om at det ikke er mangel på smittevernutstyr. Samtidig meldes det om et smitteutbrudd i Sarpsborg og Fredrikstad. Smitten er lokalisert til en menighet i Sarpsborg.

 • Fredag 18.september.

Bekymringen stiger hos myndighetene i hovedstaden etter at smittetallene har doblet seg sist uke. Tallene er på april-nivå. Det er registrert smitte ved 20 skoler og tre barnehager.. Nå vurderes det strengere tiltak.

 • Mandag 21.september

I hovedstaden strammes det litt til. Det tillates ikke private sammenkomster med over 10 deltagere. Alle gjester på serveringssteder skal registreres. Det oppfordres til å bruke munnbind også andre steder enn i kollektivtrafikken.

 • Mandag 28.september

Oslo kommune påbyr bruk av munnbind på kollektiv transport. Det blir forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltagere, der det ikke er faste sitteplasser. Oslo samkjører sitt regelverk med det nasjonale regelverket.

 

OKTOBER 2020

Totalt antall smittede pr. 01.10.2020:

>>Norge: 14290

>>Oslo:  4601

 • Torsdag 8.oktober.

Regjeringen åpner for utendørsarrangementer kan ha 600 til stede under forutsetning av at det er et sete mellom hver deltager. Oslo sier nei til det og det betyr at reglene i hovedstaden blir strengere enn ellers i landet.

 • Mandag 12. oktober.

Breddeidretten åpnes igjen.

 • Søndag 26.oktober.

Den sosiale aktiviteten innskrenkes. Privat, i hager og på hytter blir det nå kun tillatt med 5 gjester utover husstandens medlemmer. Det blir tiltatt med maksimalt 50 private på offentlig sted. Utendørs tillates opp til 600 personer på fastmonterte seter.  Det strammes inn i arbeidsinnvandringen. I Oslo bør antall personer i møte i sosiale sammenhenger ikke overstige 10 personer i uken. Ikke innslipp på serveringssteder etter kl. 22. Det blir innført påbud om munnbind på kollektiv transport, i butikker og på serveringssteder. Breddeidrett for voksne begrenses.

  

NOVEMBER 2020

Totalt antall smittede pr. 01.11.2020:

>>Norge: 21466

>>Oslo: 6666

 • Torsdag 5.november.

Det oppfordres til å holde seg hjemme og begrense sosial kontakt.  Bare 5 gjester hjemme. Unngå unødvendige innenlandsreiser.

 • Fredag 6.november.

Byrådet i Oslo annonserer full sosial nedstengning av hovedstaden. Alle innendørsarrangementer forbys. Stans i breddeidretten for voksne, også korps og kor. Eliteidrett skal være uten publikum. Full skjenkestopp. Rødt nivå på videregående skole og voksenopplæring. Munnbind i taxi. Alt trer i kraft fra 9.november.

 • Lørdag 7.november.

Regjeringen innfører rødt tiltaksnivå på videregående skoler.

 • Søndag 8. november.

Alle som har vært i Danmark bes teste seg.

 • Onsdag 11.november.

Regjeringen avlyser fotballandskampen mot Israel.

 • Mandag 16.november.

Oslo utvider den sosiale nedstengningen. Det innføres forbud for innendørs fritidsaktivitet for ungdom fra 13 til 19 år. Det samme gjelder også for innendørs breddeidrett i samme aldersgruppe. Det innføres rødt tiltaksnivå for ungdomstrinnet og det oppfordres til begrenset oppmøte. Fritidsklubber stenges.

 • Torsdag 26.november.

Oslo forlenger nedstengningen til 14. desember. Samtidig blir det meldt om høy smitte i Groruddalen.

 

DESEMBER 2020

Totalt antall smittede pr. 01.12.2020:

>>Norge: 36988

>>Oslo: 11082

 • Onsdag 2.desember.

Regjeringen gir råd om at jule- og nyttårshelgen krever begrenset sosial omgang. Hovedregelen er at det kun kan være 5 gjester tilstede utover husstanden. Men for julaften og nyttårsaften åpnes det for inntil 10 gjester. 20 personer kan samles i kirke og bønnesamling.

 • Tirsdag 15.desember.

Vaksinasjonsutstyr sendes til alle kommunene.

 • Fredag 18.desember.

Oslo kommune legger fram sin første vaksineringsplan. 4 100 beboere på sykehjem skal vaksineres først.

 • Søndag 20.desember.

WHO og EU-landene melder om at det er oppdaget en britisk mutant.

 • Mandag 21.desember.

Oslo kommune vedtar å gi 78,5 millioner kroner som krisehjelp til hovedstadens skjenkesteder. Støtten blir på fra 30 000 til 250 000 kroner utfra innmeldt alkoholomsetning.

Samme dag vedtar regjeringen all stans i direktefly fra England.

 • Tirsdag 29.desember.

Svein Andersen på Ellingsrudhjemmet blir den første Osloborger som blir vaksinert mot covid-19. 13 399 innbyggere i hovedstaden er blitt smittet før første vaksine ble satt.

 

JANUAR 2021

Totalt antall smittede pr. 01.01.2021:

>>Norge: 50482

>>Oslo: 14107

 • Søndag 3.januar.

Regjeringen innfører flere nasjonale tiltak.  Befolkningen bes å unngå å ha gjester hjemme. Aleneboere kan møte en til to venner. Barn forholder seg til egen kohort. Organisert aktivitet utsettes til 19.januar.

 • Lørdag 16.januar

Det innføres obligatorisk testing på grensen av personer som har oppholdt seg i områder med karanteneplikt.

 • Mandag 18. januar.

Regjeringen vedtar å videreføre de strenge nasjonale tiltakene som er vedtatt. Men det blir noen få unntak. Besøksforbudet på sykehjemmene oppheves. Det åpnes for treningsaktiviteter for barn- og unge og regjeringen nedjusterer smittevernstiltakene i ungdoms- og videregående skole til gult nivå.

 • Fredag 22.januar

To smittetilfeller på sykehjem i Nordre Follo viser seg å være fra den engelske mutasjonen.

 • Lørdag 23.januar

Det innføres strenge tiltak i 10 kommuner i Osloregionen som følge av smittespredning i Nordre Follo. Det innføres rødt smittevernnivå i barnehager og skoler. Det oppfordres til å unngå besøk i hjemmene. Alle arrangementer, unntatt begravelser og bisettelser forbys. Alle butikker, unntatt matvare, apotek og bensinstasjoner, stenges. Vinmonopol stenges. Alle aktiviteter nullstilles. Det innføres munnbindplikt. Det kan bare serveres takeaway fra spisesteder.

 • Søndag 24.januar.

Regjeringen innfører tiltak i nabokommunene til Nordre Follo-utbruddet. Barnehager flyttes til gult nivå og det åpnes for organisert idrett for de under 20 år. Seriespill utsettes og internasjonal idrett i Norge forbys. Stengingen av Vinmonopolene oppheves etter sterke protester.

 • Søndag 31.januar

Det innføres kraftige tiltak i Østfold-området etter smitteutbrudd i Halden og Sarpsborg. Smittekilden er lokalisert til en ishall i Halden.

Et utvalg ledet av professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo skal utrede pandemiens påvirkning på samfunnsøkonomien.

 

FEBRUAR 2021

Totalt antall smittede pr. 01.02.2021: 

>>Norge: 63581

>>Oslo: 17372

 • Søndag 7.februar.

Det settes i verk kraftige tiltak i en rekke vestlandskommuner, deriblant Bergen, etter et massivt utbrudd i Ulvik i Hardanger. I utbruddet er det registrert både den britiske og den sør-afrikanske mutasjonen.

 • Mandag 8.februar.

Regjeringen avlyser den skriftlige eksamen for årets russ.

 • Torsdag 11.februar.

Oslo kommune melder at de senker smittevernstiltakene på de videregående skolene til gult nivå fra mandag 15.februar.

 • Fredag 12.februar.

Regjeringen kommer med råd i forbindelse med vinterferie. De fraråder reiser til utlandet. Ber folk unngå å bruke kollektivtransport på besøks- eller vinterferiereiser. Ikke ha flere enn 5 gjester hjemme eller på hytta. Begrense overnattinger utenfor hjemmet. Gjør unna handelen før du drar på hytta. Holde seg til utendørsaktiviteter. Forsøk å unngå besøk på restauranter og skistuer, eller andre steder hvor flere folk samles.

 • Tirsdag 16.februar.

Regjeringen beslutter å avslutte de regionale tiltakene som rammet kommuner i Oslo og Viken på grunn av utbruddet av den britiske mutasjonen.

 • Onsdag 17.februar.

Oslo kommune beslutter å åpne for fritidsaktiviteter innendørs for ungdom til og med 19 år, samt at voksne kan delta i organisert trening og aktivitet utendørs.

 • Fredag 19.februar.

Regjeringen åpner for at studentene under strenge smitteverntiltak kan være fysisk til stede i forbindelse med forelesninger for mindre grupper ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Åpning av campus gir også studentene adgang til biblioteker og lesesaler. Ungdom under 20 år kan nå trene og delta i fritidsaktiviteter som normalt. Det åpnes også for idrettsarrangementer og konkurranser som samler deltagere fra samme kommune. Disse arrangementene kan samle 50 personer innendørs og 200 utendørs. Regjeringen opphever kravet om at stoler må være fastmontert. Den nasjonale skjenkestoppen senkes fra midnatt til kl.22.

 • Fredag 19. februar.

Ny korona-alarm på Frogner.  Mistanke om mutert virus er blant smittede på flere skoler i bydelen: Oslo Handelsgym, Uranienborg skole, Majorstuen skole og Den franske skolen.

Oslo kommune melder om god økning i testing av borgerne. Onsdag den uken ble det satt nye dagsrekord med 4165 tester.

 • Torsdag 25.februar.

Stortinget vedtar en ny krisepakke til landets kommuner på 1,75 milliarder kroner. Nær 227 millioner kroner går til næringslivet i Oslo. Pengene er rettet mot lokale virksomheter som spesielt er blitt rammet av de skjerpede smittevernstiltakene som regjeringen innførte tidlig dette året. Dette er et bidrag utover de 250 millionene som ble vedtatt i desember 2020. 

 • Søndag 28.februar.

Oslo kommune holder pressekonferanse om smitteutviklingen i hovedstaden. Det er registrert betydelig økning i smitten og den politiske ledelsen har sammen med helsemyndighetene besluttet å stramme inn ytterligere på smitteverntiltakene. Byrådsleder Raymond Johansen la fram følgende innstrammingstiltak: 

– Alle serveringssteder stenges, unntatt for take away. 

– Alle butikker må stenge, unntatt dagligvare, apoteker og vinmonopol.

– Gallerier og kunstutsalg må stenge. 

– Organiserte fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år frarådes. Utendørsarrangementer forbys.  Det blir gjort samme unntak som for innendørsarrangementer. Det gjelder blant annet bisettelser, begravelser, vielser, dåp, samt kamper, konkurranser og forestillinger med profesjonelle deltagere. Dessuten er det unntak for digitale arrangementer med maksimalt fem til stede, pluss produksjonspersonale. 

– Det opprettes rødt nivå i den videregående skolen og byrådet innfører massetesting av elever og økt testing av lærere. 

– Byrådet vil aktivt arbeide for å få kontroll over smitte på byggeplasser i hovedstaden. De innfører egne forskriftsregler for byggeplasser som ved overtredelse vil kunne straffes med inntil seks måneders fengsel. Det vil også bli satt i verk økt testing på byggeplassene. Byrådet anbefaler også at byens borgere unngår private sammenkomster og besøk i private hjem. 

– Kommunen vil styrke arbeidet med testing og smittesporing. Innstrammingen vil foreløpig vare fram til 15.mars.

 

MARS 2021

Totalt antall smittede pr. 01.03.2021:

>> Norge 71002

>> Oslo 23366

 

 • Tirsdag 2.mars.

140 organisasjonen får 40 millioner i støtte av regjeringen for å spre koronainformasjon til innvandrere. Regjeringen gir FHI i fullmakt til å forberede en beskjeden skjevfordeling av vaksiner til en del spesielt smitteutsatte bydeler i Oslo og enkelte andre kommuner som har hatt vedvarende høy smitte. Det betyr at hovedstaden øker sin andel av totalt antall tilgjengelige vaksiner fra 9,2 prosent til nær 13 prosent.

 • Torsdag 4.mars.

Regjeringen innfører regionale inntsramningststiltak i seks kommuner i Vestfold og Telemark. Oslo kommune har nå vedtatt fordelingen av de 227 millioner kroner som ble tildelt hovedstaden i forbindelse med regjeringen støtte til Norges kommuner for å hjelpe utsatte næringer. I Oslo er 150 millioner satt av til støtte for serveringssteder med skjenkebevilling. Treningssentrene i byen får 20 millioner i støtte. 12 millioner går til prosjektet Restart Oslo sentrum. 12 millioner går til Visit Oslo. Fra en pott på 4,95 millioner kroner kan hardt utsatte bedrifter søke støtte.

 • Fredag 5.mars.

Blomsterforretninger kan åpne igjen. Regjeringen foreslår å innføre en ny lønnsstøtteordning som skal gjelde i tidsrommet fra 15.mars til 30.juni.

 • Søndag 7.mars.

Statsminister Erna Solberg holder tale til nasjonen i forbindelse med at pandemien har preget landet i ett år.

 • Tirsdag 9.mars.

Statsministeren informerer stortinget om regjeringens strategi framover for å møte utfordringene rundt pandemien.

Byrådsleder Raymond Johansen holder pressekonferanse, der han understreker alvoret i forbindelse med den kraftige smittebølgen som har rammet hovedstaden. Byråden ber alle innbyggere unngå unødvendig besøk, ha færre mulig nærkontakter og holde størst mulig avstand. Smitten har rammet hardest i gruppen mellom 10 og 19 år. Derfor innfører kommunen rødt nivå i skolene og forbyr all innendørs fritidsaktivitet for barn og unge. Utendørs fritidsaktivitet for unge under 20 år kan skje i grupper med inntil 10 personer.

FHI endrer strategien for vaksinetildeling fra å prioritere gruppen over 65 år, til fra nå å gjelde samtlige voksne over 18 år. Endringen fører til at Oslo kommune vil bli tildelt 43 prosent fler vaksiner i tillegg til den beskjedne skjevfordelingen som ble gitt for enkelte bydeler i forrige uke.

 • Onsdag 10.mars.

Hovedstaden starter massetesting av skoleungdom for å raskest mulig avdekke smitte. Testingen startet i bydel Stovner og skal være et prøveprosjekt i syv uker framover.

 • Fredag 12.mars.

Regjeringen legger fram sine nasjonale råd og anbefalinger for påsken.

Hold deg hjemme om du ikke føler deg frisk. Test deg.

Reiser utenlands frarådes. Ved hjemkomst vil det pålegges minst tre døgn på karantenehotell.

Reise til egen, leid eller lånt fritidsbolig kan gjennomføres. Det rådes til å gjøre innkjøp før avreise. Det oppfordres til å sjekke tiltakene i kommunen du oppholder deg. Hovedregelen er at man minst skal følge din hjemkommunes smittevernregler.

Det er tillatt å reise til og bo på hotell innenlands.

Det er ikke tillatt å gå fra hytte til hytte.

Unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken.

Unngå flere enn 5 personer i eget hjem.

Det frarådes å ha overnattingsgjester i påsken. Barn og unge under 20 år, samt aleneboende, kan ha inntil 1-2 gjester på overnatting i løpet av påsken.

Unngå steder der mange er samlet.

Ikke delta i arrangementer, gudstjenester og andre religiøse møter utenfor egen kommune.

FHI melder at de for første gang har registrert den brasilianske muttanten i landet. Det er geografisk knyttet til Årdal. Smitten er påført i forbindelse med utenlandsreise.

 • Mandag 15.mars.

For fjerde gang etter nyttår må byrået i Oslo innføre ytterligere innstramming av smittevernstiltakene i kommunen.

Det innføres forbud mot flere enn to besøkende i private hjem.

Det innføres heldigital undervisning og hjemmeskole i samtlige ungdomsskoler og vidergående skoler.

Samtlige barnehager blir stengt i påskeuken.

For første gang deles hovedstaden geografisk i forhold til smittevernstiltakene. Det rammer de delene av byen der smittetrykket er størst. Det blir hjemmeskole for elever fra 5. til 7. trinn ved skolene i bydelene Grorud, Stovner, Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grünerløkka og Søndre Nordstrand. Tiltaket kan på kort varsel også bli aktuelt for andre bydeler om smittesituasjonen endrer seg.

Barnehagene og skolene skal gjenåpnes på rødt nivå fra 6.april. 

De øvrige tiltakene, også de som tidligere er innført, gjelder fram til 9.april.

 • Tirsdag 16. mars.

Oslo kommune melder at de dagen før registrerte 367 nye smittetilfeller i hovedstaden. Det er det høyeste antall som er blitt registrert i byen siden pandemien startet i begynnelsen av mars 2020. Totalt er 23 787 registrert smittet i hovedstaden i løpet av pandemiperioden.

 • Onsdag 17. mars.

Ny smitterekord med 1156 coronasmittede registrert i Norge i løpet av et døgn, ifølge oversikten i MSIS. Tallet er 442 høyere enn samme dag uken i forveien. Forrige rekordsmitte på landsbasis ble satt 6. januar med 930 smittede. Den nye smitterekorden kom samme dag som de nye, strenge innstrammingene i Oslo – på toppen av de allerede inngripede tiltakene.

 • Torsdag 18.mars.

NRK avslører at statsminister Erna Solberg har brutt smittevernsreglene under vinterferieoppholdet sitt på Geilo, der hun feiret sin 60-års dag. Fødselsdagen var fredag 26.februar. Statsministeren måtte avlyse sin deltagelse på selve dagen, da det var lagt opp til middag på restaurant Hallingstuene. Dagen etter var imidlertid statsministeren og 13 andre fra Solberg-familien til stede på et hotellrom for et pizzamålhid Dette brøt med smittevernsregler ettersom grensen for privat møte da var 10 personer. Statsministeren måtte beklage dette.

 • Fredag 19.mars.

Politiet i Sør-Øst politidistrikt innleder etterforskning mot statsministeren og deltagerne i fødselsdagsselskapet.

 

 • Tirsdag 23. mars.

Regjeringen strammer kraftig til før påske. Smitteutbredelsen er stigende i sentrale deler av østlandsområdet og i hovedstaden er smitten fortsatt høy til tross for strenge tiltak over lenger tid.

Under en pressekonferanse tirsdag kveld presenterte helseminister Bent Høie nye nasjonale tiltak. Disse kommer i tillegg til allerede eksisterende tiltak.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendig utenlandsreise skal tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell.

Det blir skjenkestopp over hele landet.

Myndighetene anbefaler nå at folk heretter skal holde minst to meters avstand til hverandre.

Det anbefales å bruke munnbind i alle situasjoner der det ikke er mulig å holde to-meteren.

For hele landet anbefales det nå maks to gjester på besøk.

Kommer du fra et område med høyt smittetrykk bør man ikke dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene, eller unge under 20 år, kan ha overnattingsbesøk av en til to faste venner. Generelt anbefales å begrense sosiale kontakter mest mulig.

Studenter uten familie kan reise hjem fra studiestedet. Det er også greit å reise til hytte sammen med egen husstand.

Regjeringen anbefaler folk å benytte seg av kjøpesentre og varehus i hjemkommunen.

Treningssentere holde stengt.

Alle planlagte arrangementer bør avlyses.

Bare profesjonelle toppidrettsutøvere kan drive innendørs organisert idrettsaktivitet.

APRIL 2021

Totalt antall smittede pr. 01.04.2021

>>Norge 97 423

>>Oslo 28864

 • Onsdag 7. april.

Statsminister Erna Solberg redegjør for Stortinget om regjeringens plan for gradvis gjenåpning av samfunnet.  Hun understreker at hun ikke kan komme med noen datoer, men at forslaget til gjenåpningsplan inneholder fire trinn og fremdriften vil til enhver tid være avhengig av den aktuelle smittesituasjonen og sykdomsbyrde i samfunnet, hvor presset kapasiteten i helsetjenesten er og hvor god fremdrift og effekt det er i vaksinasjonsprogrammet.

Solberg ser for seg at de fire nivåene i gjenåpningsplanen trolig vil gjennomføres i fire faser som hver varer i tre uker. Barn og ungdom har førsteprioritet, deretter arbeidsplasser og næringsliv, sa Solberg. Regjeringen foreslår å drive aktiv smittetesting blant skoleelever.

NIVÅ 1

Allerede kommende uke vil regjeringen og helsemyndighetene avgjøre om første skritt kan tas. Det er å stille samfunnet i samme nivå som før de strenge restriksjonene ble innført før påske.

Første steg, som karakteriseres som en forberedende fase, betyr at det kan inviteres inntil fem gjester til private heim, at vi skal tilbake til 1-meteren når det gjelder avstand, at butikker åpner og serveringssteder kan skjenke alkohol til mat fram til kl. 22. Barn og ungdom under 20 år kan trene og delta i fritidsaktiviteter. Barnehager, skoler og SFO følger lokale trafikklysregler. Maks 10 personer på innendørsarrangementer uten faste tilviste plassere. Inntil 50 personer på idrettsarrangementet innendørs som samler deltagere under 20 år fra samme kommune. Inntil 100 på innendørs arrangementer som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle i publikum sitter på fast tilviste plasser. Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, og 200 personer ganger tre kohorter (grupper) hvis publikum sitter på fast tilviste plasser og at det er distanse mellom kohortene.

NIVÅ 2 ( kanskje siste halvdel av mai)

Nå kan du invitere 10 gjester til ditt private hjem. På universiteter, høgskoler og fagskoler vil de bli økt fysisk undervisning. Skjenketiden utvides til midnatt og kravet om spiseplikt fjernes. Antall tilstedeværende innendørs økes til 200 med tilviste plasser. For voksne innen breddeidretten vil det skje en gradvis åpning. Innen midten av april vil regjeringen legge fram en plan for gjenåpning av breddeidretten. Det vil komme lettelser på familiebesøk fra utlandet. Også prioriterte arbeidsreisene fra utlandet vil få lettelser,

NIVÅ 3 (trolig tidlig  juni)

Du kan invitere 20 gjester hjem og i innleid lokale kan det være 50 gjester. Det blir normale skjenketider. Organisert breddeidrett vil gradvis åpne. Barn og unge kan delta på arrangementer utenfor egne kommunegrenser. Fortsatt ønsker regjeringen at flest mulig jobber fra hjemmekontor. toppidrettsutøvere kan drive normal aktivitet. For offentlige arrangementer vil regjeringen vurdere hurtigtester og korona-sertifikat for fullvaksinerte. Vil åpne for utenlandsreiser, men fortsatt med testing og karantene. Normal arbeidsinnvandring blir tillatt.

NIVÅ 4 ( juni/juli)

Samfunnet vil nærme seg normaltilstand, men med visse begrensinger innen smittevern som ved avstand, reiser og større arrangementer. Det er fortsatt ønskelig med et visst bruk av hjemmekontor. Det kan kanskje være innreiserestriksjoner, særlig fra tredjeland og land eller regioner med stor smittespredning.

 • Fredag 9. april.

Sør-Øst politidistrikt ilegger statsminister Erna Solberg en bot på 20 000 kroner for å ha brutt smittevernreglene under hennes fødselsdagsfeiring på Geilo. Ektemannen Sindre Finne får påtaleunnlatelse. (Definisjon: Påtalemyndigheten vurderer at alle vilkår for straffbarhet er oppfylt og en person skyldig til straff. Likevel blir det ikke åpnet straffesak. I stedet lyder reaksjonen på påtaleunnlatelse. Dette er å anse som en strafferettslig reaksjon. - Kilde: SNL.no)

 •  Tirsdag 13.april. 

På en pressekonferanse annonserer statsminister Erna Solberg det første skritt til gjenåpning av samfunnet. Det er i tråd med hva regjeringen antydet for en uke siden. Første trinn av gjenåpningsplanen gjelder fra midnatt, natt til fredag 16.april. De nasjonale smittevernreglene vil ikke ha betydning for de regionale eller kommunale områder som har vedtatt strengere lokale forskrifter. 

>>Den nye avstandsanbefalingen er nå 1 meter. 

>>Det kan inviteres inntil fem personer til eget hjem. 

>>Maks 10 personer på private sammenkomster innendørs. Maks 20 utendørs. 

>>Maks 10 personer på innendørs arrangementer uten faste sitteplasser, men likevel 50 personer på idretts- og kulturarrangementer som samler deltagere under 20 år. De må være fra samme kommune. 

>>Det blir åpnet for skjenking av alkohol ved servering av mat. Skjenkestopp er kl. 22. 

>>Handelsnæringen kan åpne sine butikker med smitteverntiltak. 

>>Innen høyere utdanning vil det fra fredag være mulig å være på campus med forsterkede smitteverntiltak. 

>>Unngå reiser innelands og reiser utenlands frarådes. 

Foruten det skisserte første tinn som ble lagt fram uken før, gjøres det noen lettelser for arrangementer for barn og unge under 20 år og innen toppidretten. 

– Selv om det kommer noen lettelser i de nasjonale tiltakene er de fortsatt strenge. Det er for eksempel skjenkestopp kl. 22.00 og krav om matservering. Vi anbefaler også at arrangementer som samler personer fra flere kommuner utsettes eller avlyses, sa Solberg. 

I trinn 1 vil fortsatt tiltaksnivå i skoler og barnehager besluttes lokalt.  

Det åpnes for treningskamper utendørs i de to øverste divisjonene for kvinner og menn. I uke 18 vil regjeringen ta endelig beslutning om seriespill i de to øverste divisjonene i fotball. 

Maks 100 personer kan være på arrangementer innendørs hvor alle sitter på fast tildelte plasser. 

Det kan være maks 200 på utendørsarrangementer, men 600 personer fordelt på 3 kohorter a 200 personer hvis det er fast tildelte plasser og minst 2 meter mellom kohortene. 

I følge statsminister Solberg vil det være data og ikke dato som bestemmer om befolkningen kan bevege seg til trinn 2.  

– Det er en helhetlig vurdering basert på tre sjekkpunkter som avgjør når vi kan gå videre til trinn 2 i gjenåpningsplanen: smittesituasjonen og smittebyrde, kapasitet i helsetjenesten og status for vaksinasjonsprogrammet. Vi vil vurdere om forholdene ligger til rette for å gjennomføre trinn 2 av gjenåpningen i løpet av mai måned. Vi skal åpne Norge trinnvis og kontrollert, sa statsminister Solberg. 

 

 • Onsdag 14.april 

Corona-kommisjonens leder Stener Kvinnsland la fram rapporten om pandemiens første tid og de handlingene og beslutningene som ble gjort og ikke gjort av utøvende myndigheter. 

Kommisjonen har avdekket en rekke uoverenstemmelser, konflikter og faglig uenighet underveis. Rapporten viser også til svak beredskap, manglende samordning og dårlig samarbeid mellom stat og kommuner underveis. 

Rapporten er på 450 sider og det er mening at ikke bare startfasen, men også det videre arbeide i korona-tiden skal ble undersøkt og evaluert. Statsminister Solberg har tidligere sagt at hun forventet kritikk, men at en slik rapport er et dokument for en videre læreprosess.

Norge er blitt tildelt 550 000 ekstra vaksinedoser fra Pfizer/BionTech. Vaksinene vil komme i løpet av andre kvartal, altså før 1.juli. Dette er Norges andel av en ekstraordinær tildeling av 50 millioner doser til EU-landene. 

 

Les mer om korona-rapporten her!

 

Under en pressekonferanse orienterte Oslo-byråd Raymon Johansen om smitteverntiltakene i hovedstaden. Byrådet har registrert at smittesituasjonen i Oslo fortsatt er alvorlig og har derfor bestemt at hovedstaden ikke følger den nasjonale gjenåpningsplanen, men beholder de strenge tiltakene som gjelder i byen. Tiltakene vil gjelde i 2 uker til. 

Det betyr at man anbefaler å holde på 2-meters regelen, at man bare kan invitere to gjester tio private hjem, at byen har forbud mot innendørsaktiviteter for barn og unge, serverings- og skjenkesteder vil fortsatte være stengte, butikker vil fortsatt være stengte med unntak av blant annet apotek og matvarebutikker, det vil være stengte treningssentre, teatre og kinoer og forbud mot arrangementer. 

Det er noen mindre justeringer av idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge og fra mandag 19.april åpnes skolene igjen. 

 •   Torsdag 15.april. 

 

Under en pressekonferanse opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie at regjeringen utsetter den endelige beslutningen om Astra-Zeneca-vaksinen skal være i vaksineprogrammet. Dette skjer til tross for at Folkehelseinstituttet anbefaler å nekte bruk av vaksinen i Norge. Regjeringen ønsker at avgjørelsen utsettes til etter at det uavhengige utvalget ledet av doktor Lars Voland har gjennomgått ytterligere informasjon, blant annet fra utenlandske kilder, for å ta en endelig vurdering om Astra-Zeneca skal bruks i det norske vaksineprogrammet. Utvalget har frist til 10. mai med å komme med en anbefaling. 

 

 •    Fredag 16.april  

Det meldes at over en million nordmenn nå har fått minst en vaksinasjonsdose. På denne dagen er det registrert 1 025 436 har fått første stikk. Samtidig fastslås det at i overkant av 300 000 er blitt fullvaksinerte i Norge.

 

 •    Torsdag 22.april. 

 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie og kultur- og likestillingsminister Abid Raja la på regjeringens vegne fram nasjonale retningslinjer for nasjonaldagsfeiringen 17.mai. Regjeringen understreker at markeringen må gjennomføres innenfor gjeldende nasjonale og eventuelt regionale og lokale regler og anbefalinger. Det er den enkelte kommune som har ansvar for feiringen og overhold av smittevernsreglene. Planlagte arrangementer som kan føre til folkeansamlinger eller tiltrekke folk fra forskjellige kommuner bør avlyses. 

Det nasjonale høydepunktet under fjorårets feiring var etter regjeringens oppfatning syngingen av nasjonalsangen felles over det ganske land umiddelbart etter saluttene kl. 12. Dette ønsker regjeringen at skal gjentas i år som en samlende markering av nasjonaldagen. 

Der det ikke er lokale begrensinger med arrangementsforbud, kan det gjennomføres aktiviteter som 17.mai-tog med gjeldende antalls- og avstandsbegrensninger. 

Statsrådene understreket at metersreglen gjelder, at folk må begrense sosial kontakt og at treff helst bør skje utendørs. Kun fem gjester kan komme på besøk til private hjem. 

 •    Tirsdag 27.april. 

 

Byrådsleder Raymond Johansen og hans byråd la fram skissen over gjenåpningsplanen for hovedstaden.Planen inneholder 5 forskjellige trinn. Siden mandag 9.november 2020 har Oslo vært under strenge smittvernstiltak med en omfattende sosial nedstengning av byen. Fra tirsdag 27.april innfører byrådet første trinn i sin gjenåpningsplan. Den strenge begrensningen med bare to besøkende i private hjem som har eksistert siden november 2020 endres til at det maksimalt kan være ti personer tilstede. Det åpnes for utendørs arrangementer for inntil ti personer og det åpnes for 20 deltagere på organisert idretts- og fritidsaktiviteter utendørs for barn og unge under 20 år. 

Johansen vil allerede i slutten av kommende uke vurdere smittespredning, sykehuspress og vasineringsutvikling for når det er aktuelt å bevege seg til trinn 2. Det trinnet har betydelig innslag av solid gjenåpning. Butikker, kjøpesentere og varehus vil igjen slippe kundene til. Kafeer og restauranter kan åpnes, men skjenking vil stanse kl. 22. Det er krav om matservering. Treningssentre og liknende vil igjen være virksomme, museer og biblioteker vil være tilgjengelige. Gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og liknende ritualer med inntil 20 personer samlet på tilviste plasser vil være tillatt. 

Byrådet vil også i trinn 2 vurdere om breddeidrett for voksne velvære tillatt. Idrettshaller og andre innendørsanlegg kan åpnes med inntil 20 personer tilstede. Fritidsklubber med maksimalt 20 personer samlet vil være tillatt.

Trinn 3 i byrådets gjenåpningsplan gir mulighet for å åpne kinoer, teatre, konsertsteder, bingohaller, bowlinghaller, spillehaller og lekeland. Det er aktuelt å øke antall for hvor mange som kan være tilstede på arrangementer utendørs. Byrådet åpner også døra på gløtt for mer fysisk tilstedeværelse på jobben. Videre vil det bli vurdert å fjerne matserveringskravet for skjenking. Byrådetslederen sa at pandemiens utvikling vil avgjøre når dette trinnet kan gjennomføres.  

Neste trinn, trinn 4, vil lempe på smittevernsbegrensninger og antallsbegrensningen for arrangementer innendørs og utendørs. Byrådet vil også justere antall for hvor mange som kan samles privat. Skjenking vil bli utvidet til til kl.24. Kravet om matservering vil trolig avvikles.  

Siste trinn, trinn 5, vil  oppheve de lokale reglene og gå over til de reglene som regjeringen har satt nasjonalt. Det kan være aktuelt å opprettholde egne lokale anbefalinger ved behov. 

MAI 2021

Totalt antall smittede pr. 01.05.2021.

>> Norge 112 540

>> OSLO 33 605

Mandag 3.mai.

Helse- og omsorgsdepartementet melder at de lemper på smittekarantenereglene ved at vaksinerte som har fått en dose kan etter 3 uker få unntak fra smittekarantene dersom de testes i tiden mellom 3 og 7 dager etter nærkontakt med en smittet.

Dessuten vil fullvaksinerte slippe å gå i karantene om de har vært utsatte for smitte.

 • Onsdag 5.mai.

Både statsminister Erna Solberg og byrådsleder Raymond Johansen i Oslo tok nye skritt i sine gjenåpningsplaner.

Først ute var Johansen. På en pressekonferanse i Oslo rådhus opplyste han at de 2532 butikkene i hovedstaden som ble stengt 23.januar i år nå kan gjenåpne. Det berører 16 000 ansatte og et estimert omsetningstap i nedsteningsperioden er beregnet til 6,7 milliarder kroner, i følge handelsnæringen i Oslo. Åpningen gjelder både kjøpesentere og enkeltstående forretninger.

>> Restauranter og skjenkesteder må imidlertid vente på en ny vurdering som vil skje torsdag 20.mai.

Johansen kunne også fortelle at barnehager, barneskoler og ungdomsgskoler nå vil gå fra rødt til gult nivå og Oslo kommunes bibliotek Deichman vil gradvis åpne opp flere tjenester. Det gjelder også  seniorsentrene i hovedstaden.

Byrådslederen poengterte at beslutningene må sees som først fase av trinn 2. Derfor kommer byrådets neste vurdering allerede 20. mai. Nå har byrådet også flyttet kultursektoren opp til trinn 2 og ved den kommende vurderingen vil byrådet trolig åpne for en forsiktig gjeninnføring av et aktivt kulturliv for blant annet kinoer, museer, teatret og konserter. Foreløpige vurderingen tilsier at slike innendørsarrangementer vil være begrenset til 20 personer med faste tilviste plasser.

Brannsupporter Erna Solberg gikk en time senere på talerstolen på statsministerens kontor og kunne fortelle at det nå vil være tillatt med seriespill i toppfotballen i de to øverste divisjonene for kvinner og menn. Det vil også bli tillatt med et begrenset antall trenings- og seriekamper på toppnivå i håndballen som avslutning på sesongen 2020/2021.

Hun kunne også presentere en del lettelser på smittevernstiltakene for vaksinerte.  Pr. 5.mai har 1,4 millioner innbyggere fått minst en vaksinedose og vil nå inngå i betegnelsen «beskyttet». I private sammenheng betyr det at personer som er fullvaksinerte, at personer som har fått en dose og det er gått 3 til 15 uker siden sprøyten ble tatt, samt oppholdt seg i Norge de siste 10 dagene og at personer som har gjennomgått covid-19 de siste månedene, vil få lettelser i private i sammenhenger.

Med det endrer regjeringen sin anbefaling for privatbesøk. Man trenger ikke lenger å telle med de som blir karakterisert som beskyttet. De blir oppfattet som en del av husstanden. Regjeringen vil heller ikke lenger fraråde reiser innenlands for de som anses beskyttet. Fullvaksinerte vil også være unntatt fra smittekarantene. Men det skjer ingen endring i reglene for innreise fra utlandet.

Helseminister Bent Hoie understreker at det fortsatt er viktig å beskytte seg ute i det offentlig rom, der et er nødvendig.

Dette skjer i Oslo fra og med 6. mai 2021, når Byrådet starter trinn 2 i gjenåpningsplanen:

>> Kjøpesentre og butikker kan åpne fra 6. mai.

>> Barnehager, barneskoler og ungdomsskoler går til gult nivå fra 10. mai.

>> Oslo kommunes bibliotek Deichman vil gradvis åpne opp flere tjenester.

>> Seniorsentrene vil gradvis åpne opp for normal drift igjen.

>> Kultur flyttes fra trinn 3 til trinn 2 i gjenåpningsplanen.

Videre innfasing av resten av trinn 2 i gjenåpningsplanen til Oslo vil bli vurdert på nytt rundt 20. mai.

 

 • Tirsdag 11.mai.

 

Finansminister Jan Tore Sanner la fram forslag til revidert statsbudsjett for 2021 som bar sterkt preg av pandemi-situasjonen i landet. Statsråden griper dypt i oljefondets pengekasse. For annet år på rad må politikerne gå langt utover handlingsregelen og Sanners forslag ender på bruk av drøye 400 milliarder oljekroner, en økning på vel 90 milliarder kroner fra statsbudsjettforslaget som ble vedtatt høsten 2020. Det utgjør 3,7 prosent av oljefondet. I forslaget går det fram at regjeringen ønsker forlenge de aller fleste tiltakene som er satt inn for å bekjempe de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. I forslaget går det også fram at regjeringen kutter i beregningene for forventet økonomisk vekst i fastlands-Norge. I Sanners forslag reduserer han BNP på fastlandet fra 4,4 i det opprinnelige budsjettet til nå i det reviderte budsjettet til 3,7 prosent. Den samme veksten tror regjeringen også vil forventes i 2022.

  

 • Onsdag 12.mai.

 

FHI melder at Norge har passert 2 millioner satte vaksinedoser. Midnatt natt til onsdag var det registrert at det var satt 2 019 456 doser her i landet. 1 503 794 er registrert med en dose, mens 515 752 har fått andre dosen og er fullvaksinerte.

Statsminister Erna Solberg annonserte på en hasteinnkalt pressekonferanse endringer i vaksineringsprogrammet. Når alle over 45 år er vaksinert, vil den resterende del av den voksende befolkning bli delt i to. Først vil de unge mellom 18 og 24 år og de mellom 40 og 45 år bli vaksinert. Deretter vil befolkningen mellom 25 og 39 få tilbud om vaksine. Helsemyndighetene regner nå med at hele den voksne befolkning vil være vaksinert rundt månedsskifte juli-august.

Solberg opplyste også at at regjeringen planlegger å åpne opp for for en geografisk omfordeling av vaksinetilbudet. Med støtte fra helsemyndighetene ønsker de å øke vaksinetilgangen for kommuner som har hatt langvarig smittetrykk ved å redusere vaksinetilgangen til kommuner der det er ingen eller lite smitte.I øyeblikket er det flest kommuner i østlandsområdet som kvalifiserer for dette. Men helsemyndighetene vil gjøre en endelig vurdering over hvilke kommuner som vil komme under denne ordninga.

Regjeringen har også besluttet å ta ut den omdiskuterte AstraZeneca-vaksinen av det offisielle vaksineprogrammet. Jenssen-vaksinen derimot beholdes som et beredskapstilbud og vil også nå av helsemyndighetene etter nøye vurderinger kanskje bli tilbudt som en frivillig vaksine for de som ønsker det. Regjeringen har i denne forbindelse vektlagt det forholdsvis lave smittetrykket i Norge og at tilgangen på vaksiner er ganske tilfredstillende.

 • Onsdag 19. mai 2021

Statsminister Erna Solberg fortalte på en pressekonferanse onsdag kveld at  fra mandag 7.juni. Det er kommuner med vedvarende høyt smittetrykk som vil få 60 prosent fler vaksiner til alle over 18 år er blitt vaksinert.

Hovedstaden som allerede er tilført fler vaksiner enn befolkningsnøkkelen tilsier, vil få 40 prosent flere vaksiner i denne perioden.

Beslutningen har full støtte fra Folkehelseinstituttet. Statsforvalterne har også signalisert at det for kommunene er mulig å holde vaksinetrykket opp under ferietiden.

Regjeringens mener at skjevfordelingen vil ha viktig betydning for å få redusert smittetrykket i hele landet. Beslutningen innebærer at 309 kommuner vil få ca. 35 prosent mindre vaksiner i snitt enn befolkningsnøkkelen tilsier. Dette vil vare i ca. syv uker.

Helsemyndighetene opplyser at det er ventet betydelig økning i vaksineleveranser i tiden framover. Det fører til at tempoet i vaksinasjonen vil øke i alle norske kommuner.

 • Fredag 21. mai 2021.

 

– Nå skjer det, annonserte byrådsleder Raymond Johansen under en pressekonferanse i Oslo rådhus. Han var tydelig fornøyd med å fortelle at nå åpner hovedstadens restauranter og skjenkesteder kranene igjen. Siden begynnelsen av november 2020 har denslags vært lukket og låst. Nå kan Raymond ta en pils på byen igjen og han har lenge sagt at han gleder seg til den dagen. Men foreløpig må han og alle andre Osloborgere som gleder seg til en tur på byen nøye seg med den muligheten til kl.22.00.

Byrådslederen sa at hovedstaden nå tar et stort skritt mot gjenåpning av byen og at beslutningene er starten på veien til den hverdagen han og resten av hovedstaden hare savnet.

På pressekonferansen la byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (AS), fram en ny støtteordning for de i restaurant- og utelivsbransjen som ikke har fått nødvendig støtte i tidligere ordninger. Hun sa at de har satt av 60 millioner kroner til de stedene som har skjenkebevilling og 20 millioner til de uten bevilling. Det sist for de mange små stedene som har  vært hardt økonomisk presset under tandemien. I tillegg er det satt av 60 millioner kroner til generell støtte til byens næringsliv. Søknadsfrist er 6.juni.

Fra fredag 21. mai gjelder en ny regel for samlinger i private hjem. Nå skal ikke lenger personer som er fullvaksinert, eller har fått første dose for minst tre uker siden eller har har hatt covid-19 de siste seks månedene telle med, når fortsatt forbud om 10 personer kan samles i private hjem.

Byrådsleder Johansen fortalte også at treningssenter og svømmehaller åpnes med strenge begrensninger i antall og avstand. Det vil være forbud mot gruppetrening. Det åpnes også for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år. Det lempes også litt for idrett- og fritidssaktiviteter for voksne over 20 år.

Nå blir det også mulig å gå på kino, i museer, teatre og konserter og tilsvarende kultur- og underholdningssteder med strenge begrensninger.

Tidligere på dagen holdt regjeringen pressekonferanse, der statsminister Erna Solberg kunngjorde at andre trinn i nasjonens gjennåpningsplan innføres natt til torsdag 27.mai. Det betyr at flere enn i dag kan samles, og barnehager og skoler kan gå til grønt tiltaksnivå om den enkelte kommune ønsker det.

Allerede fra fredag 21. mai åpnes det for å reise innlands. Tidligere har rådet vært at unngå den type reiser, hvis det ikke har vært nødvendig.

– Vi ser at antall sykehusinnleggelser går ned, smittetallene er stabile og 36 prosent av alle over 18 år nå er vaksinert med første dose. Vaksinasjonen går etter planen», sa statsminister Solberg.

Regjeringen mener nå at det er forsvarlig å gå videre til neste trinn, trinn to, i gjenåpning av landet. Solberg mente at dette ville bidra til å styrke arbeidet med å få fart på Norge igjen. For eksempel vil nå varemesser og midlertidige markeder reguleres på samme måte som handelsnæringen.

I beslutningen ligger det blant annet at skjenking nå kan pågå fram til midnatt og at det ikke lenger er nødvendig å spise for å bli skjenket alkohol. Skjenking kan bare skje  ved bordplassering.

Studenter heretter få tilgang til campus under strenge tiltak, blant annet ved jevnlig testing og registrering under oppholde.

Under pressekonferansen skisserte regjeringen også planer rundt testing og koronapass som kan benyttes i forbindelse med større utendørsarrangementer som for eksempel store konserter. De håper på å få lagt fram et innenriks koroanapass  som kan benyttes i forskjellige sammenhenger i tillegg til massetesting og hurtigtesting, slik at folk kan få tilgang til diverse arrangementer.

Regjeringen er også i dialog med EU-systemet og et internasjonalt korona-pass som kan benyttes for forflytting over landegrensene. Det er enten i siste halvdel av juni.

Utenriksdepartementet endrer ikke sitt globale reiseråd, men statsministeren utelukker ikke at reiser til utlandet etterhvert  vil bli mulig. Det avhenger blant annet av kvaliteten på det internasjonale krona-passet.

 • Onsdag 26. mai 2021.

Folkehelseinstituttet opplyser at utifra deres beregninger kan man likevel ikke gjennomføre skjevfordelingen av vaksinefordelingen, slik instituttet tidligere har foreslått. Opprinnelig var Oslo en av de 24 kommunene som skulle få 60 prosent flere vaksinedoser ved at andre kommuner ga fra seg vaksiner. På en pressekonferanse opplyste helse- og omsorgsminister Bent Høie at regjeringen føler den nye anbefalingen som betyr at skjevfordelingen nå reduseres til 45 prosent og at kommuner som bidrar bare skal gi fra seg maksimalt 35 prosent av vaksinefordelingen.

Byrådsleder Raymond Johansen sier at regjeringen vingler og at han ikke liker at hovedstaden skal få færre vaksinedoser enn først antatt. Han bemerker at dette er skuffende nytt på en dag der Oslo igjen tar de første skritt igjenåpningen.

På pressekonferansen opplyste justis- og beredskapsminister Monica Mæland at utenlandsstudenter som kommer hjem slipper å betale egenandel for eventuelt opphold på kuarantenehotell.

Andre nyheter på pressekonferansen var at helsemyndighetene og regjeringen ikke anbefaler bruk av Johnson&Johnson-vaksinen på frivillig basis.

 

JUNI 2021

 

Totalt antall smittede pr. 01.06.2021.

** Norge: 125.530.

** Oslo: 35 821.

 

>>Antall vaksinedoser: 2 695 466.

>>Fullvaksinerte: 1 000 554.

>>En million fullvaksinerte ble passert lørdag 29.mai.

 • Onsdag 2.juni.

Helsebyråd Robert Steen la entusiastisk fram hovedstaden vaksineprogram framover. Prognosene viser at alle voksne over 18 år i løpet tredje uke i jul vil ha fått tilbud om første dose.

På grunn av en stigende smitteutvikling i den yngre aldersgruppen har kommunen vedtatt å prioritere gruppen 18 til 24 år. Vaksinering av denne gruppen starter allerede uke 24, 7. til 12.juli og i løpet av uke 25 vil hele denne gruppen ha fått tilbud om vaksine.

Aldersgruppen 40 til 44 år vil få vaksinetilbudet  i ukene 25 og 26 og deretter står aldersgruppen 25 til 39 år for tur.

Ettersom man nå er på vei inn i ferietid vil alle få en SMS med en lenke der man kan bestille passende time for vaksinering. Tilbudet vil komme minst en uke før det er aktuelt å sette vaksinen. Men det kan også komme tilbud om hurtiginnkalling, der restdoser kan tilbys.

Helse- og omsorgsminister Bent Hoie opplyste på en pressekonferanse at hvis reisende fra utlandet kan dokumentere ved å  fremvise på helsenorge.no at de enten har tatt nødvendig vaksine eller har hatt covid-19 i løpet av de siste 6 månedene, kan slippe opphold på karantenehotell. Reisende som er blitt vaksinerte i utlandet vil fortsatt måtte oppholde seg på tilvist hotell under karantenetiden.

Dessuten kunne han fortelle at fra 11.juni vil myndighetene ha klart koronapass i to forskjellige varianter. Et for innlandsreisende og andre formål , og et pass beregnet for reiser til og fra utlandet med tilstrekkelig dokumentasjon om vaksiner og smitte. Utenlandspasset er en midlertidig løsning fram til EU og EØS har sitt offisielle koronapass tilgjengelog. Det er ventet i begynnelsen av juli.

 • Mandag 14.juni.

Statsråd Bent Høie fortalte under sin pressekonferanse at nå har 2 millioner innbyggere fått sin første covid 19-vaksine. Samtidig redegjorde han for vaksineleveransen som viser seg å bli mindre i juli, august og september enn først antatt.Det er Pfizer som ikke kan levere å mange vaksiner som myndighetene håpet på. Derfor går man tilbake til 12 ukers intervallermellom først og andre dose. Beregningene til helsemyndighetene viser at forsinkelsen blir på ca. en uke for første vaksine for de over 18 år og en to ukers forsinkelse til man får andre dose. Det blir en økning av forventet antall vaksiner fra Moderne.Høie redegjorde også for koronapasset som nå er klart for bruk. Det åpner for deltagelse på blant annet kino, konserter, festivaler og kystcruise. Dette åpner blant annet for utendørsarrangementer for 5000 tilhørere på faste plasser under forutsetning at det ikke utgjør mer enn 50 prosent av tribunekapasiteten og at det kan deles i kohorter.

 • Tirsdag 15.juni.

Byråd Raymond Johansen gasser på nå når han ser smittetallene rase i hovedstaden. Etter hans mening går unntakstilstanden mot slutten og da er det like greit å ta en jafs av byens gjenåpningsplan. Han sier riktignok at det er en gradvis, kontrollert åpning av Oslo og at dette er en suksess.Under et pressetreff i rådhuset fastslo han at de fleste lokale koronareglene fjernes fra og med onsdag 16. Det betyr at hovedstaden i stor utstrekning igjen følger de nasjonale rådene fra regjeringen Solberg.Byrådsleder Johansen så beslutningen som en milepæl, selv om han ikke ville si at «Dette var den pandemien for Oslos del». Fortsatt er det visse begrensninger i hovedstaden. Russen får ikke lov til å feire før 4.juli, det er fortsatt påbud om hjemmekontor, det er krav om bruk av munnbind i kollektivtransporten og når mantra en taxi og byrådet ber oss innbyggere unngå unødvendige reiser med kollektivtransport.Men det positive er at det kan sjekkes på byens restauranter og barer framtid kl. 24.00, en rekke fritidsaktiviteter både innen- og utendørs blir lempet på, antallsbegrensningen for butikker, kjøpesentere, treningssentre, museer, gallerier, innendørs svømmehaller, spaanlegg og hotellbasseng fjernes. 2-mers-regelen krymper til bare en meter og kravene om munnbind i fleste steder vil bli fjernet.Arrangementer og private sammenkomster innendørs kan øke antall deltagere. Det samme skjer utendørs og et eksempel kan nå 600 personer være til stede på fotballstadion og idrettsarenaer.

NÅ KAN ERNA GÅ PÅ FOTBALLKAMP.

 

 • Fredag 18.juni.

Statsminister  Erna Solberg tok et langt skritt ut av pandemitiden og mot normaltilstanden under dagens pressekonferanse. En rekke forordninger og anbefalinger ble justert eller fjernet. Søndag kan statsministeren gå på Brann stadion i Bergen sammen med 4 999 andre for å se seriekampen mot Odd. Det kan være en nødvendig reise for en særs ivrig Brannsupporter.

 

– Smittetallene går ned, antall sykehusinnleggelser synker og rundt halvparten av befolkningen over 18 år har fått minst en vaksinedose. Norge er i rute, og vi er klare for å gå inn i trinn tre i gjenåpningen, sa statsminister Erna Solberg.

 

Listen over hva vi nå kan gjøre er lang og full av detaljer. Og summen av de begrensninger samfunnet krever av oss krymper betraktelig. Nå blir det mulig med flere på besøk hjemme, flere mennesker på arrangementer enten det er brylluper, barndåper, kultur eller sport og det reduseres  behov for hjemmekontor. Barn og unge kan delta på idretts- og kulturarrangementer på tvers av regioner og kretser uten krav om å holde en – 1 –  meter avstand. Det åpnes for breddeidrett for voksne uten enmeters-regel.

Unger kan dra på sommerleir og det blir enklere for de som er beskyttet å dra på utenlandsferie uten å havne på karantenehotell når du kommer hjem igjen. Et europeisk koroanapass som Norge vil slutte seg til vil gjøre det enklere å krysse grensene innenfor Schengen-området fra 5.juli. Det er i tråd med EUs forslag og ønsker.Alt tyder på at flere røde land i Europa vil bli grønne fram mot dette tidspunktet

Regjeringen åpner også for at reisende med nære familierelasjoner og kjæresteforhold skal kunne passere norskegrensen uten vansker.

Men regjeringen hadde noen advarsler å komme med også. Det vil bli lange køer på grensene selv om innreiseprosessene vil bli enklere for de som er beskyttet. Men på grunn av pandemien vil grensepasseringer blir mer omstendig enn hva vi er vant til under normale tilstander.

Justisminister Monica Mæland lovet flere politifolk og bedrede rutiner på grenseovergangene, men at det uansett vil bli ventetid for å komme inn i Norge. Statsminister Erna Solberg oppfordret folk til å ta fram det gode humøret og ta uventet ventetid med et smil.

Utenriksdepartementet vil også i nær fremtid endre sine reiseråd og statsministere antydet ytterligere informasjon senest mandag 5.juli.

For detaljer se: regjeringen.no

Sverre Bjørnholt

 

JULI 2021

Antall totalt smittede pr. 01.07.21
** Norge 131 401.
** Oslo 37.081.

>> Antall vaksinedoser 4183 204
>> Antall fullvaksinerte 1 554 168

SISTE: Full gjenåpning i Oslo

 • Torsdag 1.juli 2021

I det kalenderen viser 1.juli er kun fire pasienter innlagt med Covid-19 på sykehusene i Oslo og på Ahus. Dermed fjerner byrådsleder Raymond Johansen & Co noen av de siste lokale begrensingene som har vært i hovedstaden fra mandag 5.juli,.
– Gjenåpningen av Olso fortsetter å gå veldig bra. Selv med masse liv i byen, økt mobilitet og færre regler, fortsetter antall smittede og innlagte å synke. Det er en stor letteste og som planlagt kan vi da gå videre med gjenåpning av Oslo fra mandag. Også for skjenking og hjemmekontor vil fra mandag være nasjonale regler som gjelder i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

Det betyr av hovedstaden ikke lenger må stenge kranene ved midnatt, men ikke slippe inn fler gjester etter det tidpunktet og det er heller ikke lenger påkrevet å sitte på hjemmekontor. Også øvrige nasjonale lettelser vil også gjelde for Oslo. Denne uken åpnes for 5000 personer på utendørsarrangementer med fast tilviste plasser og koronapass. Byrådslederen heier på Vålerenga som nå kan spille med god stemning på tribunene. Friidrettsstjernene kan også få en smal av Bislett-brølet når det kjempes
om rekorder der.
Byrådet beholder imidlertid kravet om bruk av munnbind i kollektivtransporten og i taxiene. Hovedstaden opprettholder anbefalingen om å unngå unødvendige reiser med kollektivtransporten og de strenge smitteverntiltakene på byggeplasser
videreføres.
Oslo kommune vil føde tett smittesituasjonen gjennom sommeren og vil være klar til å iverksette nødvendige tiltak dersom det blir nødvendig, heter det i pressemeldingen.

 • Onsdag 28. juli 2021

Helseminister Bent Høie har satt videre åpning av samfunnet på vent. Planen var å åpne samfunnet ved å iverksette Trinn 4 i gjenåpningsplanen. Nå drøyer han i alle fall et par uker til. Dette skjer ut i fri usikkerheten rundt Delta-varianten av viruset og økt smittespredning både i Norge og internasjonalt.

Dessuten pekte helseministeren under dagens pressekonferansen på at landet nå går inn i tiden da barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner kommer ut av sommermodus og blir virksomme igjen. Han vektlegger at at smittesituasjonen skal være enda bedre under kontroll når skoleåpning skjer. Og at skoleåpningen kan skje på grønt nivå.
– Vi må gjøre det vi kan for at barn og unge kan starte en normal skolehverdagetter ferien. En videre gjenåpning nå vil øke risikoen for at flere skoler må åpnepå gult eller rødt og dermed ramme barn og unge» sa helseministeren.
Både han og representanter fra helsemyndighetene sa at de to ukene kanytterligere forsterke immuniteten i befolkningen gjennom økt vaksinering. De understreket at det er grunn til å tro at vi vil oppleve en viss økning av antallsmittede, særlig knytte til lokale utbrudd. I øyeblikket er det ingen grunn til å tro at det kan bli aktuelt med nye, strenge nasjonale smittevernstiltak.
Helsemyndighetene følger utviklingen nøye. Deltavarianten utgjør nå 85 prosent av smitten i Norge. Det er også denne varianten som nå dominerer den økte spredningen man ser tendenser til i flere europeiske land.

Det er også på bakgrunn av dette at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i sitt oppdragssvar til regjeringen fraråder ytterligere gjenåpning av samfunnet , trass i at smittetallene i Norge jevnt over er lave på det nåværende tidspunkt.

Regjeringen foretar imidlertid noen små justeringer fra begynnelsen av august. En endring skjer for bedrifter og organisasjoner som ønsker sosiale tilstelninger for sine ansatte nå etter sommerferien. Fra neste måned blir kick-off ol. karakterisert som offentlige arrangementer under forutsetning av at arrangementet skjer i regi av en ekstern aktør. Tidligere har slike arrangementer vært regnet som private arrangementer.

AUGUST 2021

Antall smittede totalt pr. 01.08.21

** Norge: 137 950

** Oslo: 38080

>> Antall vaksinedoser totalt: 5 407 497

>> Antall fullvaksinerte: 1 814 171

SISTE: NY SMITTEFART I OSLO ETTER FERIEN.

 • Tirsdag 3. august.

Oslofolk vender nå tilbake etter fellesferien. De har fartet Norge rundt og noen også til utlandet. Resultatet er en betydelig økning av korona-smitte. Det har hovedstadens helsemyndighet registrert. Men byens helsebyråd, Robert Steen, er likevel ikke så bekymret.

– Smitten er sterkest knyttet til reise. Med fellesferie og en del reisevirksomhet tror jeg derfor smitten vil gå noe opp og det kan også komme en liten økning i antall sykehusinnleggelser. Men de eldste er fullvaksinert og godt beskyttet nå, sier helsebyråd Robert Steen til NTB.

Smittetallene ved starten av august er økende. Bydel Frogner ligger topp. Smitten i hovedstaden har ikke vært så stor siden juni måned.

Helsebyråd Steen sier at økningen er ventet. Han understreker at situasjonen er helt annerledes enn på disse tider i fjor da man så en tilsvarende økning. Forskjellen er at vaksineringen i hovedstaden har vært betydelig og nå er en tredjedel av den voksne befolkningen fullvaksinert.

Steen regner med at hovedstadens innbyggere kan gå høsten i møte med optimisme og trolig vil høsten bli langt mer normal enn hva som var tilfelle sist høst. Han ser ikke at sykehuskapasiteten blir utfordret og sier at smittesporingen er effektiv og god.

 

SEPTEMBER 2021

Antall smittede totalt pr. 01.09.21

** Norge: 160 087.

** Oslo: 43 764

** Antall vaksinedoser totalt: 6 953 006.

** Antall fullvasinerte: 3 087 741.

SISTE: SMITTEBØLGE NR 4 FOSSER OVER OSS

 • Onsdag 1. september.

Den fjerde smittebølgen fosser over hovedstaden og landet forøvrig. Stadig nye smitterekorder settes og fortsatt er det et godt stykke fram til å nå målet for tilstrekkelig fullvaksinering i befolkningen.

I øyeblikket er Norge versting i Norden. Likevel ønsker ikke byrådsleder Raymond Johansen og helseminister Bent Høie å stramme inn på smittetiltakene for hovedstaden eller nasjonalt..

– Vi har ikke veldig god kontroll nå, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Han setter sin lit til et strengt testregime i tiden framover og at smittede holder seg isolert. Nakstad håper at det gode tempoet i vaksineringen vil snart vil resultere i at smitteøkningen flater ut og at vi etter hvert vil oppleve en reduksjon i smitteutviklingen. Om en drøy uke forventer helsemyndighetene at 90 prosent av de voksne over 18 år skal være fullvaksinerte.

Ved månedskiftet august-september ble det registrert 1785 smittede siste døgn og 659 av de smittede var registrert i hovedstaden. I aldergruppen 13 til 19 år har smitten økt med 174 prosent sist uke. I samme uke ble det registrert en økning på 95 prosent i aldersgruppen 20 tok 39 år.

Smittebomben har først og fremst slått ned blant ungdommen i forbindelse med skoleåpningen. Det samme er registrert i barnehagene.

Folkehelsensitituttet innrømmer at skolene fikk for kort tid til å forberede seg til skolestart og FHI sier også at smittespredningen noe langt høyere enn det de hadde forventet.

– Smittestrategien har ikke fungert godt nok, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Helseminister Bent Høie slutter seg til Stoltenbergs uttalelse. 

Som et resultat at den dramatiske smittespredningen i hovedstaden har byrådet i Oslo besluttet at i tiden framover skal det gjennomføres massetesting av alle elever i byens skoler og barnehager. Testingen skal skje tre ganger i uken.

 

 • Torsdag 2.september

Erna Solberg har lagt nok en plan. Hun sikter mot full åpning av samfunnet  i slutten av september. Da skal 90 prosent av den voksne befolkning være fullvaksinerte. Men som vanlig legger hun til et men: Det skal være en åpning med økt beredskap. Og at smittesituasjonen gjør beslutningen mulig.Så samfunnet fortsetter inntil videre på trinn 3 ut denne måned , fortalte statsministeren under torsdagens pressekonferanse.

Det er den rådende smittesituasjonen og det store presset på kommunene som gjør at regjeringen har besluttet å blir stående på trinn tre i den planlagte gjenåpningsfasen. «Skolestarten har vært krevende flere steder i landet, både for elever, lærere og kommunene. Kommunene må få tid til å få bedre kontroll over situasjonen», sa statsministeren.

Regjeringen og helsemyndighetene sikter nå en måned fram i tid da de tror at 90 prosent av den voksne befolkningen vil være fullvaksinerte. Igjen oppfordrer Solberg og helsetoppene at de som enten har satt sine vaksiner på vent eller kvier seg for å ta dem om raskest mulig å melde seg til kommunene for å stille seg i vaksinekøen. Det er nok vaksiner tilgjengelig.

Myndighetene forventer lokale utbrudd, men understreker at kommunene har vært flinke til å ta hånd om dem. Viktige lokale tiltak har i de fleste tilfeller raskt slått ned utbredt smittespredning.

– Vi har valgt å følge rådet fra helsemyndighetene om å tilby barn i alderen 12 til 15 år om å ta vaksine. I første omgang nøyer vi oss med en vaksine til de unge, sa statsministeren.

Hun understreket at i mange kommuner er man i gang med vaksinering av ungdom mellom 15 og 18 år. Statsministeren anså dette som svært viktig ettersom smitteøkningen nå skjer nettopp blant barn og unge. Også aldersgjennomsnittet for de sykehusinnlagte har sunket ned til 45 år og både barn og ungdom har måttet legges inn på sykehus.

Under pressekonferansen opplyste statsminister Erna Solberg at regjeringen har vedtatt å endre innreise- og karanteneregler for kjærester og familiemedlemmer som holder til i land utenfor EU/EØS-området. Dette er et tiltak som mange har etterspurt. Også idrett og andre storarrangører som krever koronasertifikat kan nå fylle innendørsareaner med inntil 5000 mennesker og utendørs, for eksempel fotballkamper, kan nå fylle studioene med inntil 10 000 tilskuere. Endringen skjer fra lørdag.

 

 • Mandag 6.september.

40 000 elever i ungdoms- og videregående skoler i hovedstaden står nå i kø for å teste seg. Kommunen tilbyr massetesting to ganger i uken for alle elever i ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo.

Mandag og torsdag skal ungdommen testes. Testene organiseres av den enkelte skole. Enten skal elevene teste seg på skolen eller få med seg 8 tester som de selv kan ta hjemme. Målet er å gi elever og ansatte en forutsigbar og trygg skolehverdag.

 –Vi ønsker at elevene våre skal kunne være mest mulig på skolen, i en mest mulig hverdag, sier Marte Gerhardsen, utdanningsdirektør i Oslo.

 Helsebyråd Robert Steen understreker at smitten klart er størst blant de de uvaksinerte, og spesielt blant barn og unge i hovedstaden. Han frykter at massetestingen i Osloskolene vil føre til en kraftig økning av registrert smittede. Han mener imidlertid at med testing og innføring av vaksinasjon for gruppen 12 til 16 år snart vil få en positiv innflytelse på smittesituasjonen i hovedstaden. Det vil også resultere i lavere smitterisiko for den enkelte elev og lærer i skolen.

Testen er frivillig og skal utføres av den enkelte elev. Men håpet fra kommunen er at flest mulig benytter seg av denne anledning og også tar vaksinen når den blir tilbudt. Vaksinetilbudet med egen vaksinering er for fire ukers forbruk og tas mandag og torsdag.

–Massetestingen er et verktøy for en normal skolehverdag. Vi håper at det i tillegg vil gi oss bedre kontroll over smitten i skolene, sier Elisabeth Vennevold, leder for TISK-strategien i Oslo kommune, i en pressemelding.

 • Fredag 17.september

Helsemyndighetene tror vi har passert toppen av fjerde smittebølge og at vi snart vil være tilbake til en mer normal hverdag.  Foreløpig er det ikke satt noen dato får åpning av samfunnet. 

Tallene på smittede er fallende og presset på  sykehusene reduseres sakte, men sikkert. Samtidig går vaksineringen med raske skritt framover og vi har nå passert over 4 millioner som er vaksinert med minst en dose.

Dette kom fram under fredagens pressekonferanse med helse- og omsorgsminister Bent Høie, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet Line Vold.

Regjeringen innfører fra 27.september nedjustert TISK( testing, isolering, smittesporing og karantene) en stund framover. Det innebærer at færre må gå i karantene og at kommunene i mindre grad skal drive smittesporing. Regjeringen legger opp til at dette skal skje i om lag fire uker når det etter hvert blir klart for å gå over til en normal hverdag med økt beredskap.

Helse- og omsorgsministeren la under pressekonferansen fram noe av hva det innebærer å gå over til en normal hverdag med beredskap. Fra det aktuelle tidspunktet vil befolkningen i svært liten grad bli påvirket av pandemien i deres normale hverdag.

– Når vi vender tilbake til en normal hverdag, forsvinner de fleste nasjonale reglene. Meterkravet blir avviklet. Det samme gjelder restriksjonene knyttet til arrangementer og sammenkomster. Innslippsstopp og krav om bordplassering på serveringsstedene vil forsvinne. Vi må likevel huske å fortsatt holde hendene rene og bli hjemme når vi er syke, sa statsråd Bente Høie.

Ved innføring av «normal hverdag» vil regjeringen med noen få unntak fjerne regelen som hinder utlendinger å komme til Norge. Dette vil skje under nøye overvåkning, slik at man ved grensen og i kommuner kan fange opp importsmitte.

– Lokale og nasjonale myndigheter vil følge nøye med på utviklingen, slik at det raskt kan settes inn tiltak hvis situasjonen endrer seg», sa statsråd Høie under pressekonferansen.