Forsiden

Juli 2021: Bremser åpningen

Juli 2021: Bremser åpningen

Den lange pandemienatten er over for denne gang i hovedstaden.  Juli 2021 åpnet byen for fullt.  Foto: Finn Eirik  Larsen.

:KORONAEN:

  • SISTE: Full åpning på korttids-parkering.

Sverre Vidar Bjørnholt

 

JULI 2021

Antall totalt smittede pr. 01.07.21
** Norge 131 401.
** Oslo 37.081.

>> Antall vaksinedoser 4183 204
>> Antall fullvaksinerte 1 554 168

SISTE:HØIE SETTER FULL ÅPNING PÅ KORTTIDS-PARKERING

  • Onsdag 28. juli 2021

Helseminister Bent Høie har satt videre åpning av samfunnet på vent. Planen var å åpne samfunnet ved å iverksette Trinn 4 i gjenåpningsplanen. Nå drøyer han i alle fall et par uker til. Dette skjer ut i fri usikkerheten rundt Delta-varianten av viruset og økt smittespredning både i Norge og internasjonalt.

Dessuten pekte helseministeren under dagens pressekonferansen på at landet nå går inn i tiden da barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner kommer ut av sommermodus og blir virksomme igjen. Han vektlegger at at smittesituasjonen skal være enda bedre under kontroll når skoleåpning skjer. Og at skoleåpningen kan skje på grønt nivå.
– Vi må gjøre det vi kan for at barn og unge kan starte en normal skolehverdagetter ferien. En videre gjenåpning nå vil øke risikoen for at flere skoler må åpnepå gult eller rødt og dermed ramme barn og unge» sa helseministeren.
Både han og representanter fra helsemyndighetene sa at de to ukene kanytterligere forsterke immuniteten i befolkningen gjennom økt vaksinering. De understreket at det er grunn til å tro at vi vil oppleve en viss økning av antallsmittede, særlig knytte til lokale utbrudd. I øyeblikket er det ingen grunn til å tro at det kan bli aktuelt med nye, strenge nasjonale smittevernstiltak.
Helsemyndighetene følger utviklingen nøye. Deltavarianten utgjør nå 85 prosent av smitten i Norge. Det er også denne varianten som nå dominerer den økte spredningen man ser tendenser til i flere europeiske land.

Det er også på bakgrunn av dette at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet i sitt oppdragssvar til regjeringen fraråder ytterligere gjenåpning av samfunnet , trass i at smittetallene i Norge jevnt over er lave på det nåværende tidspunkt.

Regjeringen foretar imidlertid noen små justeringer fra begynnelsen av august. En endring skjer for bedrifter og organisasjoner som ønsker sosiale tilstelninger for sine ansatte nå etter sommerferien. Fra neste måned blir kick-off ol. karakterisert som offentlige arrangementer under forutsetning av at arrangementet skjer i regi av en ekstern aktør. Tidligere har slike arrangementer vært regnet som private arrangementer.

  • Torsdag 1.juli 2021

I det kalenderen viser 1.juli er kun fire pasienter innlagt med Covid-19 på sykehusene i Oslo og på Ahus. Dermed fjerner byrådsleder Raymond Johansen & Co noen av de siste lokale begrensingene som har vært i hovedstaden fra mandag 5.juli,.
– Gjenåpningen av Olso fortsetter å gå veldig bra. Selv med masse liv i byen, økt mobilitet og færre regler, fortsetter antall smittede og innlagte å synke. Det er en stor letteste og som planlagt kan vi da gå videre med gjenåpning av Oslo fra mandag. Også for skjenking og hjemmekontor vil fra mandag være nasjonale regler som gjelder i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

Det betyr av hovedstaden ikke lenger må stenge kranene ved midnatt, men ikke slippe inn fler gjester etter det tidpunktet og det er heller ikke lenger påkrevet å sitte på hjemmekontor. Også øvrige nasjonale lettelser vil også gjelde for Oslo. Denne uken åpnes for 5000 personer på utendørsarrangementer med fast tilviste plasser og koronapass. Byrådslederen heier på Vålerenga som nå kan spille med god stemning
på tribunene. Friidrettsstjernene kan også få en smal av Bislett-brølet når det kjempes om rekorder der.

Byrådet beholder imidlertid kravet om bruk av munnbind i kollektivtransporten og i taxiene. Hovedstaden opprettholder anbefalingen om å unngå unødvendige reiser med kollektivtransporten og de strenge smitteverntiltakene på byggeplasser
videreføres.
Oslo kommune vil føde tett smittesituasjonen gjennom sommeren og vil være klar til å iverksette nødvendige tiltak dersom det blir nødvendig, heter det i pressemeldingen.