Forsiden

30. November 2021: FORBEREDER SEG PÅ DET VERSTE, KRISELEDELSE ETABLERT I OSLO

30. November 2021: FORBEREDER SEG PÅ DET VERSTE, KRISELEDELSE ETABLERT I OSLO

Omikron har landet på Gardermoen ved utgangen av november 2021.  Oslo setter full krisestab.  Munnbindpåbud vurderes.

:KORONAEN:

 • Omikron har landet på Gardermoen, beredskapen settes til krisenivå igjen.

 

NOVEMBER 2021

Antall smittede totalt pr. 30.11.21

** Norge: 263 786.

** Oslo: 68 738.

** Antall med 1. vaksinedose: 4 239 290.

** Antall med 2. vaksinedose: 3 826 882.

** Antall med 3. vaksinedose: 563 855

 

SISTE: Frem med munnbindene igjen!!

Mens Støre-regjeringen innfører flere nasjonale tiltak for å ha kontroll på pandemien med kraftig opptrapping av tredje vaksinedose, setter byrådsleder Raymond Johansen kriseledelse i Oslo.

Regjeringen innfører flere nye tiltak. Tiltakene gjelder fra torsdag 1. desember, og anbefalingene gjelder umiddelbart. Støre & Co innfører to nye regler for smittede og samboere:

 • Samboere til smittede  må holde seg hjemme i karantene til en har svar på en negativ test. Dette gjelder for voksne, enten de er vaksinert eller uvaksinert. For å slippe karantene må vaksinerte teste seg på nytt senest etter sju dager. uvaksinerte må teste seg daglig i syv dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test. For barn er dette ikke en plikt, men en anbefaling.
 • Den som smittes av covid-19, må være isolert i fem dager – uavhengig av om du er vaksinert eller ikke. Frem til i dag har kravet vært 2 dager for vaksinerte uten symptomer. I tillegg må du ha vært feberfri i 24 timer før du går ut av isolasjon.

I tillegg til tiltakene som regjeringen innførte mandag 29. november for å bremse spredningen av omikronvarianten, ble introdusert flere nye, nasjonale anbefalinger dagen etter:

 • Det innføres også en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Bruk av munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.
 • Jevnlig testing av skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten
 • Kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten må vurdere økt brukt av hjemmekontor, samt egne strengere lokale tiltak, helst samordne seg regionalt.

Kommunene får også marsjordre med å øke tempoet i vaksineringen, ikke minst med ekstra drop-in-tilbud utenom vanlig arbeidstid eller hjemmevaksinering. Oppfriskningsdose skal tilbys alle over 45 år, når alle over 65 har fått vaksinetilbudet.

Helse- og omsorgsministeren har enda mer inngripende tiltak som riset bak speilet dersom kommunene ikke får opp vaksinehastigheten.

–  Vaksine er veien ut av pandemien, sier Ingvild Kjerkol. Hun konstaterer at kommunene må sette 400 000 doser per uke for at hele den voksne befolkningen skal ha fått oppfriskningsdose før påske 2022.

Regjeringen reviderer strategi og beredskapsplan for håndteringen av pandemien med mål om å beholde kontrollen, og beredskapsnivået vil opprettholdes som i dag ut april neste år.

Kort tid etter de nye påleggene fra regjeringskontorene, kom statsministerens partifelle og byrådsleder Oslo med kraftig innskjerping av beredskapen:

– Den nye virusvarianten Omikron gjør at vi hever beredskapsnivået til nivå 3, som er det høyeste nivået vi har, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap). 

 • Se pressekonferansen fra Rådhuset 30. november her:
 

Over 87 prosent av befolkningen over 18 år i Oslo er fullvaksinert med to doser. 90 prosent har fått minst én dose. Nesten 60 prosent av de over 65 i Oslo har fått tredje dose. Før jul håper byrådet å være i gang med tredje dose av de mellom 45-65 år.  

Ifølge byrådslederen gjør vaksinedekningen at en har kontroll over situasjonen samtidig som byen holdes åpen.

– Men la det ikke være noen som helst tvil om følgende: Oslo kommune tar denne situasjonen på det aller største alvor. Vi har iverksatt en rekke tiltak den siste tiden, sier byrådsleder Johansen, og viste til følgende:. 

 • 24. november innførte Oslo nye koronaråd og forsterkede tiltak. Oslofolk oppfordres nok en gang om å bruke munnbind på kollektivtrafikk, taxi, kjøpesenter og butikker.
 • Det pågår massetesting på skolene fra 5-10. klasse. En utvidelse av massetestingen vurderes,  vaksinasjonsarbeidet økes og testkapasiteten rustes opp.  

– Nå innfører vi overvåking av munnbindbruken, og dersom anbefaling ikke er nok, vil vi vurdere et påbud. Situasjonen kan endre seg. Og det kan skje fort. Mutasjoner har flere ganger endret spillereglene. Er det noe denne pandemien har lært oss, så er det nettopp det, avslutter Johansen. 

 

 • Fredag 19. november 2021

Nye smitterekorder fører Norge nye skritt nærmere gjeninnføring av drastiske tiltak.  Fredag 19. november gikk helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sammen med Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på pressepodiet med følgende innskjerpinger og tiltak:

 • Kommunene skal tilby alle over 65 år oppfriskningsdose med koronavaksine før jul, samt at seksten- og syttenåringene får sin andre vaksinedose.
 • Kommuner med smitteverntiltak kan nå ta i bruk koronasertifikat for å gi lettelser til fullvaksinerte, de som har gjennomgått infeksjon og de som har testet negativt for covid-19 de siste 48 timene. Man må altså ikke være vaksinert for å bruke sertifikatet. En ny forskrift vedtatt 19. november vil gjøre dette mulig.
 • Kommunene må også ha et tilbud om gratis hurtigtest til dem som ikke er vaksinert. De arrangementene og virksomhetene som skal bruke koronasertifikat, bruker en kontrollapp for å kontrollere om sertifikatene er gyldige.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl skjerper grensekontrollen i kampen mot stigende smittetall. Foto: NTB/Regjeringen.

Det er den blå EU-versjonen av koronasertifikatet som skal brukes også innenlands. Unntak fra smitteverntiltak ved å vise koronasertifikatet gjelder foreløpig ikke i hele landet, men bare i kommuner med lokale smitteverntiltak. Sjekk din egen kommune om hva reglene for koronasertifikat er der.

Regjeringen vil også vurdere om det er behov for å bruke koronasertifikat i større omfang nasjonalt, men det vil kreve en lovendring.

– Vil se på om vi kan bruke koronasertifikat som er forebyggende tiltak mot nedstengninger og videre smitteøkning. Dette krever grundige politiske, etiske og juridiske vurderinger, og vi vil komme tilbake til dette, sier Kjerkol.

Justisminister Mehl meldte om kraftig innstramming innreisereglene med virkning fra og med 26. november:

 • Krav om at alle innreisende som hovedregel skal registrere seg i innreiseregistreringssystemet. Det gjøres unntak for barn under 16 år og utvalgte grupper. Alle innreisende har en plikt til å fremvise slik bekreftelse og eventuelt koronasertifikat til politiet ved kontroll.
 • Det åpnes for innreise for alle utlendinger som har rett til innreise etter utlendingsloven.
 • Søknadsordningene til Sjøfartsdirektoratet og Landbruksdirektoratet avvikles.
 • Det vil etter omstendighetene fortsatt kunne være grunnlag for bortvisning av utlendinger som ikke overholder reglene om innreiseregistrering, innreisekarantene og testing i forbindelse med innreise. Manglende dokumentasjon på dette vil også kunne medføre bortvisning. Alle reisende, også nordmenn, kan anmeldes og eventuelt bøtelegges for overtredelse av pliktene ved innreise.
 • Krav gjeninnføres om attest for negativ test tatt i løpet av 24 timer før innreise for dem som ikke kan dokumentere med et verifiserbart koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 siste seks måneder. Dette vil gjelde uansett avreiseland, men ikke for reisende under 18 år.
 • Plikten til å teste seg ved innreise endres slik at det gjelder en plikt til å teste seg uavhengig av hvor du ankommer Norge fra. Hittil har plikten kun omfattet personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Denne plikten gjelder for alle som ikke kan dokumentere gjennom koronasertifikat at de er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 det siste halvåret. Øvrige unntak fra plikten til å teste seg ved ankomst til Norge videreføres.
 • Testpliktige kan teste seg ved en teststasjon på grensen, eller i løpet av 24 timer der det ikke er en slik stasjon på grensen. Alle landets kommuner må være beredt til å kunne teste også innreisende med testplikt.
 • Nasjonalt kontrollsenter for innreisende oppbemannes slik at kontrollaktiviteten der gjenopptas og kommunene dermed vil kunne få informasjon om reisende som det kan være grunn til at kommunene følger opp.
 • Regjeringen gjør ingen endringer i reglene om innreisekarantene. Karanteneregelverket vil trolig gjelde hele vintersesongen.

Karantenehotellordningen videreføres inntil videre som tilbud til de uten annet egnet oppholdssted, opplyste justisministeren:

– Jeg vil understreke at vi fremdeles er inne i en global pandemi. Vi må alle ta vår del av ansvaret. Det er viktig at folk nå følger de rådene og reglene vi har satt. Derfor ber vi alle reisende om å være forsiktige og fornuftige, meldte Mehl.

 •  Fredag 12. november 2021

De som skal i sosialt lag må sjekke koronapasset. Viser koronapasset grønt? Da er det greit. For hvis ikke covid-19-viruset setter på bremsene i en fei kan vi risikere at den ivrige pubgjenger Raymond i Oslo rådhus og andre kommunetopper vil kreve godkjent korona-pass for å slippe inn på utesteder, kino, teater, konserter, idrettsarrangementer og liknende.

Jonas Gahr Støre på vei opp til sin første koronapressekonferanse som statsminister.

Koronapassene var tema fredag 12. november da Jonas Gahr Støre holdt sin første koronapressekonferanse som statsminister. Han hadde følge av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

Statsministeren uttrykte bekymring for hvordan smittesituasjonen utviklinger seg med stadig nye lokale rekorder. Helsemyndighetene og regjeringen føler nøye med i utviklingen og særlig er de opptatt av presset på helseinstitusjonene og om trykket blir for stor både for ansatte og institusjonene.

Derfor strammer myndighetene inn på testregimet på noen punkter. Helsepersonell som ikke er vaksinert får nå strammet inn reglene.  De plikter å teste seg to ganger i uken og bruke munnbind når de er i arbeid. Dette skal skje i samarbeide med arbeidsgiver. Omplassering er fortsatt aktuelt.

Også uvaksinerte nærkontakter må teste seg hver dag med hjemmetest eller hver andre dag. Det gjelder ikke bare familie, men også kjærester.

Myndighetene forbereder altså et tilbud til landets kommuner om å benytte seg av korona-pass om smittetrykket utvikler seg på en slik måte at det er nødvendige med lokale tiltak. Retningslinjer blir nå utarbeidet. En by som i øyeblikket er hardt utsatt for sette, Tromsø, har kastet seg på denne muligheten og håper at de klan innføre bruk av et slikt pass, slik at ikke utelivsbransjen og andre utelivstilbud skal stenge ned eller begrense tilbudet.

Statsminister Støre signaliserte også at myndighetene vurderer om at alle voksne over 18 år kan  bli tilbudt en dose 3 for å styrke motstandskraften. I dag er det bare de over 65 år eller spesielt utsatte som får tredje dose. Helsemyndighetene er av den oppfatningen at vaksinene vil svekke seg etterhvert. Trolig vil en tredje dose ikke bli aktuelt før utpå nyåret. Da vil også helsemyndighetene ha langt bedre fakta om effekten av vaksinen.

Under pressekonferansen kom det fram at regjeringen om kort tid vil komme med nye reiseråd for innreise i Norge.

Igjen oppfordrer statsminister Støre etterenølere som ennå ikke ha stilt seg i vaksinekøen til å ta affære, både av hensyn til seg selv, sine nærmeste og samfunnet forøvrig.