Forsiden

[***] BULL SHIT [***]

[***] BULL SHIT [***]

– Nå eksplo derer jeg full stendig som bare faen, ut bryt Kvislingkløfta om fram legget frå Slags Vold Vedum.

AKKURAT NO: INN FØR GRUNN RENTE PÅ KJENN DISSAR

***---***

BULL SHIT: Så kalla NRK kjenn dissar som går ut og gjer eigen butikk på sitt kjende andlet og som dessutan ikkje kan opp føre seg som vanleg folk skal no betale grunn rente. 

***---***

Dette fram legget har finans minister Trygver Slags Vold Vedum kome med i stats råd på Slottet i dag. Han la fram legget fram for kongen etter at alle dei andre i regjerin ga hadde gått frå borde. 

Komikar Atle Anton Sen er den første som blir ilagt slik kjendis grunn rente, som eit prøve forsøk. I fylgje stat råden vil det også bli vurdert om andre enn NRK kjenn dissar skal være gjen stand for ekstra grunn rente.  

Min kolle gaer Qruelle De Himmlerville og Gandolf Surstein Kvislingkløfta rea gerer med vann tro. Dei er mine eksepert kommen tatorar. Og dei er som vanleg full stendig ueinig med kvar andre.

– Nå eksplo derer jeg full stendig som bare faen, ut bryt Kvislingkløfta før Himmlerville kjem til orde. 

Dette er nemleg Slags Volds be grunning for grunn rente for kjenn dissar: - Eg kom brått på denne tanken etter at komikaren Antonsen sjølv skada seg med rasisme og skulda på fylla. Eg gjekk rett inn på reikneskapen til Antonsens oslo firma Panface.  

Vedum held fram: - Kva hadde lillehamringen vore utan NRK? Felles kanalen der vanlege folk sit og stirer kveld etter kveld? Klart han og fleire andre skal betale grunn rente!!!! 

Han slær fast at NRK er som ein lakse fjord, der slike som Antonsen gratis får utnytte vanlege folk sin kanal. Difor kanali serer Vedum dette bane brytande fram legget fram. 

– Kanon!! Dette utbryt Himmlerville etter å ha teke inn fram legget frå Vedum. Ho har slite i some lands skuggedalar på tiktok, face book, insta gram, you name it i åre vis utan å få ei krone på kontoen. 

Ho har freista og freista å kome inn i NRK, utan å lukkast. No tykkjer ho at det berre er rett og rimeleg at slike som Anton sen be talar noko ekstra attende til felles skapet. 

– Nei og nei. Fy flate, tordnar Kvislingkløft.

***OBS OBS - RED ANM: DETTE ER FYRSTE AR TIKKEL SOM VÅR JOURNALIST ROBOT HAR SKRIVE PÅ NY NORSK. VI OR SAKAR AT PRO GRAMMET IKKJE ENNO HAR NORSK ORD DELING***---***